Gebruikersvoorwaarden en privacy

Privacy
dental INFO is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. dental INFO houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Cookies

De website van dental INFO gebruikt cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Met cookies kunnen we de manier waarop de site wordt gebruikt vastleggen en analyseren en hiermee de site verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Uit cookies kan geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, worden afgeleid.

Klikgedrag
Op de website van dental INFO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan dental INFO haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

dental INFO en andere websites
Op de dental INFO website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. dental INFO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruikersvoorwaarden
De website van dental INFO wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de website van dental INFO berusten bij dental INFO, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website van dental INFO.

dental INFO behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de website voor. Het woordelijk overnemen van redactionele content van deze website is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wilt u redactionele content overnemen, dan kan dat, maar daar zijn enige kosten aan verbonden. Aan personen of organisaties die content woordelijk overnemen wordt 2,50 euro per woord in rekening gebracht.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten,  van dental INFO en haar toeleveranciers op de inhoud van de dental INFO website. Gebruiker mag de inhoud van de websites van dental INFO slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de website van dental INFO op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de website van dental INFO en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. dental INFO noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de websites van dental INFO is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de dental INFO website aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Dental INFO is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dental INFO website voor gebruiker.

dental INFO is niet aansprakelijk voor schade of ongemakken die voortkomen uit geplaatste advertenties en/of advertorials.