Inspectie (IGZ) in mondzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), ofwel de inspectie, is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Lees hier alles over de IGZ en de mondzorg. Van checklists voor IGZ-inspectie bij tandartspraktijken tot aanwijzing en sluiting van praktijken.

IGJ geeft Haarlemse tandartspraktijk aanwijzing
,

IGJ geeft Haarlemse tandartspraktijk aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een Haarlemse tandartspraktijk een aanwijzing gegeven. Volgens de inspectie voldoet de praktijk niet aan de gestelde eisen voor zorgverlening.Na ontvangst van een melding over de tandartspraktijk…
Inspectie beëindigt last onder dwangsom Rotterdamse mondzorgpraktijk
,

Inspectie beëindigt last onder dwangsom Rotterdamse mondzorgpraktijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beëindigde afgelopen week de last onder dwangsom voor de Rotterdamse mondzorgpraktijk Dental Dentia. In augustus stelde de inspectie vast dat de praktijk de verbetermaatregelen heeft doorgevoerd.

Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt declaratiegedrag tandartsen
,

Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt declaratiegedrag tandartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft achttien tandartspraktijken gecontroleerd die het achterhalen van de medische voorgeschiedenis van cliënten declareerden, terwijl dat niet hoorde. Bijna de helft van de tandartsen waren echter al uit eigen beweging opgehouden met deze manier van declareren. Zes praktijken ontvingen een waarschuwing.
NZa controleert administratie tandartsen
,

NZa controleert administratie tandartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit controleert deze week de administratie van achttien tandartspraktijken. Volgens de NZa zijn deze praktijken geselecteerd omdat zij een afwijkend declaratiepatroon hebben vergeleken met andere praktijken.
IGZ sluit tandartspraktijk
,

Inspectie sluit drie tandartspraktijken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft drie tandartspraktijken in Hoogeveen, Winschoten en Emmen, die onder één bestuurder vallen, gesloten. Er mag geen zorg worden verleend totdat zij weer voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg.
Wat is de toegevoegde waarde van protocollen?
, , ,

Wat is de toegevoegde waarde van protocollen?

Waarom wil je eigenlijk een protocol opstellen? En wat heb je eraan? Vragen die ik de tandarts stel om zijn of haar beweegredenen te horen. Helaas wordt regelmatig aangegeven “dat de praktijk protocollen moet hebben”. Dit resulteert erin, dat protocollen worden gekopieerd en als bewijs voor IGZ in de kast verdwijnen: een gemiste kans.
last onder dwangsom
,

Inspectie legt Rotterdamse mondzorgpraktijk last onder dwangsom op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Rotterdamse mondzorgpraktijk Dental Dentia een last onder dwangsom opgelegd. De praktijk moet nu de tekortkomingen binnen twee weken herstellen.
Onderzoek Consumentenbond en NZa leidt tot bedankkaarten
,

Onderzoek Consumentenbond en NZa leidt tot bedankkaarten

Ruim 500 tandarts- en orthodontiepraktijken ontvingen in april bedankkaarten van de NZa. Deze bedankkaarten werden verstuurd naar praktijken die gunstig uit het onderzoek van de Consumentenbond en NZa kwamen.

Partnernieuws

Links inspectie mondzorg

Meer inspectie mondzorg

inzagebevoegdheid van IGZ?

Is er dan eindelijk meer duidelijkheid over de inzagebevoegdheid van IGZ?

De IGZ heeft een wettelijke bevoegdheid om patiëntendossiers in te zien, zelfs zonder toestemming van de patiënt. In de praktijk is niet duidelijk wanneer IGZ van deze bevoegdheid gebruik mag maken. In een nieuw beleidskader, opgesteld door IGZ, is toegelicht hoe IGZ haar inzagebevoegdheid gebruikt. Wordt daarmee de broodnodige duidelijkheid verschaft?
22 mei 2017/door Anita de Klerk
IGZ in 2016

Toezicht en maatregelen door de IGZ in 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Jaarbeeld 2016 gepubliceerd. Hierin doet zij verslag van haar toezicht op zorgaanbieders en de opgelegde maatregelen in 2016. In de mondzorg richtte het toezicht zich vooral op de Kernenergiewet, infectiepreventie en de bekwaamheid van professionals in de mondzorg.
22 mei 2017/door Redactie
Rontgenfoto's mondzorg

IGZ checkt mondzorgpraktijken op voldoen aan regels röntgenfoto’s

Inspecteurs van de IGZ gaan in de komende maanden mondzorgpraktijken controleren op het voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken. Dit maakte de inspectie bekend.
18 april 2017/door Anita de Klerk
Orthodontist mag geen contact met vrouwelijke patiënten hebben

Orthodontist mag geen contact met vrouwelijke patiënten hebben

Orthodontist Jahid Payam mag geen contact meer hebben met vrouwelijke…
6 april 2017/door Anita de Klerk
IGZ-aanwijzing

IGZ aanwijzing voor tandprothetische praktijk in Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing gegeven aan tandprothetische praktijk Dental Dentia in Rotterdam.
15 maart 2017/door Anita de Klerk
Igz aanwijzing

IGZ aanwijzing voor Hilversumse tandartspraktijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing opgelegd aan Tandartspraktijk Van Hugten in Hilversum. De inspectie zag tijdens enkele bezoeken gebreken op het gebied van infectiepreventie, radiologie en op organisatorisch gebied.
9 maart 2017/door Anita de Klerk

Niet-plaque gerelateerde afwijkingen van de gingiva

De diversiteit aan niet-plaque gerelateerd afwijkingen van de gingiva is groot. De oorzaak van deze aandoeningen is divers. Een overzicht van niet aan het parodontium gerelateerde aandoeningen.
6 februari 2017/door Redactie
IGZ handhaving Tandartspraktijk Braga opgeheven

IGZ handhaving Tandartspraktijk Braga opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het handhavingstraject bij Tandartspraktijk Braga in Amsterdam opgeheven. In maart vorig jaar kreeg de praktijk een aanwijzing van de IGZ.
1 februari 2017/door Anita de Klerk
Misbruik tandarts-titel

Misbruik tandarts-titel: vijf boetes van IGZ

In 2015 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg eenentwintig boetes uitgedeeld aan mensen die zich ten onrechte uit gaven als zorgverlener. Van de eenentwintig boetes zijn er vijf uitgedeeld aan misbruikers van de tandarts-titel.
21 november 2016/door Anita de Klerk
NZa onderzoekt Limburgse tandartsenpraktijk

NZa onderzoekt Limburgse tandartsenpraktijk

De Nederlandse Zorgautoriteit is een onderzoek gestart bij een tandartspraktijk in Limburg. De autoriteit ontving signalen dat de tandartsenpraktijk te veel berekende voor materiaal- en techniekkosten van kronen en bruggen.
9 november 2016/door Anita de Klerk
IGZ onderzoekt gebruik meldcode huiselijk geweld

IGZ onderzoekt gebruik meldcode huiselijk geweld

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en interviewt hiervoor zorgmedewerkers, waaronder ook tandartsen.
7 november 2016/door Anita de Klerk
IGZ aanwijzing Dental Reizen beëindigd

IGZ aanwijzing Dental Reizen beëindigd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing aan Dental Reizen beëindigd en hiermee is ook een einde gekomen aan het vervolgtraject.
2 november 2016/door Anita de Klerk
Toon meer