Ondernemen

Uw patiënt met een psychische stoornis
,

Grip op (psychisch) verzuim: signalen en tips

Volgens het CBS zijn psychische klachten de meest genoemde reden voor ziekteverzuim op het werk, na griep en verkoudheid. In 2022 zorgden psychische klachten zoals werkstress en burn-out voor 28% van het aantal verzuimdagen en zelfs voor 40% van het langdurig verzuim, blijkt uit onderzoek van ArboNed. Belangrijk te voorkomen dat in jouw praktijk mensen uitvallen door psychische klachten.
overname, sleutel
,

Wat komt er kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk?

Een succesvolle overname gaat verder dan het tot overeenstemming komen ten aanzien van de overnameprijs. Eric van Oosterhout sprak op het Rovidam Mondzorgbanencongres over de vele facetten die er komen kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk. Lees het verslag van zijn lezing.
Duurzaam, windmolen, groene energie
,

22 Interventies voor een duurzamere kliniek op de HU

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in de mondzorgkunde. Daarom startten twee studenten van de Hogeschool Utrecht, Tatevic Azarjan en Anahita Poorkyanizadeh een innovatieproject. Het doel: een duurzamere werkwijze in de interne kliniek van de opleiding mondzorgkunde in de Hogeschool Utrecht.
contract
, ,

Tuchtrecht: Schorsing na weigering medewerking aan onderzoek naar onjuiste declaraties

Een tandarts weigert mee te werken aan een materiële controle van declaraties door drie zorgverzekeraars. Hij meent dat het niet toegestaan is zijn patiëntgegevens te delen met de zorgverzekeraars. Het tuchtcollege gaat hier niet in mee en schorst de tandarts voor één jaar uit het register.
WTZA
,

Wtza | Minister Helder eens met noodzaak uitstel deadline jaarverantwoording

Al bijna een jaar is de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) van kracht. Een hele verandering voor met name kleinere, eerstelijns zorgaanbieders. Waar staan we nu? Leeft de wet, en: passen de bepalingen ervan in de mondzorgpraktijk? De conclusie: deze nieuwe zorgwet is nog niet erg bekend en er zijn zeker haken en ogen.
samenwerken
,

Voldoet jouw praktijk aan de eisen voor taakdelegatie?

In het toetsingskader ‘Taakdelegatie in de mondzorg’ heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangegeven aan welke voorwaarden je als tandarts moet voldoen als je voorbehouden handelingen delegeert aan zorgverleners zonder BIG-registratie. Uit openbare rapporten van de inspectie is gebleken, dat het risicogestuurd toezicht hierop is begonnen. Aan welke zes normen moet je voldoen?
Recht - tuchtrecht
, ,

Tuchtrecht: berisping na onvoldoende informatievoorziening en onterecht beëindigde behandelingsovereenkomst

Een tandarts heeft een berisping opgelegd gekregen na het onzorgvuldig beëindigen van de behandelingsovereenkomst met een patiënt, zonder goede reden. Ook verstrekte de tandarts te weinig informatie over uitgevoerde behandelingen, aldus het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam.
energietransitie
,

Mondhygiënisten kunnen door gestegen energiekosten niet investeren in energietransitie

De uitslagen van de enquête over de gestegen energiekosten zijn binnen. Deze enquête is gehouden door NVM-mondhygiënisten onder mondhygiënisten met zelfstandige praktijken. De conclusie is gerechtvaardigd dat mondhygiënisten veel hinder ondervinden van de zeer hoge energiekosten en hierdoor niet in staat om een in de zorg gewenste energietransitie in te zetten.

Partnernieuws

Meer

Tuchtrecht

Tuchtrecht: berisping na gebrekkige dossiervoering en overdracht

Een tandarts is aangeklaagd voor een uiterst beperkte dossiervoering waarbij het behandelplan niet overeenkwam met afspraken met de patiënt. Dit zorgde voor een inadequate overdracht nadat de verweerder de praktijk plotseling verliet. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft aan de tandarts de maatregel van berisping opgelegd.
17 oktober 2022/door Redactie

Wettelijke regelingen voor tandheelkundig afval

Iedere mondzorgpraktijk heeft te maken met praktijkafval dat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. De regels voor opslag, inzameling, registratie en verwerking van dit afval zijn vastgelegd in een aantal wetten, richtlijnen en besluiten.
12 oktober 2022/door Anita test Test
uitwisseling patientgegevens

Tweede Kamer stemt in met wet over elektronisch uitwisselen patiëntgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Als de Eerste Kamer ook instemt met de wet, zijn zorgaanbieders straks verplicht om elektronisch patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen.
6 oktober 2022/door anitatest
Tuchtrecht mondzorg

Tuchtrecht: Waarschuwing na behandeling zonder overleg

Een tandarts neemt een behandeling over van een plots vertrokken collega. Bij een patiënt – klaagster – gaat de tandarts over op behandeling zonder eerst voldoende te overleggen met patiënt en zonder nadrukkelijke toestemming van de patiënt. Het college beoordeeld de aanklacht als deels gegrond en legt de maatregel van een waarschuwing op.
3 oktober 2022/door Redactie
Jildou-Bakker-Tolsma

Vitaliteit in de praktijk: samen werken aan een lager verzuim

Een praktijkmanager zei ‘soms zou ik wel willen bepalen wat er wordt geluncht tussen de middag’. Hoe stom deze gedachte ook klinkt, wanneer jij verantwoordelijk bent voor de verzuimkosten en ziet dat een medewerker ongezonde keuzes maakt, zou je graag wat meer invloed willen uitoefenen. Voor je gevoel kun je geen kant op. Maar is dat ook zo?
22 augustus 2022/door anitatest
Collosseum-Dental-dicht-door-cyberaanval

Collosseum Dental dicht door cyberaanval | ruim 2 miljoen euro losgeld betaald

Meer dan honderd tandartspraktijken van Collosseum Dental zijn sinds donderdag 4 augustus dicht vanwege een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingelicht. Ook hebben zij een som losgeld betaald aan de criminelen van de cyberaanval.
8 augustus 2022/door anitatest
Beroepskeuzecampagne tandartsassistent van start

Beroepskeuzecampagne tandartsassistent van start

Het tekort aan tandartsassistenten leidt tot problemen in mondzorgpraktijken, en dat kan de continuïteit van de zorg voor patiënten in gevaar brengen. Met de nieuwe campagne 'Tandartsassistent, iets voor jou?' wil de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, scholieren en zij-instromers stimuleren om te kiezen voor een baan in de mondzorg.
13 juli 2022/door anitatest
hand, schudden, deal

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt eraan

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ontstaan er voor de werknemer een aantal nieuwe rechten. U als werkgever krijgt te maken met nieuwe verplichtingen. Bent u al op de hoogte van wat de invoering van deze wet betekent voor uw praktijk?
4 juli 2022/door Redactie
Werk - deal

Inzet van werknemers: op welke belangrijke arbeidsrechtelijke aspecten moet je letten?

Bij de inzet van werknemers komt een hoop kijken. Voor wat voor soort overeenkomst kies je en wat zijn daarbij de voor- en nadelen? In dit artikel staan wij daarbij stil. Daarbij gaan wij ook in op enkele actualiteiten; het arbeidsrecht is immers een gebied waar continu bewegingen in plaats vinden.
4 juli 2022/door Redactie
De eigenschappen van een High Performance Tandartsenpraktijk

De eigenschappen van een High Performance Tandartsenpraktijk

Een High Performance Organisatie (HPO) is een organisatie die steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt, vergeleken met soortgelijke organisaties, door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat écht belangrijk is voor de organisatie.
20 juni 2022/door Redactie
Tuchtrecht

Tuchtrecht: Waarschuwing na niet adequaat reageren op trombose

Een kaakchirurg wordt verweten dat zij tekort is geschoten in haar diagnose en niet adequaat heeft gereageerd op de trombose bij een patiënt. De kaakchirurg heeft vervolgens onjuist beleid gevoerd met betrekking tot de trombose. Daarom legt het tuchtcollege de maatregel van een waarschuwing op.
6 juni 2022/door Redactie
Podcast De tandarts als Blauwe Banaan

Podcast: De tandarts als Blauwe Banaan

In deze podcast praat hij met Wouter de Vries, een dienstenmarketeer en auteur van studieboeken waaronder de bestseller De Blauwe Banaan. In de podcast worden de basisprincipes van de dienstenmarketing besproken, inclusief do’s en don’ts.
30 mei 2022/door Redactie
Toon meer