Zorgverzekeringen mondzorg

Ruim 60% van de volwassen Nederlanders is verzekerd voor mondzorg via een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar. Voor kinderen t/m 18 jaar wordt mondzorg betaald uit de basisverzekering, uitgezonderd orthodontie.

, ,

Media aandacht brief ANT aan minister Bruins over kinderen die nooit naar de tandarts gaan

Ongeveer 600.000 kinderen gaan nooit naar de tandarts. Het is daarom hoog tijd dat zorgverzekeraars hun klanten wijzen op de vergoeding voor tandartsbezoek van kinderen, stelt de ANT in een brandbrief aan minister Bruins. Dit bericht kreeg zeer veel aandacht in zowel landelijke als regionale media.
, , ,

Inzage in medisch dossier (ongecontracteerde) mondzorgaanbieders van de baan

Minister Bruins trok onlangs het wetsvoorstel in waardoor zorgverzekeraars de bevoegdheid zouden krijgen tot inzage in medische dossiers van patiënten van ongecontracteerde zorgaanbieders. De situatie voor ongecontracteerde aanbieders wijzigt dus niet. In dit artikel een kort overzicht van hoe het nu zit en wat de gevolgen van het intrekken van de wet zijn.
VGZ wint rechtszaak tegen marktleider in tandimplantaten
,

VGZ wint rechtszaak tegen marktleider in tandimplantaten

De rechtbank in Utrecht heeft VGZ uitgesproken als winnaar in het kort geding tussen de zorgverzekeraar en implantatenleverancier Straumann. Straumann wilde onder een 3-jarig contract uit dat zij met VGZ gingen sluiten over de levering van implantaten tegen een betere prijs.
Follow the data in de mondzorg
, , ,

Follow the data in de mondzorg

Met (big) data en algoritmes is het makkelijker geworden om een meer feitelijke basis voor beslissingen aan te boren, ook in de zorg. Dat betekent dat wij niet langer enkel op basis van ons gezonde verstand beslissingen kunnen nemen, maar ook meer onderbouwd. Een ontwikkeling met veel potentie, maar ook veel risico’s.
VGZ en KNMT in gesprek over inkoopbeleid
,

VGZ en KNMT in gesprek over inkoopbeleid

VGZ betreurt het dat tandartsen in De Telegraaf zijn beschuldigd van het maken van woekerwinsten. Dat heeft de zorgverzekeraar aan de KNMT laten weten. De KNMT en VGZ gaan nu binnenkort in gesprek over het inkoopbeleid van implantaten. De ANT is ook bereid tot overleg met VGZ maar wil eerst dat VGZ publiekelijk terugkomt op het eerdere bericht over de woekerwinsten op implantaten.
VGT gaat implantaten voortaan zelf inkopen vanwege ‘hoge kosten’
,

VGZ gaat implantaten voortaan zelf inkopen vanwege ‘hoge kosten’

VGZ gaat implantaten voortaan zelf centraal inkopen vanwege “de hoge kosten die tandartsen in rekening brengen”, melden diverse media. Volgens de zorgverzekeraar kunnen zo miljoenen worden bespaard.
ANT: VGZ voldoet niet aan zorgplicht bij implantaten en klikgebitANT: VGZ voldoet niet aan zorgplicht bij implantaten en klikgebit
,

ANT: VGZ voldoet niet aan zorgplicht bij implantaten en klikgebit

"Zorgverzekeraar VGZ voldoet niet aan haar zorgplicht en laat in grote delen van Nederland patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben in de kou staan. De zorgverzekeraar heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terecht kunnen", zegt de ANT.
ANT stuurt Eerste Kamer brandbrief over risico machtsmisbruik zorgverzekeraars bij controles
,

ANT stuurt Eerste Kamer brandbrief over risico machtsmisbruik zorgverzekeraars bij controles

Zorgverzekeraars misbruiken hun machtspositie en dwingen zorgaanbieders om meer patiëntgegevens te verstrekken dan strikt noodzakelijk is bij controles. Daarbij wordt de privacy van patiënten geschonden en de nieuwe privacywet AVG overtreden, zegt de ANT. De ANT roept in een de Eerste Kamerleden op om niet in te stemmen met een verruiming van de Wet Marktordening Gezondheidszorg.

Partnernieuws

Links

MondzorgPolis.nl – meldpunt klachten mondzorgverzekeringen

Meer zorgverzekeringen mondzorg

Dekking aanvullende mondzorgverzekering 2019 verder ingeperkt

Dekking aanvullende mondzorgverzekering 2019 verder ingeperkt

De aanvullende pakketten voor verzekering van tandarts en orthodontist worden vanaf 2019 versoberd. De trend van de laatste jaren, dat de pakketten steeds verder versoberen, zet dus door. 
15 november 2018/door Anitadeklerk2018
Kosteloos seminar: Materiële controles en AVG

Controles in de mondzorg: meer nadruk op verantwoordelijkheid zorgverzekeraar?

Bij hun controles vragen zorgverzekeraars bij mondzorgpraktijken vaak allerlei medische informatie van patiënten op. Als de mondzorgprofessional die gegevens zomaar verstrekt, kan hij de privacy van zijn patiënten schenden. Maar hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar bij geheimhouding van medische gegevens na de invoering van de AVG?
24 september 2018/door Anitadeklerk2018
Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg

Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg

Meerdere verzekeraars hebben eind 2017 al aangekondigd grootschalige controles te gaan uitvoeren in de mondzorg. Vanaf februari 2018 worden mondzorgprofessionals met twee specifieke controles geconfronteerd: declaratie van de prestatie C22 (aanvullende medische anamnese) en samenloop van declaraties Zvw en Wlz-zorg. Enkele zaken om rekening mee te houden.
5 februari 2018/door Redactie
ONT VGZ Kunstgebit op implantaten

Overeenstemming VGZ en ONT vergoeding tandprotheticus kunstgebit op implantaten

De rechtzaak die de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van VGZ in november wilde aanspannen tegen VGZ, is van de baan. De partijen zijn volgens de ONT tot een oplossing gekomen.
18 december 2017/door Anitadeklerk2018
Nu ook zorgverzekeringskaart voor aanvullende mondzorgverzekering

Nu ook zorgverzekeringskaart voor aanvullende mondzorgverzekering

Zorgverzekeraars hebben zorgverzekeringskaarten voor de basis- en aanvullende verzekeringen uitgebracht. Deze zijn voornamelijk digitaal en in tegenstelling tot vorig jaar nu dus ook te gebruiken voor de aanvullende verzekeringen.
22 november 2017/door Redactie
mondzorg-aavullendeverzekering

Vooral mondzorg aanvullend verzekerd

Uit een analyse van de zorgverzekeringsmarkt in 2017 door de Nederlandse Zorgautoriteit (Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017) blijkt dat 84,1% van de verzekerden een aanvullende verzekering heeft. Opvallend is dat vooral mondzorg aanvullend verzekerd is.
16 oktober 2017/door Anitadeklerk2018
Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg

Meeste signalen mogelijke zorgfraude uit de mondzorg

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft in 2016 ruim 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude. Uit de rapportage ‘Signalen zorgfraude 2016’ van de IKZ blijkt dat de meeste signalen voortkomen uit de mondzorg, gevolgd door de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg.
6 september 2017/door Redactie
Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan

Zorgfraude komt fraudeurs duur te staan

Zorgfraudeurs moeten voortaan de kosten betalen die zorgverzekeraars maken voor het onderzoek naar de fraude. Deze afspraak is toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn die zorgverzekeraars gebruiken om de op te leggen maatregelen te bepalen.
5 september 2017/door Redactie
andartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea

Tandartsen in hoger beroep in gelijkgesteld in zaak Achmea

Zilveren Kruis/Achmea heeft duizend tandartsen ten onrechte weggezet als fraudeurs. Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde in hoger beroep dat de declaraties van een tandarts juist zijn.
4 september 2017/door Anitadeklerk2018
horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht in de zorg: modewoord of verandering controletechnieken op lange termijn?

Horizontaal toezicht is een verzamelbegrip voor een nieuwe manier van controleren van ingediende zorgnota’s. De afgelopen tijd wordt veel geëxperimenteerd met horizontaal toezicht, resulterend in verschillende pilots die gestart zijn. Met horizontaal toezicht wordt het controleproces op een nieuwe wijze ingestoken. Hoe gaat dit in z’n werk?
28 augustus 2017/door Redactie
Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering

Zorgverzekeringskaart wordt uitgebreid naar aanvullende verzekering

Dit najaar zal de zorgverzekeringspas niet uitsluitend meer aangeboden worden bij de basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars gaan deze kaart, die inzicht biedt in de verschillende dekkingen die aanvullende verzekeringen bieden, ook introduceren bij alle aanvullende zorgverzekeringspolissen
10 juli 2017/door Redactie
tips controle zorgverzekeraar

10 geboden bij controles door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht te controleren of de zorg rechtmatig en doelmatig is verleend. De laatste tijd valt de toename in het aantal formele en met name materiële controles bij mondzorgprofessionals op. Vandaar 10 vuistregels die elke mondzorgaanbieder bij iedere controle zou moeten volgen.
6 juni 2017/door Anitadeklerk2018
Toon meer