Hygiëne en infectiepreventie

De maatregelen in de praktijk rondom hygiëne en infectiepreventie liggen voortdurend onder een vergrootglas. Dit vraagt om het goed vastleggen van alle werkafspraken in duidelijke protocollen.

logo-5

Lees meer over Dental Management Toolkit

Voorbeeldprotocol: Doorslikken waterstofperoxide

Naar aanleiding van aanvullende eisen vanuit de Leidraad Mondzorg Corona is dit voorbeeldprotocol aangevuld in de Toolkit.

Voorbeeldprotocol: Aanvullende maatregelen persoonlijke beschermingsmiddelen

Naar aanleiding van aanvullende eisen vanuit de Leidraad Mondzorg Corona is dit voorbeeldprotocol aangevuld in de Toolkit.

Praktijk op orde, opdracht 2: Hygiëneprotocollen

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kunnen we alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen.
Opdracht 2: Hygiëneprotocollen.  In deze opdracht zullen we ingaan op de hygiëneprotocollen. Vanuit de toolkit hebben we deze wekelijkse opdracht in gang gezet om praktijken en het hele team in deze periode op weg te helpen om de praktijk nog verder op orde te brengen. 3 doelstellingen:

  1. Binnen de praktijk toetsen in hoeverre de praktijk werkelijk voldoet aan de eisen van de richtlijn Infectiepreventie.
  2. Personeel waar nodig verder instrueren, daar waar de werkwijze verder aangescherpt moet worden.
  3. Protocollen verder aanscherpen zodat je als praktijk ook een goede verantwoording hebt rondom de richtlijn.

Bekijk ook de video en opdracht 1: Behandelprotocollen

Infecties en immunisatie (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 5 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Voorbeeld protocol voor vaccinatie en beleid voor infecties als hepatitis B, MRSA, BRMO en tbc, met onderscheid tussen zorgverleners en patiënten.

Bekijk ook het document Overzicht personeelsdossiers – voor een voorbeeld overzicht voor het bijhouden welke documentatie per medewerker in het personeelsdossier is geactiveerd.

Bekijk ook de video over protocollen

Video: Protocollen

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarden van protocollen? En via welke aanpak kun je deze het beste opstellen? Deze video geeft antwoord op deze vragen en gaat tevens in op de volgende documenten uit de Toolkit:

  • Voorbeeld protocollen 1 t/m 10
  • WIP-richtlijn overzicht periodieke handelingen
  • Voorbeeld Jaarplanning
  • Aftekenlijsten begin en einde dag

Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 3 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Handhygiëne (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 4 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Accidenteel bloedcontact (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol plus bijlagen m.b.t. hoofdstuk 6 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Accidenteel bloedcontact (Word bestand)

A. Informed consent voor virologisch bron onderzoek na een accident (Word bestand) – dit is een bijlage bij Accidenteel bloedcontact, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Accidenteel bloedcontact (Word bestand)

B. Protocol om op te hangen in sterilisatieruimte (Word bestand) – dit is een bijlage bij Accidenteel bloedcontact, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol plus bijlage m.b.t. hoofdstuk 7 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen (Word bestand)

A. Schoonmaak plan (Word bestand) – dit is een bijlage bij Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol plus bijlagen m.b.t. hoofdstuk 8 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium (Word bestand)

A. Testresultaten ultrasoon reinigingsapparaat (Word bestand) – dit is een bijlage bij Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium (Word bestand)

B. Testresultaten Helix test autoclaaf (Excel bestand) – dit is een bijlage bij Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium (Word bestand)

C. Invullen tabel categorie A, B, C (Word bestand) – dit is een bijlage bij Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Randvoorwaarden ruimten in de praktijk (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 9 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Waterkwaliteit uit de behandelunit (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol plus bijlage m.b.t. hoofdstuk 10 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Waterkwaliteit uit de behandelunit (Word bestand)

A. Controlemetingen kwaliteit unitwater (Word bestand) – dit is een bijlage bij Waterkwaliteit uit de behandelunit, zie hierboven.
Bekijk ook de video over protocollen

Chirurgische ingrepen (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 11 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

Afvoer en verwerking van afval (Word bestand)

Dit betreft het voorbeeldprotocol m.b.t. hoofdstuk 12 van de WIP-richtlijn. De praktijk kan hiermee de algemene WIP-richtlijn vertalen naar een eigen werkwijze en eigen afspraken, welke worden vastgelegd in dit protocol.
Bekijk ook de video over protocollen

WIP-richtlijn overzicht van aanpassingen en nieuwe maatregelen (Word bestand)

Dit document is een praktisch overzicht met alle aanpassingen en nieuwe maatregelen na herziening van de WIP-richtlijn.

WIP-richtlijn overzicht periodieke handelingen (Word bestand)

Dit document is een samenvatting van alle periodieke handelingen die in de WIP-richtlijn aan bod komen. Met behulp van dit overzicht kan de praktijk inventariseren of alle periodieke handelingen worden nageleefd.
Bekijk ook de video over protocollen

WIP-richtlijn praktisch overzicht dagelijkse werkzaamheden (Word bestand)

Dit document is een samenvatting van alle dagelijkse werkzaamheden die voortvloeien uit de aanbevelingen van de WIP-richtlijn. Met behulp van dit overzicht kan de praktijk inventariseren of deze daadwerkelijk worden nageleefd.

Achtergrond informatie per hoofdstuk (Word bestand)

Dit document beschrijft alle achtergrond informatie per hoofdstuk van de WIP-richtlijn. Handig om als naslag te gebruiken bij het uitwerken van de hygiëne protocollen.

Voorbeeld Jaarplanning (Excel bestand)

Dit document is een voorbeeld planning van periodieke maatregelen, die de praktijk dient op te volgen om te voldoen aan de WIP-richtlijn. Met behulp van dit document is een praktijk beter in staat om niet alleen ‘op orde’ te zijn, maar ook te blijven.
Bekijk ook de video over protocollen
Bekijk ook de video over IGZ eisen praktijkdocumentatie

Aftekenlijsten begin en einde dag (Word bestand)

Een praktijk kan ervoor kiezen om de dagelijkse handelingen bij het opstarten en afsluiten van de praktijk in een aftekenlijst weer te geven. Dit voorbeeld kan hiervoor als eenvoudige leidraad dienen.
Bekijk ook de video over protocollen

Werkinstructie autoclaaf (Word bestand)

Duidelijke instructies zijn de basis voor het juiste gebruik en onderhoud van een apparaat. Deze voorbeeld werkinstructie voor de autoclaaf is een goed startpunt voor iedere praktijk.

Werkinstructie DAC Sirona (Word bestand)

Duidelijke instructies zijn de basis voor het juiste gebruik en onderhoud van een apparaat. Deze voorbeeld werkinstructie voor de DAC is een goed startpunt voor iedere praktijk.

Werkinstructie techniekhandstuk (Word bestand)

Duidelijke instructies zijn de basis voor het juiste gebruik en onderhoud van een apparaat. Deze voorbeeld werkinstructie voor het techniekhandstuk is een goed startpunt voor iedere praktijk.

Werkinstructie thermodesinfector (Word bestand)

Duidelijke instructies zijn de basis voor het juiste gebruik en onderhoud van een apparaat. Deze voorbeeld werkinstructie voor de thermodesinfector is een goed startpunt voor iedere praktijk.

Werkinstructie ultrasoon trilbad (Word bestand)

Duidelijke instructies zijn de basis voor het juiste gebruik en onderhoud van een apparaat. Deze voorbeeld werkinstructie voor het ultrasoon trilbad is een goed startpunt voor iedere praktijk.