Implantologie

In deze categorie vindt u alles over implantologie. Van informatie over orale implantaten en opbouwmaterialen tot diagnostiek, uitvoering, letsel en peri-implantitis bij implantologie.

implantaat
, , ,

“Kleine” implantologie in het onderfront

Implantologie in het onderfront kent grote uitdagingen, zeker als het om meertandsvervanging gaat. Verslag van de lezing van Marco Cune en Steven Zijderveld over deze problematiek. Met uitleg over chirurgische en restauratieve oplossingen voor het vervangen van ontbrekende gebitselementen in het onderfront.
implantaten onderkaak
,

Zwaar roken verlangzaamt genezing implantaten in onderkaak

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat zwaar roken problemen met dentale implantaten in de onderste kaak kan veroorzaken.
roken
,

Roken verstoort mogelijk genezing na implantaatplaatsing

Rokers lopen het risico nadelige effecten te ervaren bij het plaatsen en gebruik van implantaten. Volgens een recent onderzoek vergroot roken de kans op verstoorde genezing na implantaatplaatsing in de zijdelingse delen van de onderkaak maar heeft het geen effect op de overlevingskans van implantaten. Daarnaast is er bij rokers meer sprake van botverlies en ontsteking rondom de implantaten dan bij niet rokers.
Implantaten
,

3D softtissue management rond implantaten in de esthetische zone

Het einddoel van een enkeltands vervanging door een implantaat gedragen restauratie in de esthetische zone is dat deze niet waarneembaar is. Is dit te realiseren? Wat zijn factoren die de behandelstrategie bepalen? Verslag van de lezing van Martijn Molenaar tijdens het ANT-congres Dental Studie Update.
duurzaamheid implantaten
,

Medicijnen van invloed op duurzaamheid implantaten

Het potentiële succes van tandimplantaten hangt af van verschillende factoren. Medicijnen die regelmatig worden ingenomen zijn hier een van, en kunnen zowel positief als negatief invloed hebben op de duurzaamheid van implantaten.
implantaten
,

Slikken bètablokkers draagt bij aan betere opname tandimplantaten

Een nieuw onderzoek toont aan welke medicijnen de patiënt beter wel en niet kan gebruiken om complicaties bij tandimplantaten te voorkomen. Het slikken van bètablokkers bijvoorbeeld draagt bij aan een betere opname van de implantaten.
Implantoloog plaatst implantaat bij zichzelf
, ,

Implantoloog plaatst implantaat bij zichzelf

Implantoloog Dr. Achim Schmidt in München heeft onlangs bij zichzelf een implantaat geplaatst. Hij heeft gedurende zijn carrière al meer dan 15.000 implantaten geplaatst en nu het ondenkbare gedaan met dank aan virtuele planning, een 3D-bril en ervaren collega’s aan zijn zijde.
Naar verwachting meer implantaat-gerelateerde ziektes in toekomst
, ,

Naar verwachting meer implantaat-gerelateerde ziektes in toekomst

Specialisten in parodontologie verwachten dat het aantal gevallen van parodontitis in Europa zal stabiliseren, terwijl het aantal implantaat-gerelateerde ziektes zal toenemen. Zij verwachten dat dit zal gebeuren ondanks de verwachte verbeteringen in chirurgische technieken.

Partnernieuws

Meer

Minischroeven

Minischroeven: toepassingen en complicaties

De meest voorkomende complicaties van de minischroef zijn ‘verlies’, ‘gingiva-overgroei’ en ‘gingivia-irritatie’. Hoe kan dit voorkomen worden?
4 juli 2016/door dentalinfo

De implantaatgesteunde frameprothese

Welke mogelijkheden biedt de implantologie voor uitneembare voorzieningen? Met name vrij-eindigende frameprotheses in de onderkaak hebben een beruchte prognose ten aanzien van patiënt comfort. Implantaatsteun kan van grote waarde zijn. Verslag van lezing ANT-congres Dental Studie Update.
17 juni 2016/door dentalinfo

Implantologie: Hoe verwijst u door?

Bij verwijzing van uw patiënt naar een implantoloog is een deugdelijke verwijsbrief essentieel. Zo zorgt u ervoor dat de implantoloog de behandeling uitvoert die u verwacht. Bekijk de voorbeelden die Prof. dr. Meijer gaf tijdens het congres Implantologie.
23 mei 2016/door dentalinfo

Nieuwe technologie voor kwaliteitsverbetering van implantaten

Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor de kwaliteitsverbetering van keramisch materiaal voor de productie van implantaten. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports.
9 mei 2016/door dentalinfo

Update implantologie: Korte implantaten – sneller en goedkoper

Gerry Raghoebar, onderzoeker op het gebied van implantologie, sprak tijdens het TP congres over de laatste stand van zaken op gebied van implantologie: korte implantaten en direct implanteren.
14 maart 2016/door dentalinfo

Onderzoekers ontwikkelen antimicrobieel plastic voor 3D implantaten

De ontwikkelingen op het gebied van 3D printing gaan snel. Andreas Hermann en zijn team van de Universiteit van Groningen ontwikkelden een antimicrobieel plastic waarmee 3D implantaten geprint kunnen worden die bacteriën doden.
9 november 2015/door dentalinfo

Nationaal Register voor Orale Impantologie: wat en waarom?

Het NROI (Nationaal Register voor Orale Implantologie) is een landelijk register dat alle bij de patiënt betrokken behandelaren, altijd en overal real-time informatie verschaft over de gebruikte implantologische materialen en handelingen. Wat staat er in het register en waarom?
26 oktober 2015/door dentalinfo
TADs en patiënt perceptie

Inleiding over TAD’s en patiënt perceptie

TAD’s bieden veel mogelijkheden in de orthodontie. Via implantaten, minischroeven of botankers wordt er een orthodontische botverankering bewerkstelligd en kunnen er krachten uitgeoefend worden. Wat is de indicatie van TAD’s, waar kunnen ze geplaatst worden en wat is de patiënt perceptie?
15 juli 2015/door Anita de Klerk

Implantologie: Welk opbouwmateriaal voor welke toepassing?

Orale implantologie is niet meer is weg te denken als mogelijke behandeloptie voor uw patiënt. Als tandarts algemeen practicus treedt u op als regisseur. Hoe houdt u controle? Wat delegeert u? Wat doet u zelf? Congresverslag over opbouwmaterialen bij implantologie.
15 juli 2015/door dentalinfo

Complete tandvervanging in één dag

Het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis biedt een nieuwe en in Nederland unieke behandeling aan, waarbij het complete gebit binnen 24 uur wordt vervangen door een brugwerk in de onder- en bovenkaak. De nieuwe tanden functioneren als een normaal gebit.
6 juli 2015/door dentalinfo

Implantaten en algehele gezondheid; bij wie wel en wie niet?

Het plaatsen van een implantaat is vaak de mooiste oplossing na het extraheren van een gebitselement. Overweeg bij elke patiënt of de keuze van een implantaat op zijn plaats is. Patiëntfactoren zoals algemene gezondheid en levensverwachting spelen hierbij een grote rol.
13 april 2015/door Anita de Klerk
Implantologie nazorg

Implantologie nazorg: Diagnostiek en uitvoering

Orale implantologie is niet meer is weg te denken als mogelijke behandeloptie voor uw patiënt. Als tandarts algemeen practicus treedt u op als regisseur. Hoe houdt u controle? Wat delegeert u? Wat doet u zelf? Congresverslag over nazorg bij implantologie: diagnostiek en uitvoering.
13 april 2015/door Anita de Klerk
Toon meer