Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom tandheelkunde zit soms ingewikkeld in elkaar. De artikelen in deze categorie bieden meer uitleg over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent vakantiedagen en ziekte, tuchtrecht in de mondzorg of het patiëntendossier en de rechten van de zorgverzekeraar hierbij.

Implantoloog berispt voor niet-bewaren patiëntendossier en implanteren bij parodontitis
,

Implantoloog berispt voor niet-bewaren patiëntendossier en implanteren bij parodontitis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft na een klacht van een patiënt een implantoloog berispt. Hem wordt verweten dat hij het patiëntendossier na het overdragen van zijn praktijk niet heeft bewaard en dat hij implantaten heeft geplaatst in een parodontaal ongezonde situatie.
waarschuwing voor tandarts
,

Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts die parodontitis onvoldoende behandelde

Het centraal tuchtcollege te Eindhoven heeft een waarschuwing gegeven aan een tandarts die niet in overeenstemming handelde met het protocol voor parodontitis. Hiermee vervulde hij niet de plicht die hij als beroepsbeoefenaar behoort te realiseren.

Tuchtcolleges
,

Doorlooptijd klachten regionale tuchtcolleges afgenomen

De afgelopen vijf jaar is de doorlooptijd bij de regionale tuchtcolleges gemiddeld met 71 dagen afgenomen. Ook de doorlooptijd bij het Centraal Tuchtcollege is gedaald, terwijl het aantal binnengekomen zaken is gestegen.
Privacy
, , ,

Privacy van patiëntgegevens: bestaande en toekomstige regels

Mondzorgprofessionals krijgen te maken met bijzondere persoonsgegevens. U moet deze registreren en verwerken en onder meer bijhouden in het dossier van de patiënt. De gezondheidsgegevens van de patiënt zijn bijzondere persoonsgegevens waarmee extra zorgvuldig om moet worden gaan. Welke verplichtingen gelden er?
schorsing tandarts
,

Tuchtrecht: schorsing tandarts vanwege meerdere klachten

Het Centraal Tuchtcollege te Den Haag heeft een tandarts geschorst, naar aanleiding van meerdere gegronde klachten van een van de patiënten.
Beroepsgeheim
, , ,

Beroepsgeheim bij fraude vanaf nu gewaarborgd door KNMT en ANT

De KNMT en ANT hebben een convenant ondertekend waarmee het beroepsgeheim van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen wordt gewaarborgd in het geval van strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg.
het-grote-zorgdebat
, , , ,

Het Grote Zorgdebat 2017: politici aan het woord

Het Grote Zorgdebat, een debat over de zorg van de toekomst, werd goed bezocht. Politici die kandidaat staan voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart debatteerden over de zorg aan de hand van allerlei vragen. Het debat werd georganiseerd door 25 organisaties in de zorg, waaronder de KNMT en NVM-mondhygiënisten.
Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst
, ,

Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst

Het Centraal Tuchtcollege te Amsterdam heeft een waarschuwing gegeven aan een tandarts die een behandelingsovereenkomst niet zorgvuldig heeft beëindigd door geen concrete hulp aan te bieden bij het zoeken naar een alternatieve tandarts.

Partnernieuws

Meer

tuchtrecht

Tuchtrecht: waarschuwing tandarts uitvoering behandeling zonder overleg

Onlangs kreeg een tandarts via tuchtrecht een waarschuwing vanwege het uitvoeren van een behandeling zonder een goede uitleg voorafgaand en daarbij behorende toestemming van de patiënt.
9 januari 2017/door Redactie
wkkgz

Wkkgz: wijzigingen 2016 en 2017 op een rij

Het zal u niet ontgaan zijn dat u als zorgverlener ook moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierbij nog een keer de wijzigingen van 2016 en 2017 op een rij.
19 december 2016/door Anita de Klerk
Europees parlement wil amalgaam verbod in 2022

Europees parlement wil amalgaam verbod in 2022

In oktober vond de stemming over maatregelen omtrent een verordening van kwik plaats in de Commissie Milieubeheer en Volksgezondheid (ENVI) van het Europees Parlement. Hier werd een compromis over het toekomstige gebruik van amalgaam aangenomen.
8 december 2016/door Redactie
arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de mondzorg

Veel tandartspraktijken kiezen ervoor om hun werknemers niet gelijk een vast contract aan te bieden maar kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen die bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd spelen?
5 december 2016/door Redactie
KNMT daagt Sena voor rechter

KNMT daagt SENA voor de rechter

De KNMT daagt SENA voor de rechter om het incasseren van zogenaamde nabuurrechtelijke vergoedingen bij tandartspraktijken. Volgens de beroepsvereniging van tandartsen worden mondzorgpraktijken ten onrechte door SENA aangeslagen voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer.
5 december 2016/door Redactie
Tuchtrecht: waarschuwing kaakchirurg voor totaalextractie

Tuchtrecht: waarschuwing kaakchirurg voor totaalextractie

Onlangs kreeg een kaakchirurg via tuchtrecht een waarschuwing vanwege het uitvoeren van een totaalextractie terwijl er volgens de patiënt slechts drie tanden waren aangetast.
5 december 2016/door Redactie
Taaleis voor buitenlandse tandartsen

Taaleis voor buitenlandse tandartsen

Buitenlandse tandartsen die vanaf 1 januari willen starten in Nederland moeten beschikken over een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid bij inschrijving in het BIG-register.
21 november 2016/door Anita de Klerk
Inzage medisch dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

Inzage medisch dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

Een zorgverzekeraar zonder toestemming van de patiënt inzicht te geven in het medische dossier is strijdig met het mensenrecht op privacy. Dat stelt de VvAA in een brief aan de Eerste Kamer.
14 november 2016/door Anita de Klerk
De Wkkgz – Incident melden

De Wkkgz – Incident melden

Het filmpje de ‘Wkkgz in drie minuten’ geeft onder meer aan dat sinds 1 juli zorgprofessionals (bijna) incidenten op systematische en veilige wijze intern moeten registeren. Veilig Incident Melden (VIM), heet dat. Analyse en reflectie moeten vervolgens bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg.
7 november 2016/door Redactie
kwaliteit tandvlees tuchtrecht

Tuchtrecht: tandarts moet regie voeren over kwaliteit tandvlees

Een tandarts moet de regie behouden over de kwaliteit van het tandvlees, ook als de patiënt naar de mondhygiënist is doorverwezen. Dit blijkt uit de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tandarts kreeg een voorwaardelijke schorsing van 3 maanden.
26 september 2016/door Redactie
Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Schippers om zorgverzekeraars toestemming te geven medische dossiers in te zien bij vermoeden van fraude. Na de inzage moet de patiënt wel worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar.
15 september 2016/door Anita de Klerk
vakantie dagen uitbetalen

Vakantiedagen en ziekte, hoe zat het ook alweer?

Iedere werknemer bouwt vakantiedagen op, maar hoeveel is afhankelijk van het dienstverband en de afspraken met de werkgever. Een werknemer bouwt ook vakantiedagen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Hoeveel vakantie bouwt de werknemer dan op? Kan deze opbouw van vakantiedagen worden uitgesloten? Kan worden afgesproken dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt?
4 juli 2016/door Redactie
Toon meer