logo-5

Database met 175 documenten en video’s voor praktijkmanagement

De Dental Management Toolkit is een database met 175 documenten en video’s met voorbeelden, tips en protocollen voor praktijkmanagement. Voor veel praktijken is het een enorme uitdaging om het praktijkmanagement net zo goed uit te voeren als de zorg voor de patiënt. Iedere praktijk heeft grotendeels te maken met dezelfde vragen en problemen op het gebied van praktijkmanagement. Vanuit onze ervaring bij veel praktijken hebben we dit uitgewerkt in algemene oplossingen. Daarmee is de Dental Management Toolkit geschikt voor alle praktijken – van klein tot groot – die zelf aan de slag willen gaan om hun praktijk op orde te krijgen en willen werken aan het praktijkmanagement van hun praktijk.

Inhoud van de Dental Management Toolkit:  5 categorieën met 175+ documenten en video’s

Hygiëne en infectiepreventie

De maatregelen in de praktijk rondom hygiëne en infectiepreventie liggen voortdurend onder een vergrootglas. Dit vraagt om het goed vastleggen van alle werkafspraken in duidelijke protocollen. Bekijk protocollen, video´s en tips

richtlijnen

IGJ en richtlijnen

Iedere praktijk voelt de druk van een onverwacht bezoek van de inspecteur van IGJ en daarom graag ‘op orde’ zijn. Deze documenten helpen de praktijk te kunnen aantonen ‘IGJ proof’ te zijn. Bekijk protocollen, video´s en tips

Personeelsmanagement

Mondzorg is teamwork. Goede samenwerking met een gemotiveerd team een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle praktijk. Deze voorbeelden en tips helpen de praktijk in het verder professionaliseren van het personeelsmanagement. Bekijk protocollen, video´s en tips

Agendaplanning en balie

De agenda is de sleutel van een efficiënte praktijk, waarbij de balie fungeert als sleutelfiguur in de planning. Met voorbeelden en tips wordt u geïnspireerd om uw praktijk (nog) efficiënter te laten lopen. Bekijk protocollen, video´s en tips

Management en organisatie

De organisatiestructuur is van grote invloed op de praktijk, waarbinnen het praktijkmanagement vaak onvoldoende aandacht krijgt. Deze protocollen en tips kunnen u helpen in het (verder) verbeteren van het praktijkmanagement. Bekijk protocollen, video´s en tips

Praktijk op orde – 4 video’s met opdrachten

Tijdens het begin van de coronacrisis hebben wij 4 video’s met opdrachten gemaakt om je praktijk op orde te brengen. De inhoud van deze video’s is uiteraard op elk moment te gebruiken.

Opdracht 1: Behandelprotocollen

In deze video wordt een toelichting gegeven op welke behandelprotocollen er worden gevraagd en hoe hiermee om te gaan, met verwijzing naar de verschillende documenten. Bekijk hieronder een preview.


De hele video kun je hier bekijken (na inlog)

Opdracht 2: Hygiëneprotocollen

In deze opdracht zullen we ingaan op de hygiëneprotocollen. Vanuit de toolkit hebben we deze wekelijkse opdracht in gang gezet om praktijken en het hele team in deze periode op weg te helpen om de praktijk nog verder op orde te brengen. Bekijk de video opdracht 2: Hygiëneprotocollen (na inlog)

Opdracht 3: Dossiervoering

In deze video met opdracht zullen we ingaan op dossiervoering. Deze opdracht is niet zo maar gekozen: uit onderzoek blijkt dat de meeste dossiers in praktijken nog niet voldoen aan de gestelde eisen in de richtlijn. In deze opdracht gaan we in op het beoordelen van de eigen dossiervoering en het maken van interne afspraken. Bekijk hieronder een preview.


De hele video kun je hier bekijken (na inlog)

Opdracht 4: Personeelsdossiers

In deze video gaan we in op personeelsdossiers. Enerzijds is het belangrijk om het personeelsdossier op orde te hebben op het gebied van personeelsmanagement. Denk aan certificaten/diploma’s die medewerkers behalen en ook de periodieke verslagen van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Anderzijds is het personeelsdossiers belangrijk, bijvoorbeeld richting de IGJ. Denk daarbij bijvoorbeeld aan registratie van hepatitis B en taakdelegatie van medewerkers. Bekijk hieronder een preview.

De hele video kun je hier bekijken (na inlog)