Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom tandheelkunde zit soms ingewikkeld in elkaar. De artikelen in deze categorie bieden meer uitleg over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent vakantiedagen en ziekte, tuchtrecht in de mondzorg of het patiëntendossier en de rechten van de zorgverzekeraar hierbij.

Tuchtrecht: waarschuwing voor te veel informatie geven zonder toestemming patiënt
,

Tuchtrecht: waarschuwing voor te veel informatie geven zonder toestemming patiënt

Een tandarts heeft van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven een waarschuwing gekregen, omdat hij zonder schriftelijke toestemming van een patiënt meer medische informatie had gegeven aan een medisch adviseur dan waar om was gevraagd.
Praktijknaam
, ,

Geen beschrijvende praktijknaam, maar wat dan wel?

Volgens een uitspraak van de rechter geniet een beschrijvende bedrijfsnaam geen juridische bescherming. Concurrenten mogen dus een naam gebruiken die er erg op lijkt. Een andere soort praktijknaam is dus een goed idee, maar hoe bedenkt u die?

tuchtrechter
,

Openbaarmaking tuchtuitspraak laat zorgverleners denken aan stoppen

Uit onderzoek van NIVEL is gebleken dat een uitspraak van een tuchtrechter een zorgverlener niet alleen op zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak raakt. Van de 294 onderzochte zorgverleners met een gegrond verklaarde tuchtklacht gaf meer dan…
(ont)regel de zorg
,

(Ont)Regel de Zorg wil einde maken aan ‘onzinnige regelgeving

De denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’, een beweging van het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) en ledenorganisatie VvAA, gaat zich de komende maanden bezighouden met de administratie van en regels voor zorgverleners.  
tuchtrecht
,

Tuchtrecht: tandarts had toestemming moeten vragen voor melding bij Veilig Thuis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij een tandarts melding had gedaan van kindermishandeling/verwaarlozing vanwege een extreem slechte gebitstoestand van een kind. De moeder vindt dat de tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld en heeft hierover een klacht ingediend.
Stralingsdeskundigen
, , ,

Juridische uitspraak: Erkenning buitenlands diploma stralingsdeskundigen

Na een juridische uitspraak voert de ANVS geen waarderingen meer uit van buitenlandse diploma’s stralingsdeskundigheid.
Implantoloog berispt voor niet-bewaren patiëntendossier en implanteren bij parodontitis
,

Implantoloog berispt voor niet-bewaren patiëntendossier en implanteren bij parodontitis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft na een klacht van een patiënt een implantoloog berispt. Hem wordt verweten dat hij het patiëntendossier na het overdragen van zijn praktijk niet heeft bewaard en dat hij implantaten heeft geplaatst in een parodontaal ongezonde situatie.
waarschuwing voor tandarts
,

Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts die parodontitis onvoldoende behandelde

Het centraal tuchtcollege te Eindhoven heeft een waarschuwing gegeven aan een tandarts die niet in overeenstemming handelde met het protocol voor parodontitis. Hiermee vervulde hij niet de plicht die hij als beroepsbeoefenaar behoort te realiseren.

Partnernieuws

Meer

Tuchtcolleges

Doorlooptijd klachten regionale tuchtcolleges afgenomen

De afgelopen vijf jaar is de doorlooptijd bij de regionale tuchtcolleges gemiddeld met 71 dagen afgenomen. Ook de doorlooptijd bij het Centraal Tuchtcollege is gedaald, terwijl het aantal binnengekomen zaken is gestegen.
14 april 2017/door Redactie
Privacy

Privacy van patiëntgegevens: bestaande en toekomstige regels

Mondzorgprofessionals krijgen te maken met bijzondere persoonsgegevens. U moet deze registreren en verwerken en onder meer bijhouden in het dossier van de patiënt. De gezondheidsgegevens van de patiënt zijn bijzondere persoonsgegevens waarmee extra zorgvuldig om moet worden gaan. Welke verplichtingen gelden er?
3 april 2017/door Redactie
schorsing tandarts

Tuchtrecht: schorsing tandarts vanwege meerdere klachten

Het Centraal Tuchtcollege te Den Haag heeft een tandarts geschorst, naar aanleiding van meerdere gegronde klachten van een van de patiënten.
3 april 2017/door Redactie
Beroepsgeheim

Beroepsgeheim bij fraude vanaf nu gewaarborgd door KNMT en ANT

De KNMT en ANT hebben een convenant ondertekend waarmee het beroepsgeheim van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen wordt gewaarborgd in het geval van strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg.
3 april 2017/door Redactie
het-grote-zorgdebat

Het Grote Zorgdebat 2017: politici aan het woord

Het Grote Zorgdebat, een debat over de zorg van de toekomst, werd goed bezocht. Politici die kandidaat staan voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart debatteerden over de zorg aan de hand van allerlei vragen. Het debat werd georganiseerd door 25 organisaties in de zorg, waaronder de KNMT en NVM-mondhygiënisten.
6 maart 2017/door Anita de Klerk
Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst

Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst

Het Centraal Tuchtcollege te Amsterdam heeft een waarschuwing gegeven aan een tandarts die een behandelingsovereenkomst niet zorgvuldig heeft beëindigd door geen concrete hulp aan te bieden bij het zoeken naar een alternatieve tandarts.
6 februari 2017/door Redactie
tuchtrecht

Tuchtrecht: waarschuwing tandarts uitvoering behandeling zonder overleg

Onlangs kreeg een tandarts via tuchtrecht een waarschuwing vanwege het uitvoeren van een behandeling zonder een goede uitleg voorafgaand en daarbij behorende toestemming van de patiënt.
9 januari 2017/door Redactie
wkkgz

Wkkgz: wijzigingen 2016 en 2017 op een rij

Het zal u niet ontgaan zijn dat u als zorgverlener ook moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierbij nog een keer de wijzigingen van 2016 en 2017 op een rij.
19 december 2016/door Anita de Klerk
Europees parlement wil amalgaam verbod in 2022

Europees parlement wil amalgaam verbod in 2022

In oktober vond de stemming over maatregelen omtrent een verordening van kwik plaats in de Commissie Milieubeheer en Volksgezondheid (ENVI) van het Europees Parlement. Hier werd een compromis over het toekomstige gebruik van amalgaam aangenomen.
8 december 2016/door Redactie
arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de mondzorg

Veel tandartspraktijken kiezen ervoor om hun werknemers niet gelijk een vast contract aan te bieden maar kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen die bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd spelen?
5 december 2016/door Redactie
KNMT daagt Sena voor rechter

KNMT daagt SENA voor de rechter

De KNMT daagt SENA voor de rechter om het incasseren van zogenaamde nabuurrechtelijke vergoedingen bij tandartspraktijken. Volgens de beroepsvereniging van tandartsen worden mondzorgpraktijken ten onrechte door SENA aangeslagen voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer.
5 december 2016/door Redactie
Tuchtrecht: waarschuwing kaakchirurg voor totaalextractie

Tuchtrecht: waarschuwing kaakchirurg voor totaalextractie

Onlangs kreeg een kaakchirurg via tuchtrecht een waarschuwing vanwege het uitvoeren van een totaalextractie terwijl er volgens de patiënt slechts drie tanden waren aangetast.
5 december 2016/door Redactie
Toon meer