Tarieven mondzorg

De tarieven in de tandheelkunde voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontie, tandprothetici en tandtechniek worden door de NZa vastgesteld.

Tarieven
,

NZa gaat kosten mondzorg onderzoeken

De NZa start dit jaar een kostenonderzoek binnen de tandheelkundige en orthodontische zorg. De zorgautoriteit vindt het belangrijk dat gereguleerde tarieven periodiek worden herijkt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De laatste tariefherijking is van 2015.  
Mondzorgalliantie mondzorgregeling nodig voor financieel kwetsbare mensen
,

Mondzorgalliantie: mondzorgregeling nodig voor financieel kwetsbare mensen

Op 20 november overhandigde de mondzorgalliantie, het samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici, de Handreiking noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen aan minister Ernst Kuipers.
geld
,

KNMT pleit voor vergoeding tandartsbezoek ouderen en jongvolwassenen

Tandartsbezoek moet worden vergoed via de basisverzekering voor jongvolwassenen en ouderen. Hiervoor pleit de KNMT. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het Ivoren Kruis gaan nog een stap verder. "Het Ivoren Kruis ziet het als noodzaak om de mondzorg in de basiszorgverzekering op te nemen om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken."
Tarieven
,

Tarieven mondzorg 2024

De NZa heeft de tarieven tandheelkunde en orthodontie voor 2024 bekendgemaakt. De indexatie voor tandheelkundige zorg is vastgesteld op 5,9% en voor orthodontie is dit 5,6%.
zorg - geld
,

Twee op de drie jongeren stelt medisch bezoek uit om kosten

Een op de drie Nederlanders heeft afgelopen half jaar een of meerdere medische bezoeken uitgesteld of overgeslagen om zo kosten te besparen. Onder jongeren (18-29 jaar) was dit zelfs bijna twee op de drie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bezoek aan tandarts, fysiotherapeut en (ongepland) bezoek aan het ziekenhuis.
Mondhygiene
,

Omroep Max opiniepanel: tarieven mondhygiënisten zijn te hoog

Het opiniepanel van Omroep Max vindt de tarieven van mondhygiënisten te hoog, zo zegt 57% van de deelnemers. Het panel kreeg de vraag wat ze vinden van mondhygiënisten. Over de behandeling bij de mondhygiënist zijn de paneldeelnemers tevreden. Maar liefst 73% gaf aan hierover tevreden te zijn. 
Sehida Begovic - overzicht van mensen die om financiële reden mondzorg mijden
, , ,

Ongewenste mijding van mondzorg: Financiële drempels in de toegankelijkheid van mondzorg

Wat zou jij doen als iemand tandheelkundige zorg nodig heeft maar het niet kan betalen? Hoe verhoudt dit zich met de eed die je hebt afgelegd bij het afstuderen? Zo bracht van der Heijden de bezoekers van het Ivoren Kruis congres aan het denken over het onderwerp zorgmijding. Verslag van de lezing van Geert van der Heijden en Sehida Begovic.
belastingtarieven
, , ,

'Vrije tarieven voor cosmetisch mondzorg is een belangrijke stap'

Vanaf 1 januari 2023 zijn voor een proefperiode van vijf jaar de maximumtarieven voor facings en het bleken van tanden losgelaten. Jan Willem Vaartjes, tandarts-implantoloog en voormalig voorzitter van de ANT, vindt dat een goede zaak. Aan dental INFO legt hij uit waarom.

Partnernieuws

Links

NZa -Nederlandse Zorgautoriteit : stelt mondzorgtarieven vast

Meer tarieven mondzorg

geld

NZa verhoogt de tarieven: werkt dat automatisch door in de tarieven van de verzekeraars?

De NZa heeft eind september 2022 via een nieuwsbericht medegedeeld dat de maximumtarieven voor 2023 nogmaals zullen worden geïndexeerd. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar is dat wel altijd zo? Worden de tarieven van de zorgverzekeraars door de NZa-indexering ook automatisch aangepast?
8 januari 2023/door anitatest
geld

Mondzorgtarieven 2023 verhoogd door NZa

De NZa heeft de indexatie van de tarieven voor tandheelkundige prestaties voor 2023 verhoogd naar 7,7 procent. Eerder was die indexatie 5,2 procent en daar is nu 2,5 procent bij gekomen. De indexatie voor orthodontietarieven stijgt van 5,5 naar 8,6 procent.
28 september 2022/door anitatest
bleken tanden

Tarieven bleken tanden en facing losgelaten per 1 januari 2023

De maximumtarieven voor facings en het bleken van tanden worden vanaf 1 januari 2023 losgelaten, zo besloot minister Kuipers (VWS). Dit is voor een proefperiode van vijf jaar. Deze maatregel is alleen van toepassing op cosmetische zorg, om het 'uiterlijk van het gebit te verfraaien'.
27 september 2022/door anitatest
NZa adviesrapport: vrije tarieven facings en bleken zijn mogelijk

NZa adviesrapport: vrije tarieven facings en bleken zijn mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat het mogelijk is de tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken
vrij te geven in een experimentvorm. "Vrije tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen, geven patiënten en mondzorgprofessionals meer mogelijkheden voor het esthetisch verfraaien van het gebit", zegt de NZa.
31 augustus 2022/door anitatest
Kiezen tussen de verwarming aanzetten of mondzorg betalen

Kiezen tussen de verwarming aanzetten of mondzorg betalen

Mondzorg is duur, maar gelukkig kunnen de meeste Nederlanders het (met hulp van een verzekering) wel betalen. Maar wat als je moet kiezen tussen de verwarming aanzetten of mondzorg betalen? Het gebeurde een vrouw in Engeland, volgens de BBC.
20 juni 2022/door Redactie

Voorbeeldbrief patiënt over kosten parodontale behandeling bij mondhygiënist in 2022

Veel paropatiënten hebben vragen over de kosten van hun parodontale behandeling. Hoe geef je goede uitleg aan je patiënt? Mondhygiënist Lieneke Steverink-Jorna maakte een voorbeeldbrief waarin de nieuwe paro-richtlijn – geïntroduceerd in maart 2020 – en de mondzorgtarieven voor 2021 zijn verwerkt. Download hier het voorbeeld.
24 januari 2022/door Redactie
prijs, geld

Verstrekken van een prijsopgave door mondzorgaanbieders: hoe zat het ook alweer?

Uit de NZa-regeling mondzorg vloeit voort dat mondzorgaanbieders, zoals tandartsen, tandprothetici en mondhygiënisten, hun patiënten in bepaalde gevallen een prijsopgave dienen te verstrekken. De NZa heeft aangekondigd voortaan te zullen controleren of aanbieders in de mondzorg zich wel aan deze verplichting houden. Welke verplichtingen gelden precies?
29 november 2021/door Redactie

Casussen: Hoe begroot en declareer je de parodontale behandeling bij de mondhygiënist?

Onlangs plaatsten we een voorbeeldbrief voor de patiënt over de kosten van parodontale behandeling bij de mondhygiënist in 2021. Mondhygiënist Diana Jirka- van Staden laat aan de hand van drie casussen zien hoe zij de parodontale behandeling begroot naar aanleiding van de nieuwe paro-richtlijn.
7 december 2020/door Redactie
rechter

Patiënt sleept VGZ voor de rechter en krijgt gelijk

Een patiënt, die zorgverzekeraar VGZ had gedagvaard omdat zij van mening was dat zij een te lage vergoeding ontving voor implantaten voor haar kunstgebit, is door de rechter in het gelijk gesteld. Na een slepende discussie van meer dan twee jaar tussen tandartsen en patiënten enerzijds en VGZ anderzijds, heeft de rechter geoordeeld dat het vergoedingsbeleid van VGZ voor deze zorg geen stand kan houden. 
23 november 2020/door Redactie

0,1 procent Nederlanders mijdt dringende mondzorg wegens kosten

Uit cijfers van de OECD blijkt dat 0,1 procent van de Nederlandse bevolking afziet van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten. Hiermee staat Nederland op de laagste plaats van alle Europese landen.
11 februari 2020/door anitatest

Ongecontracteerd werken in de zorg: vijf belangrijke zaken om rekening mee te houden

De minister bereidt een wetsvoorstel voor waarmee de overheid zelf de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan bepalen. Vijf belangrijke zaken om rekening mee te houden als u werkt als niet-gecontracteerde zorgverlener in de basismondzorg.
11 november 2019/door anitatest
Gezamenlijke doelen mondzorg opgesteld voor innovatie, preventie en transparantie patiënt

Gezamenlijke doelen mondzorg opgesteld voor innovatie, preventie en transparantie patiënt

In overleg hebben beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit gezamenlijke doelen voor de mondzorg opgesteld. Deze doelen worden in de komende periode uitgewerkt tot concrete plannen voor optimalisatie van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt.
15 juli 2019/door Anita test Test
Toon Meer