Ondernemen

contract
,

Wtza-verplichtingen voor mondzorgaanbieders

De Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) is op 1 januari 2022 in werking getreden, en brengt verschillende verplichtingen met zich voor (mond)zorgaanbieders. Eind dit jaar dient aan een aantal belangrijke verplichtingen te worden voldaan, zoals de vergunningplicht. In dit artikel wordt daarom nog eens stilgestaan bij de belangrijkste verplichtingen.
werk - laptop
,

Kabinet wil komende twee jaar nieuw zzp-regime vormgeven

Onlangs zijn nieuwe zzp-modelovereenkomsten beschikbaar gekomen voor de samenwerking tussen tandartsen, tussen mondhygiënisten én voor tandartsen en mondhygiënisten die bij elkaar in de praktijk werken. Intussen maakte SZW-minister van Gennip eind vorig jaar haar plannen voor een nieuw zzp-regime bekend. Wat betekent dit voor het werken met de modelovereenkomsten? En: hebben mondzorgprofessionals voor hun gevoel zicht op de zzp-ontwikkelingen?
Tuchtrecht
, ,

Tuchtrecht: waarschuwing na onbereikbaarheid in het weekend

Een patiënt heeft een tandarts aangeklaagd nadat ze in het weekend geen contact kon krijgen met hem toen ze na het verwijderen van twee elementen pijnklachten kreeg. Volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam was het gebrek aan bereikbaarheid en beschikbaarheid in het weekend tuchtrechtelijk verwijtbaar. De tandarts heeft hiervoor een waarschuwing opgelegd gekregen.
zorg - geld
,

Wil jij er ook meer uithalen? Tips over hoe jouw praktijk meer omzet kan behalen

De gemiddelde praktijkomzet van € 236.250 (exclusief techniek) per behandelkamer geeft een goede indicatie wat jouw praktijk aan omzet over 2023 kan behalen. Dit bedrag is namelijk de uitkomst van mijn onderzoek naar de gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer binnen tandartspraktijken. Mijn ervaring daarbij is, dat hierin voor meerdere praktijken nog – veel – ruimte is voor groei in omzet. Hoe dan?
, ,

Wettelijke regelingen voor tandheelkundig afval

Iedere mondzorgpraktijk heeft te maken met praktijkafval dat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. De regels voor opslag, inzameling, registratie en verwerking van dit afval zijn vastgelegd in een aantal wetten, richtlijnen en besluiten.
arbeidsovereenkomst
,

7 tips voor arbeidsovereenkomsten in de tandartspraktijk

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten leidt voor praktijkhouders en -managers vaak tot vragen, zeker nu er geen algemene KNMT-arbeidsvoorwaarden meer zijn. Waar moet je op letten bij het aannemen van nieuwe medewerkers? Hoe bepaal je iemands salaris? En welke regels gelden er voor de proeftijd? 7 tips voor arbeidsovereenkomsten in de tandartspraktijk.
Score - beoordeling
,

Onderzoek naar de gemiddelde praktijkomzet: Hoe goed ‘scoort’ jouw praktijk?

De praktijkomzet is niet iets wat je zomaar deelt met collega’s. Daarnaast willen veel praktijkhouders wel graag weten hoe goed de praktijk ‘scoort’. En of een hogere omzet mogelijk is. Daarom is het altijd fijn om je praktijk te kunnen vergelijken met collega praktijken. Sjoerd Kuiken heeft een analyse uitgevoerd naar de gemiddelde praktijkomzet.
Recht
, ,

Tuchtrecht: berisping na incorrecte facturen, slechte informatievoorziening en ondeugdelijke prothese

Een tandarts heeft door het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s Hertogenbosch een berisping opgelegd gekregen na een waslijst aan klachten door een patiënt. De beklaagde had onder andere een ondeugdelijke prothese geleverd, geen correcte facturen opgesteld en gedreigd om geplaatste elementen te verwijderen als er niet werd betaald.

Partnernieuws

Meer

Uw salaris als praktijkhouder in 2023. Mag het ietsje meer zijn?

Heeft u als praktijkhouder (dga) in dienst bij uw eigen B.V. uw salaris al verhoogd ten opzichte van voorgaand jaar? Zo niet, dan is er mogelijk actie vereist! Ruud Bongers geeft uitleg over de wijziging gebruikelijkloonregeling, met voorbeeldsituaties.
20 maart 2023/door Redactie
Tuchtrechter

Tuchtrecht: waarschuwing na tekortgeschoten zorg, onvoldoende dossiervorming en onjuiste declaratie

Een patiënt heeft een tandarts aangeklaagd wegens onder andere tekortgeschoten zorg na het plaatsen van een brug, incompleetheid van het dossier en onjuiste facturering. De tandarts is op deze punten ernstig tekort geschoten en kreeg door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam de maatregel van waarschuwing opgelegd.
20 maart 2023/door Redactie
Ondernemen

Welke bedragen gelden voor de kleinschaligheids – investeringsaftrek in 2023?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is in 2023 qua percentage gelijk en qua bedragen fors hoger dan de aftrek in 2022. Bekijk het overzicht van de KIA-bedragen en voorwaarden voor 2023.
27 februari 2023/door anitatest
Tuchtrecht

Concurrentie- en relatiebedingen in de mondzorg: wat mag wel en wat niet?

Concurrentie- en relatiebedingen in de mondzorg zijn een hot item. Rechters buigen zich regelmatig over de vraag of een dergelijk beding geldig is én of er in die specifieke situatie met succes een beroep op kan worden gedaan. Onlangs publiceerde de rechtbank Amsterdam een uitspraak over het concurrentie- en relatiebeding. Wat mag wel en wat niet?
20 februari 2023/door Redactie
Tuchtrecht

Tuchtrecht: waarschuwing na verkeerd vervolgtraject wortelkanaalbehandeling

Een tandarts voert een wortelkanaalbehandeling uit waarbij de patiënt veel pijn ervaart. Ook na de behandeling blijft de pijn aanhouden. Uiteindelijk wordt de patiënt doorverwezen naar een kaakchirurg. Maar de patiënt vindt dat het vervolgtraject na de wortelkanaalbehandeling onvoldoende was. Het college beoordeeld de klacht als deels gegrond en legt de maatregel van een waarschuwing op.
20 februari 2023/door Redactie
vb-overeenkomst

Nieuwe Modelovereenkomst voor samenwerking tandarts en mondhygiënist

De belastingdienst heeft de nieuwe modelovereenkomst voor samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist online bekend gemaakt. De nieuwe overeenkomst kun je op de website van de Belastingdienst downloaden. De oude modelovereenkomst kwam uit 2018 en verliep half december 2022.  De nieuwe overeenkomst is bruikbaar tot 2028.
13 februari 2023/door Anita test Test
Recht - tuchtrecht

De Wtza: Hoe zit het ook al weer?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Ook mondzorgverleners (praktijkhouders - groot of klein-, maar mogelijk ook zzp-ers) krijgen met de gevolgen hiervan te maken. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de ervaring dat menig mondzorgverlener de wet alweer is vergeten.
6 februari 2023/door Redactie
Recht

Tuchtrecht: waarschuwing na onzorgvuldig opzeggen behandelingsovereenkomst

Na een ruzie in de praktijk heeft een orthodontist de behandelingsovereenkomst met een patiënt eenzijdig opgezegd. Hier is de orthodontist volgens het tuchtrechtcollege niet zorgvuldig genoeg in geweest. Daarom legt het college de maatregel van een waarschuwing op.
6 februari 2023/door Redactie
Medicijnen, pillen

Tandpastatabletten: de voor- en nadelen op een rij

Tandpastatubes zijn lastig te recyclen en daarom slecht voor het milieu. Tandpastatabletten bieden een populair plasticvrij alternatief. Maar zijn tandpastatabletten een goede vervanging voor de ouderwetse tandpasta? Wij zetten de voor- en nadelen op een rij.
6 februari 2023/door Redactie
Uw patiënt met een psychische stoornis

Grip op (psychisch) verzuim: signalen en tips

Volgens het CBS zijn psychische klachten de meest genoemde reden voor ziekteverzuim op het werk, na griep en verkoudheid. In 2022 zorgden psychische klachten zoals werkstress en burn-out voor 28% van het aantal verzuimdagen en zelfs voor 40% van het langdurig verzuim, blijkt uit onderzoek van ArboNed. Belangrijk te voorkomen dat in jouw praktijk mensen uitvallen door psychische klachten.
23 januari 2023/door Redactie
overname, sleutel

Wat komt er kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk?

Een succesvolle overname gaat verder dan het tot overeenstemming komen ten aanzien van de overnameprijs. Eric van Oosterhout sprak op het Rovidam Mondzorgbanencongres over de vele facetten die er komen kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk. Lees het verslag van zijn lezing.
23 januari 2023/door Redactie
Duurzaam

22 Interventies voor een duurzamere kliniek op de HU

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in de mondzorgkunde. Daarom startten twee studenten van de Hogeschool Utrecht, Tatevic Azarjan en Anahita Poorkyanizadeh een innovatieproject. Het doel: een duurzamere werkwijze in de interne kliniek van de opleiding mondzorgkunde in de Hogeschool Utrecht.
23 januari 2023/door Redactie
Toon meer