Medisch | Tandheelkundig

Steeds meer onderzoeken geven de relatie tussen een gezonde mond en de algehele gezondheid aan. Hier leest u over deze onderzoeken, over de implicaties van geneesmiddelengebruik op de mondzorg(behandeling) en het voorschrijven van medicatie door tandartsen.

Coronavirus: waar vind je actuele informatie?
, ,

Actueel coronavirus: info voor de mondzorg

Een overzicht van de laatste stand van zaken over het coronavirus en de mondzorg met onder andere: Sluitingsdatum voor aanvragen continuïteitsbijdrage is 14 juli | Update Leidraad Mondzorg Corona – versie 3.2 | Spoedmondzorg coronapatiënten naar reguliere praktijken vanaf 1 juli | Mondzorgaanbieders langdurige zorg krijgen voorschot.
, , ,

Positieve gezondheid: wat is het en wat kun je ermee?

Marja van Vliet, onderzoeksmanager aan het Instituut voor Positieve Gezondheid, vertelde in haar lezing wat onder positieve gezondheid wordt verstaan en wat dit betekent voor de (zorg)praktijk.
Kinderen verhoogd risico hartaanval
, ,

Kinderen met tandbederf hebben later een verhoogd risico op een hartaanval

Tijdens een onderzoek gedurende verschillende decennia, observeerden onderzoekers 755 kinderen voor orale infecties en diens latere risicofactoren op een hartaanval en beroerte.
Kinderen met autisme
, ,

Kinderen met autisme hebben minder cariës maar andere mondgezondheidsproblemen

Kinderen met autisme ervaren minder cariës en missende of gevulde tanden dan hun neuro-typische leeftijdsgenoten, dat tonen bevindingen van een nieuwe Amerikaanse studie.
https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/medisch-tandheelkundig/het-verliezen-van-tongvet-vermindert-slaapapneu/
,

Het verliezen van tongvet vermindert slaapapneu

Het was al duidelijk dat afvallen een effectieve behandeling is voor obstructieve slaapapneu (OSA), maar het was tot nu toe onduidelijk waarom dit het geval is. Onderzoekers van de Perelman School of Medicine aan de University of Pennsulvania hebben ontdekt dat het gelinkt is aan het vetgehalte van de tong.
kauwen
,

Mogelijk verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal of the American Dental Association is er misschien een verband tussen metaboolsyndroom en tandverlies. Metaboolsyndroompatiënten hadden minder tanden en vaker een niet-functionerend gebit dan mensen zonder dit syndroom.
Vapen onder tieners kan opstap zijn naar echte sigaretten
, ,

Mogelijk groter risico op ernstige corona-infectie door roken, vapen en drugs

Tot nu toe werden vooral ouderen en mensen met onderliggende medische aandoening als risicogroep gezien voor COVID-19. Volgens recent onderzoek zijn roken, vapen het drugsgebruik echter ook factoren die bijdragen aan het ontstaan van pneumonia door het virus.
Spoed mondzorg
, ,

Wat wordt verstaan onder spoedeisende mondzorg?

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT en ook de Vlaamse beroepsverenigingen VBT en VVT adviseren hun leden om de reguliere zorgverlening op te schorten en uitsluitend spoedbehandelingen te doen bij niet-coronapatiënten. Het ministerie van VWS en de IGJ ondersteunen dit advies. Wat wordt er nu verstaan onder “spoedeisende mondzorg”?

Partnernieuws

Links medisch | tandheelkundig

Meer medisch | tandheelkundig

FFP2-masker

Hergebruik mondkapjes mogelijk door plasma-ionisatie

Zoals iedereen weet is er momenteel een tekort aan FFP2 mondkapjes in Nederland. Roy Pelzer heeft een methode ontdekt waardoor met behulp van plasma-ionisatie de kapjes kunnen worden gesteriliseerd en ze tot twee keer kunnen worden hergebruikt.
24 maart 2020/door anitatest
Noodklok luidt in Ierland voor dentaal toerisme

VWS steunt inzet KNMT om over te gaan op spoedzorg

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat ze het advies van de KNMT - in samenwerking met de ANT NVM-Mondhygiënisten en ONT - ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.
18 maart 2020/door Redactie

‘Vraag aan de patiënt of hij kaakklachten heeft!’

Tandartsen en mondhygiënisten krijgen regelmatig te maken met patiënten met kaakklachten, al dan niet veroorzaakt door bruxisme. Orofaciale fysiotherapie kan deze klachten vaak verhelpen. dental INFO sprak met orofaciaal fysiotherapeut Saskia Vrickx over orofaciale klachten en de behandeling ervan.
16 maart 2020/door Redactie

Voortaan geen eigen risico meer bij stoppen-met-rokenprogramma’s

Rokers betalen in 2020 geen eigen risico meer wanneer ze meedoen aan een stoppen-met-roken-programma vanuit de eerstelijnszorg. Dat hebben zorgverzekeraars besloten.
6 maart 2020/door Redactie

Coronavirus gemonitord bij Nivels griepsurveillance

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus is het Nivel begonnen met het monitoren van het virus bij de griepsurveillance. Met behulp van de 40 Nivel-Peilstations worden patiënten met griepachtige verschijnselen nu ook getest op de aanwezigheid van het coronavirus.
27 februari 2020/door Redactie

Europese Federatie van Parodontologie en Wereldgezondheidsorganisatie publiceren rapport over links tussen parodontale en hart- en vaatziekten

Er is al veel onderzocht en gepubliceerd over de link tussen parodontitis en hartziekten. Nu is het bewijsmateriaal vanuit beide professies bekeken wat heeft geleid tot een consensusartikel met aanbevelingen voor preventie en behandeling.
25 februari 2020/door Redactie

Veranderend speeksel hielp mensen tijdens evolutie

Speeksel heeft mensen in evolutionair opzicht misschien geholpen op weg naar het worden van een nieuwe soort. Veranderingen in dieet en leefstijl hebben hier waarschijnlijk voor gezorgd, aldus nieuw onderzoek gepubliceerd in Molecular Biology and Evolution.
29 januari 2020/door Redactie
Vier tips om medicatiefouten te voorkomen

Vier tips om medicatiefouten te voorkomen

Het toedienen en voorschrijven van medicatie is een integraal onderdeel van de hedendaagse tandheelkunde. Hierdoor is het risico op medicatiefouten en bijwerkingen van geneesmiddelen reëel. In de Journal of the California Dental Association geven experts tips om schade te voorkomen.
15 januari 2020/door Redactie
Behandeling parodontitis helpt controleren van bloedglucose bij patiënten met diabetes type 2

Nieuwe KIMO-richtlijn voor invasieve ingrepen in de mond bij patiënten die bloedverdunners gebruiken

Eind december 2019 is de nieuwe KIMO-richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ gepubliceerd. dental INFO sprak met prof. dr. Fred Rozema, MKA-chirurg en voorzitter van de ontwikkelcommissie over het wat en hoe van deze richtlijn voor tandartsen, tandarts-specialisten en mondhygiënisten.
6 januari 2020/door Redactie

World Antibiotic Awareness Week: “Antibiotica is geen pijnstiller”

Van 18 tot 24 november vond de World Antibiotic Awareness Week van dit jaar plaats. Tijdens deze week werd er aandacht besteed aan de risico’s van antibiotica en resistentie. Ook werd de eerstelijnszorg opgeroepen om niet zomaar antibiotica voor te schrijven.
5 december 2019/door Redactie
Diagnosticeren van het Brandende Mond Syndroom (BMS)

Diagnosticeren van het Brandende Mond Syndroom (BMS)

Het Brandende Mond Syndroom (BMS) is een pijnlijke en lastige conditie die wordt geassocieerd aan het chronisch of terugkerend hebben van een brandend, kokend of tintelend gevoel in de mond. BMS is echter lastig te diagnosticeren.
2 december 2019/door Redactie
Stigma rondom roken en drinken tijdens zwangerschap kan stoppen belemmeren

Stigma rondom roken en drinken tijdens zwangerschap kan stoppen belemmeren

De demonisering van vrouwen die roken of drinken tijdens de zwangerschap kan ertoe leiden dat zij dit in het geheim gaan doen, in plaats van op zoek te gaan naar de ondersteuning die nodig is om te stoppen. Dit blijkt uit een nieuwe studie van Cardiff University.
23 oktober 2019/door Redactie
Toon meer