Zorgverzekeringen mondzorg

Ruim 60% van de volwassen Nederlanders is verzekerd voor mondzorg via een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar. Voor kinderen t/m 18 jaar wordt mondzorg betaald uit de basisverzekering, uitgezonderd orthodontie.

ANT stuurt Eerste Kamer brandbrief over risico machtsmisbruik zorgverzekeraars bij controles
,

ANT stuurt Eerste Kamer brandbrief over risico machtsmisbruik zorgverzekeraars bij controles

Zorgverzekeraars misbruiken hun machtspositie en dwingen zorgaanbieders om meer patiëntgegevens te verstrekken dan strikt noodzakelijk is bij controles. Daarbij wordt de privacy van patiënten geschonden en de nieuwe privacywet AVG overtreden, zegt de ANT. De ANT roept in een de Eerste Kamerleden op om niet in te stemmen met een verruiming van de Wet Marktordening Gezondheidszorg.
Dekking aanvullende mondzorgverzekering 2019 verder ingeperkt
,

Dekking aanvullende mondzorgverzekering 2019 verder ingeperkt

De aanvullende pakketten voor verzekering van tandarts en orthodontist worden vanaf 2019 versoberd. De trend van de laatste jaren, dat de pakketten steeds verder versoberen, zet dus door. 
Kosteloos seminar: Materiële controles en AVG
, , ,

Controles in de mondzorg: meer nadruk op verantwoordelijkheid zorgverzekeraar?

Bij hun controles vragen zorgverzekeraars bij mondzorgpraktijken vaak allerlei medische informatie van patiënten op. Als de mondzorgprofessional die gegevens zomaar verstrekt, kan hij de privacy van zijn patiënten schenden. Maar hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar bij geheimhouding van medische gegevens na de invoering van de AVG?
Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg
, ,

Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg

Meerdere verzekeraars hebben eind 2017 al aangekondigd grootschalige controles te gaan uitvoeren in de mondzorg. Vanaf februari 2018 worden mondzorgprofessionals met twee specifieke controles geconfronteerd: declaratie van de prestatie C22 (aanvullende medische anamnese) en samenloop van declaraties Zvw en Wlz-zorg. Enkele zaken om rekening mee te houden.
ONT VGZ Kunstgebit op implantaten
,

Overeenstemming VGZ en ONT vergoeding tandprotheticus kunstgebit op implantaten

De rechtzaak die de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van VGZ in november wilde aanspannen tegen VGZ, is van de baan. De partijen zijn volgens de ONT tot een oplossing gekomen.
Nu ook zorgverzekeringskaart voor aanvullende mondzorgverzekering
,

Nu ook zorgverzekeringskaart voor aanvullende mondzorgverzekering

Zorgverzekeraars hebben zorgverzekeringskaarten voor de basis- en aanvullende verzekeringen uitgebracht. Deze zijn voornamelijk digitaal en in tegenstelling tot vorig jaar nu dus ook te gebruiken voor de aanvullende verzekeringen.
mondzorg-aavullendeverzekering
,

Vooral mondzorg aanvullend verzekerd

Uit een analyse van de zorgverzekeringsmarkt in 2017 door de Nederlandse Zorgautoriteit (Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017) blijkt dat 84,1% van de verzekerden een aanvullende verzekering heeft. Opvallend is dat vooral mondzorg aanvullend verzekerd is.
Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg
,

Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft in 2016 ruim 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude. Uit de rapportage ‘Signalen zorgfraude 2016’ van de IKZ blijkt dat de meeste signalen voortkomen uit de mondzorg, gevolgd door de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Partnernieuws

Links

MondzorgPolis.nl – meldpunt klachten mondzorgverzekeringen

Meer zorgverzekeringen mondzorg

Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan

Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan

Zorgfraudeurs moeten voortaan de kosten betalen die zorgverzekeraars maken voor het onderzoek naar de fraude. Deze afspraak is toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn die zorgverzekeraars gebruiken om de op te leggen maatregelen te bepalen.
5 september 2017/door Redactie
andartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea

Tandartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea

Zilveren Kruis/Achmea heeft duizend tandartsen ten onrechte weggezet als fraudeurs. Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde in hoger beroep dat de declaraties van een tandarts juist zijn.
4 september 2017/door Anitadeklerk2018
horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht in de zorg: modewoord of verandering controletechnieken op lange termijn?

Horizontaal toezicht is een verzamelbegrip voor een nieuwe manier van controleren van ingediende zorgnota’s. De afgelopen tijd wordt veel geëxperimenteerd met horizontaal toezicht, resulterend in verschillende pilots die gestart zijn. Met horizontaal toezicht wordt het controleproces op een nieuwe wijze ingestoken. Hoe gaat dit in z’n werk?
28 augustus 2017/door Redactie
Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering

Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering

Dit najaar zal de zorgverzekeringspas niet uitsluitend meer aangeboden worden bij de basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars gaan deze kaart, die inzicht biedt in de verschillende dekkingen die aanvullende verzekeringen bieden, ook introduceren bij alle aanvullende zorgverzekeringspolissen
10 juli 2017/door Redactie
tips controle zorgverzekeraar

10 geboden bij controles door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht te controleren of de zorg rechtmatig en doelmatig is verleend. De laatste tijd valt de toename in het aantal formele en met name materiële controles bij mondzorgprofessionals op. Vandaar 10 vuistregels die elke mondzorgaanbieder bij iedere controle zou moeten volgen.
6 juni 2017/door Anitadeklerk2018
Digitaal

Declaraties mondzorg Wlz voortaan digitaal

Zorgverzekeraars Nederland en de brancheorganisaties KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten hebben afspraken gemaakt over declaraties voor mondzorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze declaraties worden vanaf 1 juli digitaal afgehandeld.
3 april 2017/door Redactie
geld

Ongelijkheid vergoeding materiaal- en techniekkosten tussen zorgverzekeraars

"All animals are equal, but some animals are more equal than others", de quote van het boek Animal Farm van George Orwell. Ook in de mondzorg is ongelijkheid tussen verzekeraars bij vergoeding van materiaal- en techniekkosten. Verzekeraars hanteren niet alleen totaal verschillende maximumvergoedingen, verzekeraars gaan ook verschillend om met machtigingen.
6 februari 2017/door Redactie
eigen risico mondzorg

Beperkte kennis over eigen risico mondzorg kinderen

43% van de Nederlanders weet niet dat het eigen risico niet van toepassing is op tandzorg voor kinderen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek, dat onlangs is uitgevoerd onder 1584 respondenten door het Zorgverzekering Informatie Centrum.
22 november 2016/door Anitadeklerk2018
Matige kennis Nederlanders over basisverzekering

Matige kennis Nederlanders over basisverzekering

Als Nederlanders examen moesten doen over de verplichte zorgverzekering, zouden ze massaal zakken. Dat blijkt uit onderzoek van de vergelijkingswebsite Pricewise. Voor 18% van de Nederlanders is het niet bekend dat de tandarts niet in de basisverzekering is opgenomen.
3 november 2016/door Anitadeklerk2018
Verruiming controles zorgverzekeraars vereist aanpassing bestaande systematiek

Verruiming controles zorgverzekeraars vereist aanpassing bestaande systematiek

Er is in afgelopen periode veel te doen over het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars bij een controle zonder voorafgaande toestemming van de patiënt inzage kunnen krijgen in een medisch dossier. Dit geldt nu ook bij ongecontracteerde aanbieders. Waar wringt het precies?
24 oktober 2016/door Redactie
Miljoenennota: Tandvervanging tot 23 jaar in basispakket

Miljoenennota: Tandvervanging tot 23 jaar in basispakket

Op 20 september werd tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat de collectieve zorguitgaven in 2017 van 67,1 naar 65,8 miljard euro zullen stijgen. Tandvervanging zal voortaan tot 23 jaar worden vergoed.
26 september 2016/door Redactie
Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Schippers om zorgverzekeraars toestemming te geven medische dossiers in te zien bij vermoeden van fraude. Na de inzage moet de patiënt wel worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar.
15 september 2016/door Anitadeklerk2018
Toon meer