Wet- en regelgeving mondzorg

De wet- en regelgeving rondom tandheelkunde zit soms ingewikkeld in elkaar. De artikelen in deze categorie bieden meer uitleg over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent vakantiedagen en ziekte, tuchtrecht in de mondzorg, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of het patiëntendossier en de rechten van de zorgverzekeraar hierbij.

Tuchtrecht Waarschuwing na niet adequaat reageren op trombose
, ,

Tuchtrecht: Waarschuwing na niet adequaat reageren op trombose

Een kaakchirurg wordt verweten dat zij tekort is geschoten in haar diagnose en niet adequaat heeft gereageerd op de trombose bij een patiënt. De kaakchirurg heeft vervolgens onjuist beleid gevoerd met betrekking tot de trombose. Daarom legt het tuchtcollege de maatregel van een waarschuwing op.
Tuchtrecht Tandarts verwijderd uit BIG register na onjuiste behandeling
, ,

Tuchtrecht: Tandarts verwijderd uit BIG-register na onjuiste behandeling

Na de extractie van een kies die volgens de patiënt op brute wijze verliep, heeft de patiënt een trauma opgelopen en nog lange tijd last van de kies en kaak gehad. De tandarts die de kies trok, is later spoorloos verdwenen. Daardoor zag het college het doorhalen van de inschrijving van de tandarts in het BIG-register als enige juiste maatregel.

Wordt de verjaringstermijn voor tuchtklachten verkort naar 5 jaar?
, ,

Wordt de verjaringstermijn voor tuchtklachten verkort naar 5 jaar?

In hun jaarverslag over 2021 schrijven de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg dat zij de verjaringstermijn tuchtklachten tegen zorgverleners graag teruggebracht zien worden van 10 naar 5 jaar.
Tuchtrecht doorhaling in BIG-register na stelselmatige fraude
, ,

Tuchtrecht: doorhaling in BIG-register na stelselmatige fraude

Een tandarts werd verweten dat hij een zorgverzekeraar bewust en stelselmatig op verschillende manieren heeft opgelicht door bijvoorbeeld aan upcoding te doen. Ook zou hij niet mee hebben gewerkt aan een fraudeonderzoek. De klachten worden gegrond geacht en de inschrijving van de tandarts in het BIG-register wordt doorgehaald. Het beroep van de tandarts wordt door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag verworpen.
Tuchtrecht berisping na verkeerde facturatie en schending van privacy
, ,

Tuchtrecht: berisping na verkeerde facturatie en schending van privacy

Na een periodieke controle en tandheelkundige behandeling worden tandarts en patiënt het niet eens over de hoogte van de factuur. Het college is van mening dat de tandarts verkeerd heeft gefactureerd. Daarbij heeft de tandarts ook de privacy van de patiënt geschonden. Daarom legt het college de maatregel van een berisping op.
Mondzorg bij patiënten met een Licht Verstandelijke Beperking
, , , ,

Onvrijwillige (mond)zorg bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Als mondzorgverlener kun je te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke beperking die geen zorg willen, maar wel nodig hebben. Wat doe je dan? Gezondheidsrechtjurist Monica de Visser vertelt aan de hand van een aantal casussen voor welke dilemma’s je kunt komen te staan en wat hierover geregeld is in de Wet zorg en dwang (Wzd).
Tuchtrecht waarschuwing na verkeerde diagnose en onjuiste behandeling
, ,

Tuchtrecht: waarschuwing na verkeerde diagnose en onjuiste behandeling

Een tandarts plaatste implantaten en kunstbot in een ontstoken kaak. Hier bleef de patiënt nog jaren last van hebben. De tandarts had beter moeten weten, oordeelt het tuchtrechtcollege. Maar, omdat de tandarts zijn fout erkent en al aantoonbare verbeteringen heeft doorgevoerd in zijn praktijk en werkwijze, wordt ‘slechts’ de maatregel van een waarschuwing opgelegd.
Tuchtrecht Berisping voor het ongewenst gebruik van composiet
, ,

Tuchtrecht: Berisping voor het ongewenst gebruik van composiet

Tijdens een esthetische behandeling is bij een patiënt een porseleinen kroon vervangen door composiet. Dit is echter nooit de bedoeling geweest van de patiënt en het leverde haar pijnklachten op. Het tuchtcollege verklaard de klacht gegrond en legt de maatregel van een berisping op.

Partnernieuws

Meer wet- en regelgeving mondzorg

Tuchtrecht berisping na verkeerde behandeling en dossiervervalsing

Tuchtrecht: berisping na verkeerde behandeling en dossiervervalsing

Een tandarts werd onder andere verweten dat ze bij een patiënt verkeerde behandelingen heeft uitgevoerd en in het dossier na de behandeling gegevens heeft vervalst. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg oordeelt dat de tandarts ernstig tekort is gekomen en weinig zelfreflectie toont. Aangezien het de eerste tuchtklacht tegen de verweerster is, is haar een berisping opgelegd.
7 maart 2022/door Redactie
Tuchtrecht-onvoldoende-zorg-geleverd,-maar-geen-maatregel

Tuchtrecht: onvoldoende zorg geleverd, maar geen maatregel

Na de eerste twee behandelingen voor parodontitis zegt een patiënt de overige twee behandelingen af. De tandarts komt hier vervolgens niet meer op terug, ten nadele van de patiënt. Die dient een klacht in. Het tuchtcollege beoordeelt de klacht als deels terecht, maar legt de tandarts geen maatregel op.
24 januari 2022/door Redactie
Gezondheidsrecht de belangrijkste wetten

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: wat gaat dit betekenen voor (mond)zorgprofessionals?

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Wegiz’) is enkele maanden geleden ingediend bij de Tweede Kamer. Met de inwerkingtreding van de Wegiz, wordt het voor zorgaanbieders verplicht om onderling elektronisch gegevens van patiënten uit de wisselen. Wat houdt deze verplichting nu eigenlijk in?
1 november 2021/door Redactie
Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie

Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie

Het onverwachte besluit van minister De Jonge van VWS om de regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen, is met onbegrip en teleurstelling ontvangen door de eerstelijns zorg.
7 oktober 2021/door Redactie
Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet grote vraagtekens bij de nieuwe regels die zorgaanbieders dwingen elk jaar een ellenlange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding. Het college, dat het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving, heeft dat nog eens bevestigd in een gesprek met de Eerstelijnscoalitie.
28 september 2021/door Redactie
Behandeling van kinderen en toestemming van de ouders: hoe zit dat ook alweer?

Behandeling van kinderen en toestemming van de ouders: hoe zit dat ook alweer?

Steeds vaker krijgen mondzorgprofessionals te maken met kinderen met gescheiden ouders. Soms vechten ouders conflicten over de hoofden van de kinderen uit en is toestemming voor een behandeling de inzet. Het kan ook voorkomen dat er een acute situatie ontstaat, waarbij de toestemming niet gevraagd kan worden. Hoe hiermee om te gaan? En hoe kijkt de tuchtrechter hier tegenaan?
5 juli 2021/door Redactie
Alternatieven voor recappen om prikaccidenten te voorkomen

Alternatieven voor recappen om prikaccidenten te voorkomen

Om prikaccidenten te voorkomen is het recappen van injectienaalden (het na gebruik terugzetten van de dop op de naald) al jaren geleden verboden. In de praktijk blijkt echter recappen nog gebruikt te worden. Wat is het risico van prikaccidenten en welke alternatieven zijn er inmiddels voor het recappen?
14 juni 2021/door Anita test Test
Tuchtrecht Waarschuwing na delegeren behandeling zonder informed consent van patiënt

Tuchtrecht: Waarschuwing na delegeren behandeling zonder informed consent van patiënt

Een tandarts wordt o.a. verweten dat zij een patiënt heeft laten behandelen door een behandelaar die niet BIG-geregistreerd was. Hiervoor was geen informed consent gegeven door de patiënt. Het tuchtcollege geeft de tandarts een waarschuwing.
7 juni 2021/door Redactie
schorsing na onrechtmatige vernietiging patiëntgegevens

Tuchtrecht: schorsing na onrechtmatige vernietiging patiëntgegevens

Een tandarts wordt door ex-patiënten verweten dat hij ondanks herhaalde verzoeken om hun patiëntendossiers toe te sturen geen medische informatie heeft verstrekt en op geen enkele manier bereikbaar was. De tandarts heeft de medische dossiers zonder toestemming aan derden verstrekt en laten vernietigen. Het tuchtrechtcollege veroordeelt de tandarts tot een schorsing.
12 april 2021/door Redactie
Gezondheidsrecht de belangrijkste wetten

Gezondheidsrecht: de belangrijkste wetten

Uit een onderzoek van VvAA blijkt dat veel zorgverleners behoefte hebben aan meer informatie over gezondheidsrechtelijke zaken. Daarom zette mr. Kim Waldron, jurist gezondheidsrecht bij VvAA, tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu op een rij met welke wetgeving mondzorgverleners onder meer te maken hebben.
15 maart 2021/door Redactie
Veranderingen in het gezondheidsrecht

Veranderingen in het gezondheidsrecht

Op het gebied van gezondheidsrecht zijn er enkele wijzigingen. Gabie Bakker, adviseur juridische zaken bij KNMT, vertelde tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu welke wijzigingen dat zijn en wat er van mondzorgpraktijken verwacht wordt.
18 januari 2021/door Redactie
Wtza administratie

Nieuwe wet (Wtza) voor praktijkhouders nauwelijks uitvoerbaar en onbetaalbaar

De Eerste kamer heeft de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen (Wtza) afgelopen zomer aangenomen. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Deze wet is nauwelijks uitvoerbaar en onbetaalbaar voor praktijken waar minder dan 50 personen werken. Wat is er precies aan de hand?
16 december 2020/door Redactie
Toon meer