Inspectie sluit praktijk voor kaakchirurgie in Almere

Praktijk-gesloten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vandaag bekend gemaakt dat IKC Almere, een praktijk voor kaakchirurgie, onmiddellijk haar deuren moet sluiten. Volgens de inspectie levert de praktijk al langere tijd geen goede mondzorg aan de patiënten. Ook het medisch tuchtcollege heeft eerder bepaald dat de zorgverlener, die werkzaam is binnen KC Almere en bestuurder is van de praktijk, niet zelfstandig voorbehouden handelingen mocht verrichten. Volgens de inspectie is dit oordeel genegeerd. De praktijk mag weer open wanneer de inspectie vindt dat de zorg veilig is.

De situatie

Volgens de inspectie voldoet de praktijk niet aan de normen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz.
“Zo voert hij voorbehouden handelingen uit, dit zijn handelingen die alleen een bevoegd tandarts of kaakchirurg mag doen. Omdat de zorgverlener van KC Almere eerder door het Medisch Tuchtcollege uit het BIG register is geschrapt, mag hij deze handelingen niet meer zelfstandig verrichten”, schrijft de IGJ.

Verbeterpunten

De praktijk is door de IGJ voor minstens één week gesloten. Na deze periode mag de praktijk haar deuren openen wanneer gewaarborgd is dat vanaf dat moment alle voorbehouden behandelingen door zelfstandig bevoegde zorgverleners worden gedaan. “Indien dit gebeurt door niet-zelfstandig bevoegde zorgverleners, moeten onder meer de patiënten hierover geïnformeerd zijn en toestemming hebben gegeven. Ook moet de opdracht van de bevoegde zorgverlener aan de geldende eisen voldoen”, zegt de IGJ.

Indien de praktijk zorg verleent voordat alle verbeteringen zijn doorgevoerd, zal de praktijk een last onder dwangsom moeten betalen van € 1.000 per dag, met een maximum van € 25.000.

Bron:
IGJ

Lees meer over: Inspectie, Thema A-Z