Implantologie tandheelkunde

In deze categorie vindt u alles over implantologie. Van informatie over orale implantaten en opbouwmaterialen tot diagnostiek, uitvoering, letsel en peri-implantitis bij implantologie.

, , ,

Implantaat gedragen kronen in de zijdelingse delen: een stapsgewijze benadering

Welke stappen kunt u het beste doorlopen bij implantaat gedragen kronen in de zijdelings delen? Bekijk de 8 stappen.
Direct implanteren: wanneer wel en niet?
, , ,

Direct implanteren: wanneer wel en niet?

Het grote voordeel van direct implanteren is dat de contour behouden blijft en geen resorptie optreedt. De patiënt heeft een vaste voorziening en daardoor kunt u de patiënt langer met de tijdelijke kroon laten lopen waardoor minder en kortere ingrepen nodig zijn. Wanneer kunt u wel en niet direct implanteren?

peri-implantitis
, ,

Risicofactoren voor peri-implantitis

Onderzoek onder patiënten met titaniumimplantaten heeft inzicht gegeven in de factoren die het risico op peri-implantitis verhogen. Er is hierbij gekeken naar de conditie van de patiënt, kenmerken van de implantaten en klinische factoren.
Casus endodontologie: Lateraal kanaal of iets anders?
, , , ,

Casus endodontologie: Lateraal kanaal of iets anders?

Enige tijd geleden meldde zich onderhavige patiënt in onze verwijspraktijk met een problematische 21. Het element was iets gevoelig maar de voornaamste klacht was de constante pusafvloed uit de omgeving van het element en een onaangename reuk en smaak.
implantaat
,

Hogere levenskwaliteit na plaatsen implantaat

Een recent onderzoek bestudeerde de fysieke en psychologische factoren die opspelen bij patiënten binnen drie jaar na het plaatsen van een implantaat. Het resultaat toonde aan dat de levenskwaliteit significant hoger was na het plaatsen van een implantaat.
Implantaat
, , ,

Tijdelijke voorziening na chirurgie voor implantaat

In de esthetische zone is een tijdelijke voorziening nodig bij implanteren. Zo simpel mogelijk en uitneembaar is het beste, vooral wanneer de implantoloog en tandarts niet bij elkaar in het pand zitten. Bekijk de 8 opties.
Implantatie door robot
, ,

Implantatie door robot

Onlangs is in China voor het eerst een tandimplantatie met behulp van kunstmatige intelligentie uitgevoerd. Bij de operatie, die een uur duurde, werden door een robot twee implantaten uit een 3-D printer bij een patiënt ingebracht.
Implantologie
, , ,

Implantologie: Verschroeven of cementeren?

In de begintijd van de implantologie was het alleen mogelijk om te verschroeven. Tegenwoordig worden ook steeds meer grotere constructies vervaardigd die verschroefd zijn. Bijvoorbeeld bij oligodontie of wanneer er sprake is van grote botdefecten. Lees de redenen voor verschroeven en cementeren.

Partnernieuws

Meer implantologie tandheelkunde

implantaten

Productie van implantaten: een techniek waar veel bij komt kijken

Implantologie is sterk in opkomst. Al 1,5 miljoen Nederlanders hebben een of meer implantaten in hun mond. Hoe is deze behandelwijze ontstaan en hoe staat het met de kwaliteit van implantaten? dental INFO vroeg het aan Ronald Wils, tandarts-implantoloog, en Pieter de Goede, lead engineer R&D bij BioComp.
18 september 2017/door Redactie
Implantaten

Titanium in implantaten als oorzaak van peri-implantitis

Titanium heeft zich door de jaren heen bewezen als een sterk materiaal en wordt daarom vaak gebruikt bij het maken van implantaten. Uit nieuw onderzoek is echter gebleken dat het gebruik van titanium bij implantaten het ontstaan van peri-implantitis nog wel eens zou kunnen bevorderen.
14 september 2017/door Redactie
autotransplantatie

Getransplanteerde derde molaren als alternatief voor implantaten

Autotransplantatie van derde molaren wordt als een haalbaar alternatief voor implantatie beschouwd als er een geschikte donorkies voorhanden is. Maar hoe houden deze kiezen het op de lange termijn en wat leidt tot een beter resultaat: een chirurgisch geprepareerde alveole of een extractie-alveole?
9 september 2017/door Redactie
Front implantaat

Tijdelijke kronen bij front implantaten

In het front is er een belangrijke extra component bij implanteren: de esthetiek. En dan voornamelijk van de weke delen. Deze zijn manipuleerbaar. Hiervoor worden eerst individuele verschroefde tijdelijke kronen gemaakt. Hoe gaat u te werk?
19 juni 2017/door Redactie
In Verenigd Koninkrijk groei van aantal implantaatbehandelingen verwacht

In Verenigd Koninkrijk groei van aantal implantaatbehandelingen verwacht

Naar verwachting zal de komende jaren in het Verenigd Koninkrijk het aantal implantaatbehandelingen aanzienlijk stijgen. Over de hele wereld neemt de vraag naar implantaten toe, maar de markt zal in Europa het grootste zijn.
14 juni 2017/door Redactie
protocol

Protocol voor immediate vervanging in de esthetische zone

De conventionele methoden voor het vervangen van een element in de esthetische zone – eerst extractie, implantatie na genezing - hebben z’n beperkingen. Tristan Staas en Edith Groenendijk hebben daarom een protocol opgesteld waarbij een element in de esthetische zone in één dag vervangen wordt voor een implantaat met een tijdelijke kroon.
6 juni 2017/door Redactie
implantaat

“Kleine” implantologie in het onderfront

Implantologie in het onderfront kent grote uitdagingen, zeker als het om meertandsvervanging gaat. Verslag van de lezing van Marco Cune en Steven Zijderveld over deze problematiek. Met uitleg over chirurgische en restauratieve oplossingen voor het vervangen van ontbrekende gebitselementen in het onderfront.
8 mei 2017/door Redactie
implantaten onderkaak

Zwaar roken verlangzaamt genezing implantaten in onderkaak

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat zwaar roken problemen met dentale implantaten in de onderste kaak kan veroorzaken.
28 april 2017/door Redactie
roken

Roken verstoort mogelijk genezing na implantaatplaatsing

Rokers lopen het risico nadelige effecten te ervaren bij het plaatsen en gebruik van implantaten. Volgens een recent onderzoek vergroot roken de kans op verstoorde genezing na implantaatplaatsing in de zijdelingse delen van de onderkaak maar heeft het geen effect op de overlevingskans van implantaten. Daarnaast is er bij rokers meer sprake van botverlies en ontsteking rondom de implantaten dan bij niet rokers.
11 maart 2017/door Anita de Klerk
Implantaten

3D softtissue management rond implantaten in de esthetische zone

Het einddoel van een enkeltands vervanging door een implantaat gedragen restauratie in de esthetische zone is dat deze niet waarneembaar is. Is dit te realiseren? Wat zijn factoren die de behandelstrategie bepalen? Verslag van de lezing van Martijn Molenaar tijdens het ANT-congres Dental Studie Update.
6 februari 2017/door Redactie
duurzaamheid implantaten

Medicijnen van invloed op duurzaamheid implantaten

Het potentiële succes van tandimplantaten hangt af van verschillende factoren. Medicijnen die regelmatig worden ingenomen zijn hier een van, en kunnen zowel positief als negatief invloed hebben op de duurzaamheid van implantaten.
23 januari 2017/door Redactie
implantaten

Slikken bètablokkers draagt bij aan betere opname tandimplantaten

Een nieuw onderzoek toont aan welke medicijnen de patiënt beter wel en niet kan gebruiken om complicaties bij tandimplantaten te voorkomen. Het slikken van bètablokkers bijvoorbeeld draagt bij aan een betere opname van de implantaten.
9 januari 2017/door Redactie
Toon meer