Wet- en regelgeving mondzorg

De wet- en regelgeving rondom tandheelkunde zit soms ingewikkeld in elkaar. De artikelen in deze categorie bieden meer uitleg over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent vakantiedagen en ziekte, tuchtrecht in de mondzorg, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of het patiëntendossier en de rechten van de zorgverzekeraar hierbij.

Medische hulpmiddelen en gunstbetoon in de mondzorgsector
,

Medische hulpmiddelen en gunstbetoon in de mondzorgsector

Begin 2024 maakte de IGJ bekend dat zowel leveranciers van medische hulpmiddelen als zorgprofessionals zich niet altijd houden aan de regels over ‘gunstbetoon’. Om die reden heeft de IGJ, naar aanleiding van inspectiebezoeken, waarschuwingen en boetes opgelegd aan zowel leveranciers als zorgprofessionals. Ook in de mondzorg gelden deze regels over gunstbetoon.
Tuchtrecht Klacht tegen collega tandarts leidt tot berisping
, ,

Tuchtrecht: Klacht tegen collega tandarts leidt tot berisping

Een tandarts diende een klacht in tegen een collega tandarts. De klager geeft aan dat de tandarts zich niet collegiaal gedraagt door medische dossiers van overgestapte patiënten niet te verstrekken en patiënten aanmoedigt en financieel steunt om klachten in te dienen tegen de collega tandarts.

Tuchtrecht: Klacht tegen tandarts vanwege verwijderen van element die vastzat aan brug
, ,

Tuchtrecht: Klacht tegen tandarts vanwege verwijderen van element die vastzat aan brug

Een patiënt was bij z’n tandarts voor extraheren van de 27. Tijdens het trekken van de kies brak er een stukje van de 27 en van de 26 af. Na het bekijken van de patiëntkaart kwam de tandarts erachter dat de 27 onderdeel was van een brug. Tuchtrechtuitspraak waarbij de tandarts een waarschuwing kreeg.
Onbekend maar niet onbemind: de GOMA 2022
,

Onbekend maar niet onbemind: de GOMA 2022

Op 1 maart 2023 is vanwege ontwikkelingen de ‘nieuwe’ GOMA in werking getreden. Deze geeft aanbevelingen over de fase voorafgaand aan de klacht of aansprakelijkstelling en over de afwikkeling daarvan. Voor veel zorgaanbieders lijkt de GOMA nog onbekend terrein te zijn, waarschijnlijk omdat de eerdere versie toegespitst was op ziekenhuizen en aansprakelijkheidsverzekeraars. De ‘nieuwe’ GOMA richt zich echter op alle zorgverleners, waaronder (mond)zorgaanbieders.
Tuchtrecht: Klacht tegen tandarts vanwege eindigen behandelrelatie
, ,

Tuchtrecht: Klacht tegen tandarts vanwege eindigen behandelrelatie

Na twee jaar afwezigheid bezocht de patiënt de praktijk, waarbij diverse vervolgafspraken zijn gemaakt. Met pijn na een wortelkanaalbehandeling kwam zij terug in de praktijk, echter mocht de tandarts niet in haar mond kijken. De andere vervolgafspraken zegde zij af waarop de tandarts haar in een brief verzocht een andere praktijk te zoeken. Oordeel college: verwijtbaar onzorgvuldig handelen bij beëindiging van de behandelingsovereenkomst.
Tuchtrecht berisping na verkeerde behandeling en dossiervervalsing
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts tijdens het maken van een brug

Een patiënt diende een klacht in tegen haar tandarts na plaatsing van een brug. Met klachtonderdelen: schade toegebracht met de boor aan haar kaakbot (1), tekortgeschoten zorg (2), onvolledige dossiervoering (3) en onjuist factureren (4). Het Centraal Tuchtcollege geeft een waarschuwing, alleen voor klachtonderdeel 2, omdat de tandarts meer inspanning had moeten doen om de brug te plaatsen.
Tuchtrecht mondzorg
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts na arrogant en agressief gedrag

Een patiënt verwijt de vervanger van z’n eigen tandarts arrogant en agressief gedrag in deze tuchtrechtzaak. De tandarts voerde geen verweer en verscheen niet ter zitting. De tandarts kreeg een waarschuwing, mede omdat hij zich niet toetsbaar heeft opgesteld.
Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts die niet thuis geeft
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts die niet thuis geeft

Klaagster diende een klacht in bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, omdat haar tandarts geen gehoor gaf. Ze belde en schreef meerdere malen, waarop de receptioniste haar op het hart drukte dat ze antwoord zou krijgen. Na niks te horen te krijgen, was de maat vol en nam ze het heft in eigen handen.

Partnernieuws

Meer wet- en regelgeving mondzorg

Artikel 34 beroepen kritisch op nieuwe wetgeving zzp van het ministerie van SZW

Artikel 34 beroepen kritisch op nieuwe wetgeving zzp van het ministerie van SZW

De groep van artikel 34 beroepen onderschrijft de intentie van het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden om de positie van een zzp-er te verduidelijken, maar ziet dat de uitwerking op korte termijn gaat leiden tot ernstige tekorten in de zorg. Artikel 34-beroepen zijn onder meer de mondhygiënisten, huidtherapeuten, podotherapeuten en medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen.
22 november 2023/door Redactie
Tuchtrecht: Berisping tandarts na beetverhoging

Tuchtrecht: Berisping tandarts na beetverhoging

Een patiënt heeft een klacht ingediend tegen een tandarts vanwege een onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de behandeling. Verder is er door de tandarts onvoldoende informatie verstrekt en is er onjuist gedeclareerd. De tandarts kreeg een berisping.
13 november 2023/door Redactie
Tuchtrecht: Waarschuwing na onjuiste behandeling van spoedgeval

Tuchtrecht: Waarschuwing na onjuiste behandeling van spoedgeval

De klaagster heeft een klacht ingediend naar aanleiding van een bezoek aan de tandarts met haar dochter. Haar dochter was van het klimrek gevallen maar de tandarts heeft haar niet onderzocht. Daarmee is de tandarts in strijd met de KNMT-richtlijn voor spoedgevallen buiten openingstijden.
30 oktober 2023/door Redactie
Uitspraak gerechtshof: Woning tandarts behoort niet tot ondernemingsvermogen

Uitspraak gerechtshof: Woning tandarts behoort niet tot ondernemingsvermogen

Even een nieuwe woning kopen, gaat niet zo makkelijk als je een tandartspraktijk hebt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk in een zaak geoordeeld dat een woning op grotere afstand van de praktijk dan een vorige woning, niet tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend op basis van verplichting om binnen een half uur bij de praktijken te kunnen zijn.
30 oktober 2023/door Redactie
De ontwikkelingen rondom de concurrentiebedingen

De ontwikkelingen rondom de concurrentiebedingen in de mondzorg: wat staat ons te wachten?

Veel werkgevers (en werknemers) hebben ermee te maken: het concurrentiebeding. Vaak wordt een concurrentiebeding niet toegepast om bedrijfsbelangen te beschermen maar om werknemers aan het bedrijf te binden. Het kabinet wil daarom regels opstellen over wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en wanneer daar een beroep op kan worden gedaan. Wat zijn de verwachte wijzigingen?
18 september 2023/door anitatest
Wtza administratie

Minister Helder stelt jaarverantwoordingsplicht Wtza met 2 jaar uit

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld. Minister Helder (Ontregel de zorg) meldde dit op 6 juli tijdens het tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer. Ze gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door een pauze in te stellen.
20 juli 2023/door anitatest
contract

Wtza-verplichtingen voor mondzorgaanbieders

De Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) is op 1 januari 2022 in werking getreden, en brengt verschillende verplichtingen met zich voor (mond)zorgaanbieders. Eind dit jaar dient aan een aantal belangrijke verplichtingen te worden voldaan, zoals de vergunningplicht. In dit artikel wordt daarom nog eens stilgestaan bij de belangrijkste verplichtingen.
5 juni 2023/door Redactie
Tuchtrecht

Tuchtrecht: waarschuwing na onbereikbaarheid in het weekend

Een patiënt heeft een tandarts aangeklaagd nadat ze in het weekend geen contact kon krijgen met hem toen ze na het verwijderen van twee elementen pijnklachten kreeg. Volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam was het gebrek aan bereikbaarheid en beschikbaarheid in het weekend tuchtrechtelijk verwijtbaar. De tandarts heeft hiervoor een waarschuwing opgelegd gekregen.
4 juni 2023/door Redactie

Wettelijke regelingen voor tandheelkundig afval

Iedere mondzorgpraktijk heeft te maken met praktijkafval dat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. De regels voor opslag, inzameling, registratie en verwerking van dit afval zijn vastgelegd in een aantal wetten, richtlijnen en besluiten.
20 mei 2023/door Anita test Test
Recht

Tuchtrecht: berisping na incorrecte facturen, slechte informatievoorziening en ondeugdelijke prothese

Een tandarts heeft door het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s Hertogenbosch een berisping opgelegd gekregen na een waslijst aan klachten door een patiënt. De beklaagde had onder andere een ondeugdelijke prothese geleverd, geen correcte facturen opgesteld en gedreigd om geplaatste elementen te verwijderen als er niet werd betaald.
3 april 2023/door Redactie
Tuchtrechter

Tuchtrecht: waarschuwing na tekortgeschoten zorg, onvoldoende dossiervorming en onjuiste declaratie

Een patiënt heeft een tandarts aangeklaagd wegens onder andere tekortgeschoten zorg na het plaatsen van een brug, incompleetheid van het dossier en onjuiste facturering. De tandarts is op deze punten ernstig tekort geschoten en kreeg door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam de maatregel van waarschuwing opgelegd.
20 maart 2023/door Redactie
Tuchtrecht

Concurrentie- en relatiebedingen in de mondzorg: wat mag wel en wat niet?

Concurrentie- en relatiebedingen in de mondzorg zijn een hot item. Rechters buigen zich regelmatig over de vraag of een dergelijk beding geldig is én of er in die specifieke situatie met succes een beroep op kan worden gedaan. Onlangs publiceerde de rechtbank Amsterdam een uitspraak over het concurrentie- en relatiebeding. Wat mag wel en wat niet?
20 februari 2023/door Redactie
Toon Meer