Landelijke Richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B

Richtlijn Peri-implantaire infecties

De Richtlijn Preventie Iatrogene Hepatitis B wordt uitgegeven door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het CIb.
De richtlijn is te downloaden via het RIVM. Voor meer informatie: Nederlands Hepatitis Centrum

Een papieren versie is te bestellen bij het secretariaat van de LCI, telefoonnummer 030 – 274 7000 of
via lci@rivm.nl.

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen