Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg gelanceerd

De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) heeft de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 ontwikkeld en geplaatst op hun website www.kunstgebit.nl

De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Vanuit patiëntenperspectief maakt de Verzekeringswijzer inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis staat dit jaar bovenaan in de rangschikking, op de voet gevolgd door a.s.r. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars lager scoren dan vorig jaar.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis dit jaar op de eerste plaats

Volgens de Verzekeringswijzer krijgt zorgverzekeraar en Zilveren Kruis met 4,5 sterren de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. De zorgverzekeraar scoort daarmee een halve ster meer dan vorig jaar. Vooral op het gebied van informatievoorziening onderscheidt Zilveren Kruis zich van andere zorgverzekeraars. Tim Rolink (tandprotheticus en tot voor kort betrokken bestuurslid van de ONT): “Vanwege het belang van een goede informatievoorziening voor patiënten en verzekerden krijgt dit thema in de Verzekeringswijzer dit jaar meer nadruk. Dit komt onder andere tot uitdrukking in drie bonusvragen, waarmee zorgverzekeraars door het aanleveren van een adequate onderbouwing extra punten kunnen krijgen”.

Minder sterren dan vorig jaar

Over het algemeen behalen de zorgverzekeraars een lagere score dan vorig jaar. De gemiddelde beoordeling daalt met bijna een halve ster. Vooral op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit laten de meeste zorgverzekeraars een lagere score zien. Als enige zorgverzekeraar scoort zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid geen sterren op het gebied van transparantie over de opbouw van de tarieven van kunstgebitten.

Zorgverzekeraars Caresq, Menzis en VGZ hebben aangegeven niet te willen meewerken aan de Verzekeringswijzer.

Keuze ondersteunende informatie

Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst.

De Verzekeringswijzer voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de beroepsvereniging van gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van gebitsprothesen.

Lees meer over: Thema A-Z, Zorgverzekeringen