Wet- en regelgeving mondzorg

De wet- en regelgeving rondom tandheelkunde zit soms ingewikkeld in elkaar. De artikelen in deze categorie bieden meer uitleg over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent vakantiedagen en ziekte, tuchtrecht in de mondzorg, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of het patiëntendossier en de rechten van de zorgverzekeraar hierbij.

contract
, ,

Tuchtrecht: Schorsing na weigering medewerking aan onderzoek naar onjuiste declaraties

Een tandarts weigert mee te werken aan een materiële controle van declaraties door drie zorgverzekeraars. Hij meent dat het niet toegestaan is zijn patiëntgegevens te delen met de zorgverzekeraars. Het tuchtcollege gaat hier niet in mee en schorst de tandarts voor één jaar uit het register.
WTZA
,

Wtza | Minister Helder eens met noodzaak uitstel deadline jaarverantwoording

Al bijna een jaar is de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) van kracht. Een hele verandering voor met name kleinere, eerstelijns zorgaanbieders. Waar staan we nu? Leeft de wet, en: passen de bepalingen ervan in de mondzorgpraktijk? De conclusie: deze nieuwe zorgwet is nog niet erg bekend en er zijn zeker haken en ogen.

Recht - tuchtrecht
, ,

Tuchtrecht: berisping na onvoldoende informatievoorziening en onterecht beëindigde behandelingsovereenkomst

Een tandarts heeft een berisping opgelegd gekregen na het onzorgvuldig beëindigen van de behandelingsovereenkomst met een patiënt, zonder goede reden. Ook verstrekte de tandarts te weinig informatie over uitgevoerde behandelingen, aldus het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam.
Tuchtrecht
,

Tuchtrecht: berisping na gebrekkige dossiervoering en overdracht

Een tandarts is aangeklaagd voor een uiterst beperkte dossiervoering waarbij het behandelplan niet overeenkwam met afspraken met de patiënt. Dit zorgde voor een inadequate overdracht nadat de verweerder de praktijk plotseling verliet. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft aan de tandarts de maatregel van berisping opgelegd.
, ,

Wettelijke regelingen voor tandheelkundig afval

Iedere mondzorgpraktijk heeft te maken met praktijkafval dat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. De regels voor opslag, inzameling, registratie en verwerking van dit afval zijn vastgelegd in een aantal wetten, richtlijnen en besluiten.
uitwisseling patientgegevens
,

Tweede Kamer stemt in met wet over elektronisch uitwisselen patiëntgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Als de Eerste Kamer ook instemt met de wet, zijn zorgaanbieders straks verplicht om elektronisch patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen.
Tuchtrecht mondzorg
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing na behandeling zonder overleg

Een tandarts neemt een behandeling over van een plots vertrokken collega. Bij een patiënt – klaagster – gaat de tandarts over op behandeling zonder eerst voldoende te overleggen met patiënt en zonder nadrukkelijke toestemming van de patiënt. Het college beoordeeld de aanklacht als deels gegrond en legt de maatregel van een waarschuwing op.
Tuchtrecht
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing na niet adequaat reageren op trombose

Een kaakchirurg wordt verweten dat zij tekort is geschoten in haar diagnose en niet adequaat heeft gereageerd op de trombose bij een patiënt. De kaakchirurg heeft vervolgens onjuist beleid gevoerd met betrekking tot de trombose. Daarom legt het tuchtcollege de maatregel van een waarschuwing op.

Partnernieuws

Meer wet- en regelgeving mondzorg

Tuchtrecht Tandarts verwijderd uit BIG register na onjuiste behandeling

Tuchtrecht: Tandarts verwijderd uit BIG-register na onjuiste behandeling

Na de extractie van een kies die volgens de patiënt op brute wijze verliep, heeft de patiënt een trauma opgelopen en nog lange tijd last van de kies en kaak gehad. De tandarts die de kies trok, is later spoorloos verdwenen. Daardoor zag het college het doorhalen van de inschrijving van de tandarts in het BIG-register als enige juiste maatregel.
23 mei 2022/door Redactie
Wordt de verjaringstermijn voor tuchtklachten verkort naar 5 jaar?

Wordt de verjaringstermijn voor tuchtklachten verkort naar 5 jaar?

In hun jaarverslag over 2021 schrijven de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg dat zij de verjaringstermijn tuchtklachten tegen zorgverleners graag teruggebracht zien worden van 10 naar 5 jaar.
17 mei 2022/door Redactie
recht, fraude

Tuchtrecht: doorhaling in BIG-register na stelselmatige fraude

Een tandarts werd verweten dat hij een zorgverzekeraar bewust en stelselmatig op verschillende manieren heeft opgelicht door bijvoorbeeld aan upcoding te doen. Ook zou hij niet mee hebben gewerkt aan een fraudeonderzoek. De klachten worden gegrond geacht en de inschrijving van de tandarts in het BIG-register wordt doorgehaald. Het beroep van de tandarts wordt door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag verworpen.
9 mei 2022/door Redactie
Recht

Tuchtrecht: berisping na verkeerde facturatie en schending van privacy

Na een periodieke controle en tandheelkundige behandeling worden tandarts en patiënt het niet eens over de hoogte van de factuur. Het college is van mening dat de tandarts verkeerd heeft gefactureerd. Daarbij heeft de tandarts ook de privacy van de patiënt geschonden. Daarom legt het college de maatregel van een berisping op.
17 april 2022/door Redactie
Mondzorg bij patiënten met een Licht Verstandelijke Beperking

Onvrijwillige (mond)zorg bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Als mondzorgverlener kun je te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke beperking die geen zorg willen, maar wel nodig hebben. Wat doe je dan? Gezondheidsrechtjurist Monica de Visser vertelt aan de hand van een aantal casussen voor welke dilemma’s je kunt komen te staan en wat hierover geregeld is in de Wet zorg en dwang (Wzd).
4 april 2022/door Redactie
Tuchtrecht waarschuwing na verkeerde diagnose en onjuiste behandeling

Tuchtrecht: waarschuwing na verkeerde diagnose en onjuiste behandeling

Een tandarts plaatste implantaten en kunstbot in een ontstoken kaak. Hier bleef de patiënt nog jaren last van hebben. De tandarts had beter moeten weten, oordeelt het tuchtrechtcollege. Maar, omdat de tandarts zijn fout erkent en al aantoonbare verbeteringen heeft doorgevoerd in zijn praktijk en werkwijze, wordt ‘slechts’ de maatregel van een waarschuwing opgelegd.
4 april 2022/door Redactie
Tuchtrecht

Tuchtrecht: Berisping voor het ongewenst gebruik van composiet

Tijdens een esthetische behandeling is bij een patiënt een porseleinen kroon vervangen door composiet. Dit is echter nooit de bedoeling geweest van de patiënt en het leverde haar pijnklachten op. Het tuchtcollege verklaard de klacht gegrond en legt de maatregel van een berisping op.
21 maart 2022/door Redactie
Tuchtrecht berisping na verkeerde behandeling en dossiervervalsing

Tuchtrecht: berisping na verkeerde behandeling en dossiervervalsing

Een tandarts werd onder andere verweten dat ze bij een patiënt verkeerde behandelingen heeft uitgevoerd en in het dossier na de behandeling gegevens heeft vervalst. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg oordeelt dat de tandarts ernstig tekort is gekomen en weinig zelfreflectie toont. Aangezien het de eerste tuchtklacht tegen de verweerster is, is haar een berisping opgelegd.
7 maart 2022/door Redactie
Keuzes - werkplek

Tuchtrecht: onvoldoende zorg geleverd, maar geen maatregel

Na de eerste twee behandelingen voor parodontitis zegt een patiënt de overige twee behandelingen af. De tandarts komt hier vervolgens niet meer op terug, ten nadele van de patiënt. Die dient een klacht in. Het tuchtcollege beoordeelt de klacht als deels terecht, maar legt de tandarts geen maatregel op.
24 januari 2022/door Redactie
Recht - tuchtrecht

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: wat gaat dit betekenen voor (mond)zorgprofessionals?

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Wegiz’) is enkele maanden geleden ingediend bij de Tweede Kamer. Met de inwerkingtreding van de Wegiz, wordt het voor zorgaanbieders verplicht om onderling elektronisch gegevens van patiënten uit de wisselen. Wat houdt deze verplichting nu eigenlijk in?
1 november 2021/door Redactie
zorg - geld

Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie

Het onverwachte besluit van minister De Jonge van VWS om de regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen, is met onbegrip en teleurstelling ontvangen door de eerstelijns zorg.
7 oktober 2021/door Redactie
Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet grote vraagtekens bij de nieuwe regels die zorgaanbieders dwingen elk jaar een ellenlange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding. Het college, dat het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving, heeft dat nog eens bevestigd in een gesprek met de Eerstelijnscoalitie.
28 september 2021/door Redactie
Toon meer