Management

Een succesvolle praktijk komt met een succesvol en goed op elkaar afgestemd management. Dit gaat echter niet altijd van zelf. Want is een praktijkmanager nou eigenlijk wel of niet nodig voor een organisatiestructuur? En wat is de rol van protocollen? Deze categorie verschaft hier meer informatie over.

Leiderschap
,

Leiderschap in de tandartspraktijk: 9 voorwaarden

Als praktijkhouder heeft u meerdere rollen: ondernemer, manager en natuurlijk tandarts. Praktijkvoering wordt steeds complexer en de kwaliteit van werken wordt in toenemende mate beïnvloed door externe ontwikkelingen. Hierdoor wordt de rol van manager steeds belangrijker. 9 voorwaarden voor goed leiderschap in de tandartspraktijk.
praktijkoverdracht
, , ,

Praktijkoverdracht: Wat komt er allemaal bij kijken?

Als u uw tandartsenpraktijk wilt overdragen aan een collega, zijn er veel zaken waar u op moet letten. Een overzicht van de belangrijkste punten bij praktijkoverdracht.

Praktijkmanagement
,

Praktijkmanagement: Hoe verandert u mee in roerige tijden?

Het is belangrijk dat u voldoende snelheid houdt in een wereld die heel snel verandert. “U zult uzelf steeds opnieuw moeten uitvinden om vooruit te komen.” Rob Idink sprak over samenwerking, motiveren van personeel én het denken vanuit de patiënt.
overtuigen
,

Overtuigen, hoe doe je dat?

Pacelle van Goethem, een autoriteit op het gebied van overtuigen, stem en invloed, sprak tijdens het congres Klantpasta over overtuigingskracht. Hoe je mensen iets kunt laten doen wat jij wilt zonder er verder over na te denken.
7 tips voor werving van praktijkmedewerkers
,

7 tips voor werving van praktijkmedewerkers

Goede voorbereiding is het halve werk als het om werving van een nieuwe praktijkmedewerker gaat. Praktijken hechten veel waarde aan de presentatie van sollicitanten, maar hoe presenteert de mondzorgpraktijk zichzelf naar de sollicitant? Legt u de loper uit voor een kandidaat?
Wel of geen praktijkmanager
,

Wel of geen praktijkmanager? Tips voor een goede organisatiestructuur

Vooral management taken nemen toe. Om als praktijk goed ‘te draaien’ wordt de structuur van de praktijkorganisatie steeds belangrijker. Het wel of niet aanstellen van een praktijkmanager is een groot dilemma.
,

De tandarts als ondernemer: voldoet uw praktijkorganisatie nog?

Als praktijkhouder wordt uw rol als ondernemer steeds belangrijker. Een tandartspraktijk is steeds meer te beschouwen als een bedrijf met daarbij horende keuzes voor de praktijkorganisatie. Met vragen als: Is een praktijkmanager gewenst? Wat is een goede organisatiestructuur voor uw praktijk?
,

Waarom leiden protocollen niet altijd tot een goede samenwerking?

Binnen tandartspraktijken wordt soms te veel de nadruk gelegd op het opstellen van protocollen en de verwachting dat het team alle afspraken direct zal opvolgen. Dit leidt niet altijd tot het gewenste gedrag en soms zelfs tot weerstand. Dit artikel geeft aan waarom protocollen of kwaliteitssystemen alléén niet tot een goede samenwerking leiden.

Partnernieuws

Meer

De 7 grootste fouten bij het werven van nieuwe klanten

Acquireren, wat is dat eigenlijk? Acquireren wil zeggen “het werven van nieuwe cliënten”. Net zoals in het bedrijfsleven zal een mondzorgprofessional moeten werken aan het binnenhalen van nieuwe cliënten. Waar het vroeger wel vanzelf kwam zullen we hier nu zelf actief mee bezig moeten zijn. Hoe kun je het beste acquireren?
19 januari 2016/door dentalinfo

VAR verdwijnt per 1 april: Neem het serieus

Schijnzelfstandigheid, maar ook gebrek aan verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever zijn redenen om de VAR af te schaffen. Het alternatief: een ‘goedgekeurde’ voorbeeldovereenkomst in plaats van een VAR-beschikking. Een papieren exercitie? Nee, het is wel degelijk een serieuze verandering. Voor zzp’ers, maar zeker ook voor praktijkhouders.
17 december 2015/door dentalinfo

Test uzelf: beter leidinggeven in uw praktijk

Bent u een goede leidinggevende? Test uzelf met deze stellingen.
7 december 2015/door dentalinfo

Voorwaarden om van uw praktijk een succes te maken

Tariefsdaling, bureaucratie, regeldruk en stijgende kosten. De mondzorg ondervindt momenteel veel tegenwind en het rendement van de praktijk staat onder druk. Ondanks dat zijn er nog voldoende praktijken die in deze moeilijke tijd succesvol zijn. Hoe kunt ook u van uw praktijk in deze moeilijke tijd een succes maken?
12 oktober 2015/door dentalinfo

De nieuwe wet DBA vervangt de VAR

De Tweede Kamer heeft ingestemd om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen met een nieuwe wet: deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. ZZP’ers krijgen te maken met een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten.
15 juli 2015/door dentalinfo

Hoe de tijdsdruk onder controle krijgen in een Vlaamse praktijk?

Veel Vlaamse tandartsen ervaren een enorme tijdsdruk in hun praktijk met veeleisende patiënten. Lange dagen werken en het gevoel geleefd te worden is daarbij niet onbekend. Het kan ook anders. Door een andere praktijkvoering kunt u baas worden over uw eigen tijd.
6 juli 2015/door dentalinfo

Verbeterpunt: vragen update gezondheid patiënt

Om te leren van ervaringen van andere mondzorgprofessionals belicht Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management een verbeterpunt uit een praktijk. Verbeterpunt: vragen om update gezondheidssituatie en het medicatiegebruik van de patiënt.
6 juli 2015/door dentalinfo

10 Tips voor bijzondere patiëntervaringen aan de balie

De baliemedewerker heeft veel contact met de patiënt en heeft zodoende veel invloed op het creëren van een goede patiëntervaring tijdens een praktijkbezoek. Baliemedewerkers hebben zo een hele belangrijke functie in de praktijk. De 10 belangrijkste tips voor elke baliemedewerker.
8 juni 2015/door dentalinfo

Verbeterpunt: doorverwijzen gehandicapte patiënt

Om te leren van ervaringen van andere mondzorgprofessionals belicht Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management een verbeterpunt uit een praktijk. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels en wat leren we hiervan? Het verbeterpunt:. Het doorverwijzen van een gehandicapte patiënt .
11 mei 2015/door dentalinfo

Verbeterpunt: helixtest bij sterilisatiebatch

Om te leren van ervaringen van andere mondzorgprofessionals belicht Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management een verbeterpunt uit een praktijk. Het verbeterpunt: helixtest bij iedere sterilisatiebatch van de autoclaaf.
13 april 2015/door dentalinfo

Overdracht tandartspraktijk: een goede voorbereiding is het halve werk

Bent u voornemens om binnen drie tot vijf jaar uw praktijk over te dragen? Start dan op tijd met de voorbereidingen om de praktijk ‘verkoopklaar’ te maken. Hoe pakt u dat aan?
30 maart 2015/door dentalinfo

Eigen regie: je hebt altijd een keuze

Eigen regie is een term die je, vooral in de gezondheidszorg, steeds vaker hoort. Wat is het precies? Eigen regie is eigenlijk niets anders dan persoonlijk leiderschap. Lees de uitleg en een voorbeeld om burnout-achtige situaties en negativiteit op de werkvloer te voorkomen.
10 november 2014/door dentalinfo
Toon meer
inzagebevoegdheid van IGZ?

Is er dan eindelijk meer duidelijkheid over de inzagebevoegdheid van IGZ?

De IGZ heeft een wettelijke bevoegdheid om patiëntendossiers in te zien, zelfs zonder toestemming van de patiënt. In de praktijk is niet duidelijk wanneer IGZ van deze bevoegdheid gebruik mag maken. In een nieuw beleidskader, opgesteld door IGZ, is toegelicht hoe IGZ haar inzagebevoegdheid gebruikt. Wordt daarmee de broodnodige duidelijkheid verschaft?
Praktische update voor uw praktijkautomatisering
,

Praktische update voor uw praktijkautomatisering

Wat kan ICT betekenen in uw dagelijks werk op bijvoorbeeld het gebied van dossiervorming en communicatie? En hoe kan uw automatiseringssysteem u ondersteunen in het dagelijks werk? Verslag van de lezing van Pieter Schram tijdens het congres Digitaal in de tandartspraktijk.

[pro_ad_display_adzone id=”3501″]