Patiëntendossier mondzorg

Bij de vorming van een patiëntendossier in de mondzorg liggen veel zaken vast. Dossiervoering heeft ook een toegevoegde waarde voor de praktijk en de kwaliteit van zorgverlening. Wat noteert u in het patiëntendossier en waarom? In deze categorie vindt u onder andere een checklist patiëntendossier.

dossier - onderzoek
Kennis

Het belang van zorgvuldige dossiervoering in de mondzorg

Op zorgaanbieders in de mondzorg rust de wettelijke plicht om een medisch dossier in te richten. Recente tuchtuitspraken onderschrijven het belang van een zorgvuldige dossiervoering. Ook bij controles door zorgverzekeraars en toezichthouders (zoals de IGJ en de NZa) is zorgvuldige dossiervoering belangrijk. Om die reden in dit artikel een aantal belangrijke aspecten van de dossierplicht.
dossiervoering
Patiëntendossier

Verhelderende uitkomsten uit onderzoek over dossiervoering

De KNMT-richtlijn Patiëntendossier is in maart 2019 herzien. Een jaar nadien is een mooi moment voor een onderzoek naar in hoeverre deze richtlijn wordt nageleefd door tandartsen. Wat gaat goed? En welke onderdelen kunnen beter worden vastgelegd? In dit artikel worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.
Patientendossier
Patiëntendossier

Herziening richtlijn Patiëntendossier en voordelen uitgebreide dossiervoering

In maart van dit jaar is de KNMT-richtlijn Patiëntendossier herzien, wat onder andere betekent dat enkele nieuwe onderwerpen nu verplicht moeten worden vastgelegd. Welke nieuwe onderwerpen zijn nu verplicht om vast te leggen? En wat zijn de voordelen van uitgebreide dossiervoering? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.
Herziene richtlijn Radiologie: De belangrijkste punten voor dossiervoering
Röntgen | Digitale tandheelkunde

Herziene richtlijn Radiologie: De belangrijkste punten voor dossiervoering

In juli 2018 heeft de KNMT de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd, wat betekent dat tandartsen aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat de dossiervoering rondom het maken van röntgen opnamen een aandachtspunt is. Daarom in dit artikel nogmaals de belangrijkste punten op een rij.
Informed consent 2.0 voor een betere behandelrelatie
Patiëntendossier

Informed consent 2.0 voor een betere behandelrelatie

Informed consent wordt door tandartsen vaak gebruikt om zich in te dekken tegen klachten of een claim. Het kan echter ook helpen de behandelrelatie met de patiënt te verbeteren. Hoe doet u dat? Annemarie Smilde en Tiffany Claus vertelden erover tijdens Praktijk Anno Nu.
Privacy van patiëntgegevens: bestaande en toekomstige regels
Wet- en regelgeving

Privacy van patiëntgegevens: bestaande en toekomstige regels

Mondzorgprofessionals krijgen te maken met bijzondere persoonsgegevens. U moet deze registreren en verwerken en onder meer bijhouden in het dossier van de patiënt. De gezondheidsgegevens van de patiënt zijn bijzondere persoonsgegevens waarmee extra zorgvuldig om moet worden gaan. Welke verplichtingen gelden er?
Beroepsgeheim bij fraude vanaf nu gewaarborgd door KNMT en ANT
Wet- en regelgeving

Beroepsgeheim bij fraude vanaf nu gewaarborgd door KNMT en ANT

De KNMT en ANT hebben een convenant ondertekend waarmee het beroepsgeheim van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen wordt gewaarborgd in het geval van strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg.
Video-dossiervoering-mondzorg
Patiëntendossier

Video: de voordelen van uitgebreide dossiervoering

Wat zijn de voordelen van een uitgebreide dossiervoering? In deze video worden deze voordelen benoemd en worden tevens tips gegeven hoe dit op te pakken.

Partnernieuws

Meer patiëntendossier mondzorg

dossiervoering

Vijf tips voor uitgebreidere dossiervoering

De KNMT-richtlijn Patiëntendossier vraagt van tandartsen veelal hun dossiervoering uit te breiden, wat direct tot een spanningsveld leidt met de zoektocht naar een efficiëntere werkwijze aan de stoel. In dit artikel worden tips gegeven voor het op efficiënte wijze uitbreiden van dossiervoering.
6 maart 2017/door Anita test Test
dossiers

Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Schippers om zorgverzekeraars toestemming te geven medische dossiers in te zien bij vermoeden van fraude. Na de inzage moet de patiënt wel worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar.
15 september 2016/door Anita test Test

Orde, netheid, regelmaat: tuchtrechter hecht veel waarde aan goede dossiervorming

Iedere tandarts moet patiëntendossiers bijhouden. Daarin moet staan relevante informatie over de (mond)gezondheid van de patiënt, uitgevoerde behandelingen én alles wat daarvoor van belang is. Lees het bericht over twee tuchtrechtuitspraken waarbij het patiëntendossier doorslaggevend was voor de uitspraak.
29 maart 2016/door dentalinfo
113149030-software-5001

In 2018 moet patiënt eigen medische gegevens kunnen downloaden

Door technische innovaties kunnen ziekenhuizen zich steeds meer gaan focussen op de behoefte van de patiënt. Een van de dingen die hier misschien wel uit voort komt is dat patiënten binnen twee jaar hun eigen medisch dossier moeten kunnen downloaden.
14 maart 2016/door dentalinfo
doorverwijzen

Faillissement tandarts geeft patiënten problemen

Maanden na het faillissement van de tandartsen Pipke en Rupp uit Almelo, zijn de patiëntgegevens eindelijk vrijgegeven. Dat dit nu pas gebeurt heeft lange tijd veel problemen opgeleverd voor patiënten en de overige tandartsen in de omgeving.
15 februari 2016/door dentalinfo

Tips om uw patiënt centraal te plaatsen

Patiëntgerichtheid. U kunt dit tot uiting brengen door veilig te werken, te zorgen voor een up-to-date en volledig patiëntendossier en het verstrekken van duidelijke behandelinformatie. Het is aan u om de patiënt net wat meer aandacht te geven dan op de ‘standaard’ wijze. Zo onderscheidt u zich van uw collega-tandartsen die niet dat stapje verder gaan.
7 december 2015/door Anita test Test
dossier

De voordelen van uitgebreide dossiervoering

Bij dossiervoering ligt de nadruk meestal op de verplichte onderdelen die vanuit de richtlijn moeten worden vastgelegd. Wat vaak onderbelicht blijft is, dat uitgebreide dossiervoering ook een toegevoegde waarde heeft voor de praktijk en de kwaliteit van zorgverlening. De voordelen van dossiervoering op een rijtje.
26 oktober 2015/door dentalinfo

Nieuw: Beter Poetsen app voor rapportage en voorlichting

Rapportage op basis van de door de wet bepaalde ‘functionele zelfstandigheid’ is een hele klus voor mondhygiënisten. Mondhygiënist Tiffany Claus ontwikkelde de Beter Poetsen app waarmee de mondhygiënist de anamnese en zorgrichting om kan zetten in volledige dossierverslaglegging, rapportage en voorlichting voor patiënt en tandarts.
31 augustus 2015/door Anita test Test
patientenkaart

Patiëntendossier: hulpmiddel of belemmering in uw praktijk?

Een investering in het patiëntdossier levert betere zorg op, leidt tot minder problemen met uw patiënten en zorgverzekeraars en bespaart u dus uiteindelijk tijd. Wat noteert u in het dossier en waarom?
26 mei 2015/door Anita test Test

Tuchtrecht: Aanraken en (laten) uitkleden is niet passend ongeacht op wiens initiatief

De patiënte was kort voor het tandartsbezoek gevallen. De tandarts had ervaring met een gebrekkige dossiervorming richting een verzekeraar en wilde de patiënte daarom helpen. Hij maakte foto’s van de patiënte, waarop letsel op het gelaat, de armen, de benen en een bil van de patiënte waren vastgelegd.
31 maart 2015/door Anita test Test

Tuchtrecht: drie maanden schorsing voor meer en anders declareren

De tandarts wordt verweten zonder overleg een extra vulling te hebben aangebracht en de duurste vulling te factureren terwijl een goedkopere vulling werd uitgevoerd, geen begroting te hebben gegeven, de patiënt niet te woord te hebben gestaan en achteraf het patiëntendossier gewijzigd te hebben. Bekijk de uitspraak.
9 februari 2015/door anitatest
pijlen

Samenwerken oké, maar van wie zijn de dossiers?

Een samenwerkende tandarts en mondhygiënist besluiten zonder elkaar door te gaan. De mondhygiënist wenst de “eigen” patiënten mee te nemen. Het touwtrekken om de patiënten begint, en speelt zich vaak af, rond de vraag: wie heeft recht op de patiëntendossiers?
27 oktober 2014/door Anita test Test
Toon Meer