Links van beroepsorganisaties, overige verenigingen, opleidingsinstituten en informatieve organisaties in de mondzorg.

Beroepsorganisaties
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
Organisatie van Nederlandse Tandprotetici (ONT)
Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden (NVvTA)

Beroepsorganisaties Internationaal
FDI World Dental Federation
International Federation of Dental Hygienists

Opleidingsinstituten
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit Nijmegen
Hogeschool INHolland
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Utrecht
Hanzehogeschool Groningen

Overig Verenigingen

NVvP – Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
NVvE – Nederlandse Vereniging voor Endodontologie
NVGPT – Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde
NVvK – Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde
NVMKA – Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak – en Aangezichtschirurgie

NVOI – Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
NVVRT – 
Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde
NVTS – Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde
VBTGG – Vereniging tot Bevordering Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten
NVvO Nederlandse Vereniging van Orthodontisten
OVAP – Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde 
VMTI – Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie
DAED – Dutch Academy of Esthetic Dentistry
NVvO- Vereniging van Orthodontisten 

NVT – Nederlandse Vereniging van Tandartsen
VLHT – Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici
Branchevereniging Tandtechniek

 

Informatief
Stichting Volksgezondheid en Roken
Ivoren Kruis
Nationaal Hepatitis Centrum

NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NZa -Nederlandse Zorgautoriteit

Overzicht  websites literatuur
Cochrane Collaboration
Centre for Evidencebased Dentistry
MEDLINE PubMed

Goede doelen
DHIN – Tandheelkundige ontwikkelingshulp
HIDT – Stichting Help International Dental Technicians