Zorgverzekeringen

Ruim 60% van de volwassen Nederlanders is verzekerd voor mondzorg via een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar. Voor kinderen t/m 18 jaar wordt mondzorg betaald uit de basisverzekering, uitgezonderd orthodontie.

mondzorg-aavullendeverzekering
,

Vooral mondzorg aanvullend verzekerd

Uit een analyse van de zorgverzekeringsmarkt in 2017 door de Nederlandse Zorgautoriteit (Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017) blijkt dat 84,1% van de verzekerden een aanvullende verzekering heeft. Opvallend is dat vooral mondzorg aanvullend verzekerd is.
Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg
,

Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft in 2016 ruim 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude. Uit de rapportage ‘Signalen zorgfraude 2016’ van de IKZ blijkt dat de meeste signalen voortkomen uit de mondzorg, gevolgd door de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan
,

Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan

Zorgfraudeurs moeten voortaan de kosten betalen die zorgverzekeraars maken voor het onderzoek naar de fraude. Deze afspraak is toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn die zorgverzekeraars gebruiken om de op te leggen maatregelen te bepalen.
andartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea
,

Tandartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea

Zilveren Kruis/Achmea heeft duizend tandartsen ten onrechte weggezet als fraudeurs. Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde in hoger beroep dat de declaraties van een tandarts juist zijn.
horizontaal toezicht
, ,

Horizontaal toezicht in de zorg: modewoord of verandering controletechnieken op lange termijn?

Horizontaal toezicht is een verzamelbegrip voor een nieuwe manier van controleren van ingediende zorgnota’s. De afgelopen tijd wordt veel geëxperimenteerd met horizontaal toezicht, resulterend in verschillende pilots die gestart zijn. Met horizontaal toezicht wordt het controleproces op een nieuwe wijze ingestoken. Hoe gaat dit in z’n werk?
Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering
,

Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering

Dit najaar zal de zorgverzekeringspas niet uitsluitend meer aangeboden worden bij de basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars gaan deze kaart, die inzicht biedt in de verschillende dekkingen die aanvullende verzekeringen bieden, ook introduceren bij alle aanvullende zorgverzekeringspolissen
tips controle zorgverzekeraar
,

10 geboden bij controles door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht te controleren of de zorg rechtmatig en doelmatig is verleend. De laatste tijd valt de toename in het aantal formele en met name materiële controles bij mondzorgprofessionals op. Vandaar 10 vuistregels die elke mondzorgaanbieder bij iedere controle zou moeten volgen.
Digitaal
,

Declaraties mondzorg Wlz voortaan digitaal

Zorgverzekeraars Nederland en de brancheorganisaties KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten hebben afspraken gemaakt over declaraties voor mondzorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze declaraties worden vanaf 1 juli digitaal afgehandeld.

Partnernieuws

Links

MondzorgPolis.nl – meldpunt klachten mondzorgverzekeringen

Meer

geld

Ongelijkheid vergoeding materiaal- en techniekkosten tussen zorgverzekeraars

"All animals are equal, but some animals are more equal than others", de quote van het boek Animal Farm van George Orwell. Ook in de mondzorg is ongelijkheid tussen verzekeraars bij vergoeding van materiaal- en techniekkosten. Verzekeraars hanteren niet alleen totaal verschillende maximumvergoedingen, verzekeraars gaan ook verschillend om met machtigingen.
6 februari 2017/door Redactie
eigen risico mondzorg

Beperkte kennis over eigen risico mondzorg kinderen

43% van de Nederlanders weet niet dat het eigen risico niet van toepassing is op tandzorg voor kinderen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek, dat onlangs is uitgevoerd onder 1584 respondenten door het Zorgverzekering Informatie Centrum.
22 november 2016/door Anita de Klerk
Matige kennis Nederlanders over basisverzekering

Matige kennis Nederlanders over basisverzekering

Als Nederlanders examen moesten doen over de verplichte zorgverzekering, zouden ze massaal zakken. Dat blijkt uit onderzoek van de vergelijkingswebsite Pricewise. Voor 18% van de Nederlanders is het niet bekend dat de tandarts niet in de basisverzekering is opgenomen.
3 november 2016/door Anita de Klerk
Verruiming controles zorgverzekeraars vereist aanpassing bestaande systematiek

Verruiming controles zorgverzekeraars vereist aanpassing bestaande systematiek

Er is in afgelopen periode veel te doen over het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars bij een controle zonder voorafgaande toestemming van de patiënt inzage kunnen krijgen in een medisch dossier. Dit geldt nu ook bij ongecontracteerde aanbieders. Waar wringt het precies?
24 oktober 2016/door Redactie
Miljoenennota: Tandvervanging tot 23 jaar in basispakket

Miljoenennota: Tandvervanging tot 23 jaar in basispakket

Op 20 september werd tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat de collectieve zorguitgaven in 2017 van 67,1 naar 65,8 miljard euro zullen stijgen. Tandvervanging zal voortaan tot 23 jaar worden vergoed.
26 september 2016/door Redactie
Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

Zorgverzekeraar mag patiëntendossier inzien

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Schippers om zorgverzekeraars toestemming te geven medische dossiers in te zien bij vermoeden van fraude. Na de inzage moet de patiënt wel worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar.
15 september 2016/door Anita de Klerk

Aanvullend verzekerden: ruim 75% heeft dekking voor mondzorg

Meer dan 75% van de volwassenen met een aanvullende verzekering heeft een dekking voor mondzorg. Dit blijkt uit het rapport Zorgthermometer van Vektis.
20 april 2016/door dentalinfo

Nieuwe zorgverzekeraar Zorgeloos Care wil verandering in de zorg

Jos de Blok, oprichter Buurtzorg Nederland, begint een nieuwe zorgverzekering waarmee hij grote verandering wil brengen in de zorg. Zorgeloos Care zal in 2017 starten.
1 februari 2016/door dentalinfo

ANT start meldpunt voor klachten over tandartsverzekeringen

MondzorgPolis.nl is het nieuwe meldpunt voor klachten over tandarts-verzekeringen voor zowel patiënten als zorgverleners. De ANT wil aan de hand van klachten in gesprek met zorgverzekeraars om tot betere en transparantere polissen voor de mondzorg te komen.
16 december 2015/door dentalinfo

Geen nieuwe en vernieuwende zorgverzekeraar in Nederland

ANNO12 de nieuwe zorgverzekeraar van Nederland heeft zijn vergunning ingeleverd bij De Nederlandse Bank. Het lukte de verzekeraar niet om voldoende verzekerdeninstroom en financiën zeker te stellen. Hierop is besloten de activiteiten te stoppen.
11 mei 2015/door dentalinfo

Platform Paramedici Contractvrij groeit door

Kennismaken met andere contactvrije professionals en ervaringen delen. Dat kan via het platform paramedicicontactvrij.nl, een plek waar een grote groep paramedische disciplines elkaar kunnen vinden.
9 februari 2015/door dentalinfo

6,5% van verzekerden stapt over

Uit cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 6,5% van de verzekerden per 2015 overstapt naar een andere zorgverzekeraar, meldt Zorgverzekeraars Nederland.
19 januari 2015/door dentalinfo
Toon meer