Tarieven mondzorg

De tarieven in de tandheelkunde voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontie, tandprothetici en tandtechniek worden door de NZa vastgesteld.

, , , ,

Voorbeeldbrief patiënt over kosten parodontale behandeling bij mondhygiënist in 2022

Veel paropatiënten hebben vragen over de kosten van hun parodontale behandeling. Hoe geef je goede uitleg aan je patiënt? Mondhygiënist Lieneke Steverink-Jorna maakte een voorbeeldbrief waarin de nieuwe paro-richtlijn – geïntroduceerd in maart 2020 – en de mondzorgtarieven voor 2021 zijn verwerkt. Download hier het voorbeeld.
,

Tarieven mondzorg 2022

De NZa maakte de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2022 bekend. De tarieven voor tandheelkunde stijgen per 1 januari 2022 licht: voor tandheelkunde met 0,91%, voor implantologie met 0,89% en voor orthodontie met  1,04%.
,

Casussen: Hoe begroot en declareer je de parodontale behandeling bij de mondhygiënist?

Onlangs plaatsten we een voorbeeldbrief voor de patiënt over de kosten van parodontale behandeling bij de mondhygiënist in 2021. Mondhygiënist Diana Jirka- van Staden laat aan de hand van drie casussen zien hoe zij de parodontale behandeling begroot naar aanleiding van de nieuwe paro-richtlijn.
Patiënt sleept VGZ voor de rechter en krijgt gelijk
,

Patiënt sleept VGZ voor de rechter en krijgt gelijk

Een patiënt, die zorgverzekeraar VGZ had gedagvaard omdat zij van mening was dat zij een te lage vergoeding ontving voor implantaten voor haar kunstgebit, is door de rechter in het gelijk gesteld. Na een slepende discussie van meer dan twee jaar tussen tandartsen en patiënten enerzijds en VGZ anderzijds, heeft de rechter geoordeeld dat het vergoedingsbeleid van VGZ voor deze zorg geen stand kan houden. 
,

0,1 procent Nederlanders mijdt dringende mondzorg wegens kosten

Uit cijfers van de OECD blijkt dat 0,1 procent van de Nederlandse bevolking afziet van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten. Hiermee staat Nederland op de laagste plaats van alle Europese landen.
, ,

Ongecontracteerd werken in de zorg: vijf belangrijke zaken om rekening mee te houden

De minister bereidt een wetsvoorstel voor waarmee de overheid zelf de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan bepalen. Vijf belangrijke zaken om rekening mee te houden als u werkt als niet-gecontracteerde zorgverlener in de basismondzorg.
Gezamenlijke doelen mondzorg opgesteld voor innovatie, preventie en transparantie patiënt
, ,

Gezamenlijke doelen mondzorg opgesteld voor innovatie, preventie en transparantie patiënt

In overleg hebben beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit gezamenlijke doelen voor de mondzorg opgesteld. Deze doelen worden in de komende periode uitgewerkt tot concrete plannen voor optimalisatie van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt.
NZa Stand van de zorg 2018: stijging mondzorgkosten met 1,4%
,

NZa Stand van de zorg 2018: stijging mondzorgkosten met 1,4%

Onlangs is de derde editie van ‘Stand van de zorg 2018’ uitgekomen – het online magazine van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin wordt een beeld geschetst van hoe de zorg er op dit moment voor staat, en welke veranderingen er worden verwacht voor 2019.

Partnernieuws

Links

NZa -Nederlandse Zorgautoriteit : stelt mondzorgtarieven vast

Meer tarieven mondzorg

Hogere premies voor tandartsverzekeringen België

Hogere premies voor tandartsverzekeringen België

De premies voor dentale verzekeringen gaan volgend jaar flink omhoog in België. In Vlaanderen geeft het liberale ziekenfonds nu na marktleider CM ook aan dat het met de huidige premies van verplichte ziekteverzekeringen niet meer mogelijk is om de tandarts voor iedereen betaalbaar te houden.
15 oktober 2018/door anitatest
Vergoeding bijzondere tandheelkunde vaak niet toegekend aan kankerpatiënten

Vergoeding bijzondere tandheelkunde vaak niet toegekend aan kankerpatiënten

Het televisieprogramma Radar berichtte onlangs over kankerpatiënten met gebitsproblemen, die de tandheelkundige kosten niet vergoed krijgen. De vergoeding bijzondere tandheelkunde, die in de basisverzekering is opgenomen, wordt vaak niet toegekend. Gebrek aan bewijs van een causaal verband tussen de gebitsproblemen en de ziekte lijkt hiervan de oorzaak te zijn.
8 oktober 2018/door anitatest
"Mensen blijven weg bij tandarts door hoge kosten"

“Mensen blijven weg bij tandarts door hoge kosten”

"Goede mondzorg is in Nederland alleen toegankelijk voor de rijken". Dat zei Albert Feilzer, hoogleraar algemene tandheelkunde bij ACTA bij Editie NL. Hij is van mening dat met name mensen met een lager inkomen wegblijven bij de tandarts.
27 augustus 2018/door Anita test Test
NZA-monitor mondzorg 2018: toename gedeclareerde omzet per patiënt

NZA-monitor mondzorg 2018: toename gedeclareerde omzet per patiënt

Op 9 juli publiceerde de NZA de Monitor mondzorg 2018. De NZa concludeert dat de gemiddeld gedeclareerde omzet per patiënt toeneemt waarbij de omzetstijging in de orthodontie relatief het grootst lijkt. Ook voor preventieve en curatieve mondzorg is er een stijging van gedeclareerde omzet per patiënt.
16 juli 2018/door Anita test Test
“Bezuinigen in de mondzorg leidt tot eenheidsworst”

“Bezuinigen in de mondzorg leidt tot eenheidsworst”

Er vindt verschraling plaats van de Nederlandse mondzorg. De overheid richt zich vooral op het beheersen van kosten van zorg. Maar goedkoop is uiteindelijk duurkoop, voor zowel de patiënt als de overheid. Het leverde interessante discussies op. Dragen richtlijnen wel bij aan kwaliteit? Werkt marktwerking in de zorg eigenlijk wel? Verslag van het Indent-congres.
16 juli 2018/door anitatest

Beugel en kunstgebit niet overal even duur

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft grote prijsverschillen geconstateerd bij beugels en kunstgebitten. Vooral de materiaalkosten kunnen per praktijk sterk verschillen. Ze raadt patiënten aan om de kosten van verschillende praktijken met elkaar te vergelijken.
11 juli 2018/door anitatest

Tarieven mondzorg 2019

De NZa maakte op 22 juni de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekend. Bekijk de belangrijkste tariefwijzigingen.
25 juni 2018/door Anita test Test
NZa geeft boete aan Tandzorg Groep voor materiaal- en techniekkosten

NZa geeft boete aan Tandzorg Groep voor materiaal- en techniekkosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Tandzorg Groep een boete van € 400.000 gegeven voor te veel declareren van materiaal- en techniekkosten aan patiënten.
16 april 2018/door Anita test Test
Betaalbaarheid van de tandarts neemt weer iets af

Betaalbaarheid van de tandarts neemt weer iets af

Nadat in 2015 door de NZa de maximale tarieven waren verlaagd, nam de betaalbaarheid van de tandarts duidelijk toe. In 2017 en 2018 stijgen de tandartstarieven echter weer iets harder dan de inflatie. Deze en andere interessante feiten komen naar voren in een publicatie van Famed.
11 april 2018/door anitatest
Aantal röntgenfoto’s afhankelijk van betaling bij Britse tandartsen

Vergoeding beïnvloedt hoeveel röntgenfoto’s tandartsen maken

Uit een groot onderzoek is een duidelijke toename in het aantal röntgenfoto’s aangetoond door tandartsen die hier een vergoeding voor ontvangen. Het onderzoek, vermeld in het Journal of Health Economics, onderzocht de gegevens van tandartsen en patiënten in relatie tot röntgenfoto’s over een periode van 10 jaar.
19 maart 2018/door anitatest
Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg

Verzekeraars richten vanaf begin 2018 controlevizier op mondzorg

Meerdere verzekeraars hebben eind 2017 al aangekondigd grootschalige controles te gaan uitvoeren in de mondzorg. Vanaf februari 2018 worden mondzorgprofessionals met twee specifieke controles geconfronteerd: declaratie van de prestatie C22 (aanvullende medische anamnese) en samenloop van declaraties Zvw en Wlz-zorg. Enkele zaken om rekening mee te houden.
5 februari 2018/door anitatest
Tandpasta duurder in 2018 door hoger btw tarief

Tandpasta duurder in 2018 door hoger btw tarief

Een nieuw jaar, met nieuwe belastingregels. Tandpasta valt vanaf 1 januari onder het btw-tarief van 21%, eerder bedroeg dit 6%.  Naar verwachting zal de consumentenprijs voor een tube tandpasta hierdoor stijgen.
3 januari 2018/door Anita test Test
Toon meer