Tarieven mondzorg

De tarieven in de tandheelkunde voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontie, tandprothetici en tandtechniek worden door de NZa vastgesteld.

Opbrengst per tandartsstoel in VS zwaar gedaald sinds 2010
,

Opbrengst per tandartsstoel in VS zwaar gedaald sinds 2010

Dat de economische recessie ook zijn impact heeft gehad op de tandheelkunde mag duidelijk zijn: waar in de Verenigde Staten in 2010 een tandartsstoel per uur nog gemiddeld bruto $88 opleverde was dit in 2016 slechts $59,03.
Nieuwe regels parodontale behandelingen in 2018
,

Nieuwe regels parodontale behandelingen in 2018

Er zullen een aantal veranderingen worden doorgevoerd omtrent parodontologische behandeling vanaf 1 januari 2018.
Tarieven voor gebitsprothesen
,

Tarieven voor gebitsprothesen van vijf Europese landen vergeleken

Het Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) heeft de tarieven voor gebitsprothesen vergeleken in vijf Europese landen, te weten Denemarken, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Hongarije. Er blijken aanzienlijke prijsverschillen tussen de onderzochte landen te bestaan.
Materiaal- en techniekkosten
,

NZa: Prijslijst materiaal- en techniekkosten moet openbaar per 2018

Vanaf 2018 komt er een verplichting voor tandartsen om de prijslijst voor materiaal- en techniekkosten openbaar te maken. De NZa maakte dit bekend op haar website.
Tandartstarieven
,

Vanaf volgend jaar stijging tandartstarieven in België

Dit jaar zal de prijs voor tandartspatiënten in België nog hetzelfde blijven, maar vanaf 2018 gaat het tarief licht omhoog. Dit akkoord werd bereikt tussen tandartsen en ziekenfondsen omtrent de tarieven die aangerekend mogen worden.
Stemwijzer mondzorg
, ,

Stemwijzer Mondzorg

De ANT heeft een vergelijking gemaakt tussen de verschillende politieke partijen op basis van hun mening en visie gericht op taakherschikking, het tekort aan tandartsen en de tarifering in de mondzorg.
materiaal-en-techniekkosten
,

Overzicht vergoedingen materiaal- en techniekkosten verzekeraars

Onlangs plaatsen we het artikel over ongelijkheid vergoeding materiaal- en techniekkosten tussen zorgverzekeraars waarin werd aangegeven dat er grote verschillen zijn tussen verzekeraars bij vergoeding van materiaal- en techniekkosten. De KNMT zette daarna de maximale vergoedingen van de grote zorgverzekeraars op een rijtje. Bekijk het overzicht.
1/8e van de Nederlanders mijdt tandarts vanwege kosten
,

1/8e van de Nederlanders mijdt tandarts vanwege kosten

In 2016 heeft 16% van alle Nederlanders de tandarts wel eens gemeden, ondanks last te hebben van gebitsklachten. Zo is gebleken uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Partnernieuws

Links

NZa -Nederlandse Zorgautoriteit : stelt mondzorgtarieven vast

Meer

Betaalbaarheid tandartstarieven afgelopen 10 jaar met 17% verbeterd

Betaalbaarheid tandartstarieven afgelopen 10 jaar met 17% verbeterd

De tandarts is de afgelopen tien jaar relatief goedkoper geworden: de betaalbaarheid van de tandarts is voor de gemiddelde Nederlander met ruim 17% verbeterd. Dit komt doordat de tandartstarieven het afgelopen decennium veel minder zijn gestegen dan de inflatie en de gemiddelde koopkracht is toegenomen.
18 december 2016/door Anita de Klerk
Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese verandert

Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese verandert

Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe structuur voor eigen bijdragen voor implantaat gedragen prothese ingaan. Waar de eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese eerst €125,- per kaak bedroeg, wordt dit veranderd naar 8% voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak.
7 december 2016/door Anita de Klerk
Mondzorg voor iedereen in basispakket

Mondzorg voor iedereen in basispakket kost bijna 2 miljard

Als mondzorg voor iedereen van 18 jaar en ouder zou worden toegevoegd aan het basispakket kost dit bijna 2 miljard euro.
18 juli 2016/door Anita de Klerk
NZa vertelt over correct declareren

NZa vertelt over correct declareren in de mondzorg

U behandelt patiënten en brengt vervolgens door de NZa vastgestelde prestaties in rekening. De NZa ziet er op toe dat u dit correct doet. Verslag van de lezing van Hanneke Miedema over het doel en de werkwijze van de NZa, tijdens het ANT-congres Dental Studie Update.
18 juli 2016/door Anita de Klerk

Tarieven Tandtechniek in eigen beheer en Bijzondere tandheelkunde per 1 januari 2016

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de tarieven voor Tandtechniek in eigen beheer en Bijzondere Tandheelkunde vastgesteld. Bekijk de tarieven per 1 januari 2016.
28 april 2016/door dentalinfo

Op naar een eerlijke en doelmatige mondzorg

De zorgkosten stijgen: de premie is de helft van wat we in totaal betalen voor de zorg in Nederland. Van wat we in een jaar uitgeven aan cultuur kunnen we nog geen week zorg betalen. Maar de opbrengsten van de zorg stijgen gelukkig ook. Voor allerlei zorgvormen doemt nu steeds vaker de vraag op hoe doelmatig ze nu precies zijn, dus hoe de kosten en opbrengsten zich tot elkaar verhouden.
11 april 2016/door dentalinfo

KOM: 80% van de tandartsen fraudeert voor geven kwalitatieve mondzorg

Tijdens het forum van het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) gaf 80% van de aanwezige tandartsen toe te "frauderen" om een toch een kwalitatieve mondzorgbehandeling te kunnen geven.
25 maart 2016/door dentalinfo

Tarieven tandheelkundige zorg per 1 maart 2016

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de tarieven voor tandheelkundige zorg vastgesteld. Bekijk de tarieven per 1 maart 2016.
1 maart 2016/door dentalinfo

ANT waarschuwt individuele tandartsen voor vragen NZa over prestatielijst

De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt momenteel verschillende individuele tandartsen uit voor een gesprek over de vraag hoe men in het veld tegen de prestatielijst aankijkt. De ANT is niet gerust over de gang van zaken en vindt dat niet duidelijk is wat er met de resultaten van deze steekproef gebeurt.
29 februari 2016/door dentalinfo

NZa past tarieven orthodontie aan per 2016

De NZa past de tarieven aan voor het plaatsen van de beugel. Het prijsverschil tussen het aanmeten van een beugel in één of twee sessies wordt kleiner. Ook de regels voor het in rekening brengen van de materiaalkosten van een slotjesbeugel veranderen.
26 oktober 2015/door dentalinfo

Ombudsman: NZa gaat zich open en transparant opstellen rond rapportages

De ANT is tevreden met de bevindingen van de Nationale ombudsman naar aanleiding van de vragen die zij had voorgelegd over de handelwijze van de NZa rondom het experiment voor vrije tarieven. De ombudsman doet een duidelijke uitspraak over de mogelijkheden tot verbetering van communicatie.
2 oktober 2015/door dentalinfo

Consumentenbond: Tarieven voor mondzorgbehandeling variëren sterk

Zes consumenten vroegen - als mystery shopper - een second opinion aan in opdracht van de Consumentenbond. De bond geeft aan dat de tarieven verschillen per tandarts, terwijl eigenlijk het type aangeboden behandeling verschilt waardoor het tarief anders is.
29 september 2015/door dentalinfo
Toon meer