Laden agenda

Agenda › Agenda België

agenda Search and Views Navigation

Zoek agenda

agenda Search

Agenda › Agenda België

maart 2019

Hedendaagse up to date endodontie, grenslijnen, problem-solving en overleving van wortelkanaal behandelde tanden: een kritische analyse

28 maart
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

In een tijdperk waarin wortelkanaal behandelde tanden met beperkte aanwezigheid van coronale tandsubstantie al snel geëxtraheerd worden in kader van een implantaat, dient afweging gemaakt te worden of dergelijke tanden niet beter kunnen bewaard blijven mits een adequaat restauratief herstel.

Meer »

ITI Congress Benelux: Surgical and Prosthetic Interactions in Implant Dentistry

29 maart - 30 maart
De Doelen, Schouwburgplein 50
Rotterdam,Nederland
+ Google Maps

Het ITI Congress Benelux dat op 29 en 30 maart in Rotterdam plaatsvindt, staat in het teken van “Surgical and Prosthetic Interactions in Implant Dentistry: Plan – Act - Evaluate”. Het programma is zo samengesteld dat zowel het restauratieve als het chirurgische aspect rond implantologie uitgebreid aan bod komen. Een goede samenwerking tussen chirurg, tandarts en tandtechnieker is immers bepalend voor een succesvol implantologisch en prothetisch behandelresultaat en een tevreden patiënt. Schrijf u zeker in voor dit boeiende congres.

Meer »

ARM MAAKT ZIEK, ZIEK MAAKT ARM en wat moet de tandarts hier mee?

29 maart
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Met de regelmaat van de klok verschijnen in de media berichten over bevolkingsgroepen die het op sociaaleconomisch vlak steeds moeilijker hebben. De schuldenlast stijgt, het aantal onbetaalde schoolrekeningen neemt dramatische proporties aan en meer en meer wordt er gewag gemaakt dat mensen een bezoek aan arts en/of tandarts uitstellen omwille van financiële redenen.

Meer »

april 2019

Cone Beam CT: een introductie met workshop voor de algemeen tandarts

4 april
VUB, Pleinlaan 2
Brussel,België
+ Google Maps

De Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is een recent ontwikkelde techniek waarmee driedimensionale afbeeldingen van de mond en omgeving gemaakt worden voor diagnostische doeleinden.

Meer »

Radiologie en radioprotectie voor de tandarts

4 april
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Deel 1 omvat richtlijnen in de twee dimensionale dentale radiologie, met hoofdaandachtspunt reductie van de stratenbelasting en maximaliseren van de resultaten van het gebruik van röntgenstraling, met aandacht voor de vele aspecten van praktijkvoering. Onderwerpen als zwangerschap, kinderen, nut van bitewings zijn hier maar enkele onderdelen van.

Meer »

MONOLITISCHE KRONEN EN BRUGGEN: hoe indiceren en prepareren?

11 april
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

De opkomst van nieuwe keramische en hybride restauratieve materialen voor het vervaardigen van kronen en bruggen zorgt voor betere, probleemgerichte toepassingsmogelijkheden bij restauratief uitdagende gevallen. Dit laat de algemeen practicus bovendien toe een correcte balans te vinden tussen minimaal-invasief prepareren enerzijds, en het behalen van optimale langetermijnresultaten op het vlak van hechting, sterkte en esthetiek anderzijds.

Meer »

Symposium kindertandheelkunde

27 april
De Montil,

Symposium kindertandheelkunde

Meer »

Symposium: NIEUWE EVOLUTIES IN DE ORTHODONTIE: een update voor de algemeen practicus

27 april
De Montil,

De laatste decennia heeft de orthodontie een hele evolutie doorgemaakt. De methodes om tot een juiste diagnose te komen zijn veel uitgebreider geworden. De digitale fotografie en radiologie heeft al jaren geleden zijn intrede gedaan maar nog ingrijpender was de overgang van 2D naar 3D. Aan de hand van intra- orale scanning en bijbehorende software kunnen veel preciezere behandelingsplannen opgesteld worden. Wanneer deze intra-orale scans gecombineerd worden met Cone Beam CT en 3D beelden van het aangezicht komt men tot een volledig digitale patiënt.

Meer »

mei 2019

Prothetisch herstel op implantaten

3 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Tegenwoordig zijn er talrijke systemen en prothetische mogelijkheden om implantaten te restaureren. Maar het grote aanbod maakt het nemen van een correcte behandelkeuze er vaak niet gemakkelijker op. In deze cursus worden enkele leiddraden meegegeven voor het maken van een correct behandelconcept.

Meer »

3D printing

9 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

3D printing is tegenwoordig zeer populair omwille van de vele toepassingen en mogelijkheden qua vormgeving. In deze cursus wordt de technische achtergrond belicht en worden de verschillende toepassingen gedemonstreerd. De cursus bevat eveneens een demonstratie van verschillende mogelijkheden, waaronder printen van model, voorlopige kroon en chirurgische guide.

Meer »

WEGWIJS TANDPASTA’S, MONDSPOELMIDDELEN, lakken en vernissen

10 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Is dat een goede tandpasta? Welke tandpasta moet ik gebruiken?
Twee banale vragen waar het antwoord niet altijd even gemakkelijk is.
In ieder geval: er is meer dan fluoride … maar hebben we al die ingrediënten nodig?
Moeten we allemaal een ‘all-in one‘ tandpasta gebruiken? Wat moeten we nu geloven van die tandpasta’s voor witte tanden en van die tandpasta die anti-erosie werken …
en die pasta’s met enzymen, voor wat en wie is dat bedoeld? Die anti-mondgeurpasta’s waarop is dat gebaseerd?

Meer »

Guided surgery

16 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Guided surgery laat toe om de implantaatplaatsing op voorhand in 3D te plannen en de implantaten te plaatsen aan de hand van een geprinte boormal of door real time tracking van de boor en implantaat (Live-guided surgery). Hierdoor kan de implantaatrichting en positie geoptimaliseerd worden volgens de prothetische planning en dient de chirurgische ingreep minder invasief te verlopen.

Meer »

Guided surgery: Live demo

17 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

In deze cursus wordt de procedure van het computergestuurd plaatsen van implantaten gedemonstreerd aan de hand van een live demo. Dit start met de planning van de implantaten in de software, de productie van de boormal tot het plaatsen van de implantaten en de vervaardiging van de tijdelijke restauratie.

Meer »

ORALE PATHOLOGIE BIJ KINDEREN

23 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

De meeste orofaciale afwijkingen bij kinderen zijn het gevolg van ontwikkelingsstoornissen. Ze kunnen een uiting zijn van een, al dan niet erfelijke, aangeboren of verworven afwijking. Het herkennen van de afwijkingen in de mond en regio zal meer zelfzekerheid bieden aan de behandelende tandarts en het mogelijk maken om de juiste behandeling in te zetten. Bovendien kunnen orale complicaties ernstige gevolgen hebben voor het verder verloop van een onderliggende medische problematiek en zo de prognose beïnvloeden.

Meer »

BRUXISME, SCHADE EN PIJN: WAAR ZIT DE LINK? Klinische aspecten voor diagnose en beleid

24 mei
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

Gebitsslijtage door bruxisme of erosie of een combinatie van beide zien we regelmatig in de dagelijkse praktijk, dit zowel bij kinderen als volwassenen en niet echt typisch voor bepaalde leeftijdsgroepen.
Bruxisme is geen levensbedreigend probleem maar kan een ernstige impact hebben op de levenskwaliteit van elke mens, meer specifiek onder de vorm van dentale problemen (intern en extern), schade aan restauraties, functionele stoornissen voor de kaken en kaakgewricht, pijn in de orofaciale regio en spanningshoofdpijn.

Meer »

Wetenschappelijke Dag Limburg: Esthetiek

25 mei
Limburg,

Wetenschappelijke Dag Limburg: Esthetiek

Meer »

Wetenschappelijke Dag Limburg: ENDO RETREATMENT

25 mei
Hotel Stiemerheide,

Whether an endodontic treatment has an acceptable or not radiographic appearance, many times the aims of Endodontics have not been fulfilled. Prevention and treatment of apical periodontitis is the cornerstone of our treatments and when a revision of a previous treatment is needed many factors are to be taken into consideration in order to achieve the desirable results.

Meer »

juni 2019

KINDERTANDHEELKUNDE: CONFECTIEKRONEN IN HET MELKGEBIT

6 juni
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

De behandeling van gecarieerde melksnijtanden en van zwaar aangetaste melkmolaren is vaak geen sinecure. Het gebruik van plastische vulmaterialen is vaak niet toereikend.

Meer »

ROTEREN OF RECIPROCEREN? machinale wortelkanaalpreparatie vandaag + irrigatietechnieken en -principes

7 juni
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

De reiniging en vormgeving van het wortelkanaalsysteem vormen de essentie van de wortelkanaalbehandeling. Fouten tijdens deze fase hebben onherroepelijk een invloed op het verdere verloop en de prognose van de behandeling.

Meer »

INLAYS EN ONLAYS een (onder)gewaardeerde restauratieve optie in de posterieure zone

13 juni
Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33
Gent,9000België
+ Google Maps

In de loop van de voorbije decennia hebben de verbetering van adhesieve technieken en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor een revolutie gezorgd in de behandelingsaanpak binnen de restauratieve tandheelkunde. Dit omvat ondermeer een brede toepassing van tandsubstantiesparende preparatievormen, aangevuld met een afgewogen selectie van aangepaste restauratieve materialen die hoog scoren op het vlak van esthetiek en duurzaamheid.

Meer »
+ Exporteer Evenementen

Partnernieuws