Endodontologie

In deze categorie vindt u alles over endodontologie of endodontie. Van informatie over materialen voor gebruik bij een endodontiebehandeling, endodontische diagnostiek en radiologie tot irrigatie bij endodontie en de oorzaken en aanpak van schade tijdens de endodontische behandeling.

Endodontie
,

Locatie tand van invloed op overlevingskans tand na endodontie?

Welke factoren spelen een rol voor de overlevingskansen van een tand na een endodontische behandeling? Het is bekend dat de overgebleven tandstructuur van groot belang is. Martin Caserio Valea en Victor Alonso de la Peña onderzochten wat nog meer van invloed is.
endodontische spoedbehandeling
, , , ,

Endodontische spoedbehandeling: diagnose en behandeling spoedeisende klachten

Het stellen van een diagnose is belangrijk voordat u start met een endodontische behandeling. Bij een pijnlijke pulpitis is de grote vraag: is er sprake van een reversibele of een irreversibele pulpitis? Lees meer over sensibiliteitstesten en behandeling bij spoedeisende klachten.
kanaalanatomie
, ,

Beoordeling kanaalanatomie in vitale en avitale elementen

Verslag van de lezing van Machteld Siers en Aukje Bouman, beiden tandarts-endodontoloog, over het belang van een goede beoordeling van de kanaalanatomie in vitale en avitale elementen bij endodontologie.
wortelkanaalvulling
, , ,

Wat weten we over wortelkanaalvulling en slagingspercentages?

Het doel van een wortelkanaalvulling is het voorkomen van lekkage en het insluiten van achtergebleven bacteriën. Welke factoren zorgen voor een hoger slagingspercentage? Wat weten we over wortelkanaalbehandelingen?
wortelkanaal
,

Welk materiaal doodt de meeste biofilms in wortelkanalen?

De ontwikkeling van biofilms kan het genezingsproces in een wortelkanaal aanzienlijk vertragen. Onderzoekers hebben van vijf endodontische materialen getest in welke mate zij biofilms doden. De uitkomst was dat Vitapex en pure jodoformpasta het beste biofilms bestrijden.
elektronische lengtebepaler
, , ,

Anatomie, opening en elektronische lengtebepaler bij wortelkanaalbehandeling

Voor het uitvoeren van een goede wortelkanaalbehandeling is het van belang de anatomie van het element goed te kennen. Waar bevinden zich de kanalen? Bekijk ook het overzicht van belangrijke factoren bij het gebruik van een elektronische lengtebepaler.
tandletsel
, , , ,

Autotransplantatie: Als het toch misgaat bij tandletsel en ook bij agenesieën

Niet alle dento-alveolaire letsels lopen goed af. Bij avulsie en intrusie-luxatie is de prognose vaak matig tot slecht. Autotransplantatie biedt dan een oplossing. Ook bij agenesiën. Verslag van de lezing van Jacques Baart over de voorwaarden voor autotransplantatie, welk donorelement en het succespercentage.
esthetiek
,

Esthetiek bij een endodontisch behandeld element

Vaak is de endodontische behandeling hoofdzakelijk gericht op de biologische en functionele aspecten van het element. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de patiënten ontevreden is over de esthetiek na een endodontische behandeling. Een overzicht van de voor- en nadelen van de beschikbare bleektechnieken en middelen.

Partnernieuws

Meer endodontologie

endodontische

Casus: Een complexe endodontische herbehandeling van de 46

Een patiënt wordt naar ons verwezen met het verzoek een endodontische herbehandeling te doen in element 46. Wat is de diagnose? Bekijk foto’s van de behandeling.
6 maart 2017/door Anita de Klerk
Endodontische behandeling: 2d of 3d?

Endodontische behandeling: kiest u voor 2d of 3d?

Kan de 2D röntgenfoto zijn bijzonder belangrijke rol blijven spelen bij de endodontische behandeling? Wat is de waarde van nieuwe beeldvormende technieken zoals 3D en wat zijn de risico’s ervan?
19 december 2016/door Redactie
endodontische behandeling

Opbouw van endodontisch behandelde elementen

Als er na een endodontische behandeling onvoldoende tandmateriaal resteert, kan er gekozen voor het plaatsen van een stift. Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een ‘endokroon’? Lees het protocol voor het plaatsen van stiften.
1 december 2016/door Redactie
Wortelfracturen van begin tot eind

Wortelfracturen van begin tot eind

Wortelfracturen in het apicale en middelste deel van de wortel genezen meestal goed en snel. Maar hoe kunnen we die genezing beïnvloeden en hoe moeten we handelen als genezing uitblijft? Röntgendiagnostiek, behandeling en prognose bij wortelfracturen.
24 oktober 2016/door Redactie
restauratie

De restauratie na de endodontische behandeling

Met de komst van de adhesieve composietrestauratie lijkt het vervaardigen van indirecte restauraties voor endodontisch behandelde elementen soms minder noodzakelijk. Maar is dit wel terecht? Hoe groot is de kans op breuk wanneer je geen indirecte restauratie maakt op een endodontisch behandeld element?
10 oktober 2016/door Redactie
pijnbestrijding-endodontie

Onderzoeken over pijnbestrijding bij endodontische behandelingen

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Endodontists (AAE) zijn verschillende onderzoeken gepresenteerd over pijnbestrijding bij endodontische behandelingen.
25 augustus 2016/door Redactie
malpraxis

Endodontologie: Topdiagnostiek of malpraxis?

De diagnose van een (ir)reversibele pulpitis is altijd klinisch. Aan de klinische testen zitten altijd beperkingen. Daarom zou je het liefst de diagnose stellen op grond van het histologische beeld, maar dit is niet haalbaar. Diagnostiek en behandelopties van (ir)reversible pulpitis.
4 juli 2016/door dentalinfo
wortelkanaalvulling

Slechte wortelkanaalvulling kan resultaat zijn van stress en financiële redenen

Slechts de helft van de wortelkanaalvullingen die worden gedaan in de Zweedse openbare dentale service zijn goed van kwaliteit. Een nieuwe studie concludeerde dat stress en financiële redenen hiervan de oorzaak kunnen zijn.
7 juni 2016/door dentalinfo

Verband aangetoond tussen bisfosfonaten en een succesvolle wortelkanaalbehandeling

Onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen het gebruik van bisfosfonaten en een endodontische behandeling.
9 mei 2016/door dentalinfo

Voorkomen en behandelen van iatrogene incidenten bij endodontie

Tijdens het chemisch-mechanisch prepareren van wortelkanalen kunnen meerdere iatrogene incidenten optreden. Ook tijdens de desinfectie van het wortelkanaalstelsel kunnen incidenten optreden. Welke incidenten kunt u tegenkomen en hoe gaat u hiermee om?
18 januari 2016/door Anita de Klerk

Nanodiamanten bestrijden infecties na wortelkanaalbehandeling

Nanodiamanten in combinatie met het vulmateriaal guttapercha en antibiotica, kunnen bacteriële infecties na een wortelkanaalbehandeling voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in ACS Nano
18 januari 2016/door dentalinfo

Preventieve endodontologie: denken vanuit de weefsels

In de tandheelkunde staan vaak de mechanische aspecten – bijvoorbeeld bij het vervaardigen van een restauratie - centraal maar biologisch denken is eigenlijk nog belangrijker. Veel problemen kunnen voorkomen worden door te denken vanuit de weefsels van de tand: preventieve endodontie.
9 november 2015/door dentalinfo
Toon meer