Mondzorgalliantie: mondzorgregeling nodig voor financieel kwetsbare mensen

Mondzorgalliantie mondzorgregeling nodig voor financieel kwetsbare mensen

Op 20 november overhandigde de mondzorgalliantie, het samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici, de Handreiking noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen aan minister Ernst Kuipers.

In deze handreiking staat beschreven welke behandelingen acuut en noodzakelijk zijn en hoe deze zorg in een regeling kan worden verankerd. Met deze handreiking hoopt de mondzorgalliantie een belangrijke stap te zetten op weg naar een uniforme regeling voor financieel kwetsbare mensen.

Demissionair minister Ernst Kuipers schreef op LinkedIn: “Ik vind het positief dat er een stap gezet is om als sector helder aan te geven wat minimaal noodzakelijke zorg is. De handreiking is een goed instrument voor toekomstig beleid en we nemen de adviezen mee in het project ‘verminderen mijding van mondzorg om financiële redenen’. In dit project werken we samen met de beroepsgroepen, zorgverzekeraars en overheden aan het terugdringen van het aantal mensen dat mondzorg mijdt.”

Lees meer over: Tarieven, Thema A-Z