Bijeenkomst Journal Club team Mondzorgkunde HU op 14 maart

Bijeenkomsten onderzoeksgroep Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht

Het doel van de Journal Club HU (Hogeschool Utrecht) is om op laagdrempelige wijze bij te dragen aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van mondhygiënisten in Nederland.

Onderwerp Journal Club team Mondzorgkunde

Gezamenlijk bespreken van reeds uitgevoerd onderzoek naar mondgezondheid van klinische, chirurgische patiënten in een ziekenhuis in Gelderland.

Invulling

– Bespreking van een voor de beroepsgroep zinvol wetenschappelijk artikel of scriptie van voldoende methodologische kwaliteit.
– In de bijeenkomst komen de volgende aspecten aan bod; hypothese, onderzoeksvraag, opzet onderzoek, resultaten, conclusie een aanbevelingen voor het werkveld.
– Aandacht voor het belang en nut van evidence based werken.

Voorzitter Journal Club: Timea Parhonyi MSc
Vicevoorzitter: dr. Liesbeth Haverkort

Locatie en datum: 14 maart 13:00 – 15:00 uur, Locatie volgt.
Accreditatie: Toegekend.
Deelname is kosteloos.

Programma

13.00 – 13.10 uur: welkom en formeren werkgroepjes (3-4 personen).

13.10-13.25 uur: Korte inleiding waarin probleem wordt geschetst.

13.25 uur – 13.45 uur:

  • formuleren hoofdvraag aan de hand van PICO
  • eventueel formuleren subvragen.

13.45 -14.05 uur: Benoemen welke aspecten in de methode sectie dienen te
worden beschreven en welke statistische toetsen nodig zijn om het antwoord
op de onderzoeksvraag te kunnen geven.

14.05- 14.15 uur: Welke resultaten worden er door de aanwezigen verwacht? Wat is de
hypothese?

14.15 – 14.55 uur: Bespreking daadwerkelijke uitkomsten studie door de onderzoekers:

  • Wat is de uiteindelijk opgestelde PICO vraag
  • Welke elementen komen er aan bod in de methodesectie?
  • Welke toetsen werden er uitgevoerd en waarom?
  • Wat zijn de meest relevante resultaten?
  • Wat zijn de belangrijkste conclusies van de studie?
  • Wat waren de grootste tekortkomingen?
  • Wat zijn de aanbevelingen voor de mondhygiënist in de praktijk?

14.55-15.00 uur: Afsluiting

Deelnemen aan de bijeenkomst Journal Club team Mondzorgkunde HU?

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar liesbeth.haverkort@hu.nl
Deelname is kosteloos.

Lees meer over: Kennis, Partnernieuws, Scholing/