Richtlijnen mondzorg

In deze categorie vindt u alle richtlijnen voor de mondzorg. De ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg wordt steeds belangrijker. Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft vier mondzorgrichtlijnen op de meerjarenagenda geplaatst. Stichting KiMo en de NVPM bundelen nu hun krachten voor ontwikkeling van richtlijnen voor de mondzorg.

 

Ontwikkeling nieuwe richtlijn Antistolling
,

Ontwikkeling nieuwe richtlijn Antistolling

De eerste stappen voor het aanpassen van de richtlijn Antistolling zijn gezet. De oude richtlijn was aan vernieuwing toe vanwege veel nieuwe antistollingsmedicijnen die op de markt zijn gekomen, en vanwege de vele vragen die deze opriep.
Eerste klinische richtlijn KiMo peri-implantaire infecties
,

Eerste klinische richtlijn KIMO peri-implantaire infecties

Afgelopen week heeft de algemene ledenvergadering van KiMo (Kennisinstituut Mondzorg) de eerste klinische richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn betreft peri-implantaire infecties, en is de eerste van de 12 richtlijnen die volgens de meerjarenagenda voor 2020 ontwikkeld dienen te worden.
Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling
,

Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling

Nieuw richtlijn ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. De NVvE vindt het belangrijk dat er richtlijnen komen voor de endodontologie omdat dit een complex en veel toegepast onderdeel van de tandheelkunde is. Endodontologie wordt toegepast door zowel algemeen practici als tandarts-endodontologen.
Richtlijn omgaan met medische gegevens (KNMG)
,

Richtlijn omgaan met medische gegevens (KNMG)

Binnen de KNMT bestaat geen richtlijn voor omgaan met medische gegevens. Bij gebrek hieraan is de richtlijn ‘omgaan met medische gegevens’ van de KNMG toepassing. Hierin wordt afgeraden dat behandelend artsen geneeskundige verklaringen afgeven voor hun eigen patiënten, aangezien hierbij vaak het belang van de patiënt voor deskundigheid wordt gesteld.
Praktijkrichtlijn Peri-implantaire infecties: commentaar is verzameld
,

Praktijkrichtlijn Peri-implantaire infecties: commentaar is verzameld

De Klinische Praktijk Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van Peri-implantaire infecties is weer een stapje verder: de commentaarronde is afgerond. Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft het commentaar verzameld van alle betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen en verschillende mondzorgprofessionals.
Lachgas in mondzorg
,

Richtlijn lachgas in de mondzorg

Het gebruik van lachgas in de mondzorgpraktijk komt steeds meer voor. Extreem angstige patiënten of patiënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking voelen zich met lachgas comfortabeler en kunnen beter behandeld worden.
endocarditis-profylaxe
,

Vernieuwde richtlijn endocarditis-profylaxe

Het Nederlands Huisarts en Genootschap (NHG) heeft de behandelrichtlijn voor endocarditis-profylaxe, de preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaalde hartafwijkingen, aangepast.
antibiotische profylaxe
,

Richtlijn antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese

Na jaren van discussie hebben orthopeden en tandartsen nu samen een richtlijn opgesteld. Hieruit komt voort dat patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige ingreep ondergaan geen antibiotische profylaxe toegediend hoeven te krijgen.

Partnernieuws

Links

KiMO

NVPM – opgericht door ANT en KNMT

Meer richtlijnen mondzorg

Lachgas in mondzorg

Richtlijn lachgas in de mondzorg

Het gebruik van lachgas in de mondzorgpraktijk komt steeds meer voor. Extreem angstige patiënten of patiënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking voelen zich met lachgas comfortabeler en kunnen beter behandeld worden.
3 oktober 2017/door Redactie
endocarditis-profylaxe

Vernieuwde richtlijn endocarditis-profylaxe

Het Nederlands Huisarts en Genootschap (NHG) heeft de behandelrichtlijn voor endocarditis-profylaxe, de preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaalde hartafwijkingen, aangepast.
9 februari 2017/door Redactie
antibiotische profylaxe

Richtlijn antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese

Na jaren van discussie hebben orthopeden en tandartsen nu samen een richtlijn opgesteld. Hieruit komt voort dat patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige ingreep ondergaan geen antibiotische profylaxe toegediend hoeven te krijgen.
20 juni 2016/door Redactie
infectiepreventie

Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2016

Deze richtlijn is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
29 mei 2016/door Redactie

Richtlijn Injectables

Voor tandartsen en tandartsspecialisten, door de ANT en NVDFE.
2 mei 2016/door dentalinfo

Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken

Herziende richtlijnen infectiepreventie in mondzorgpraktijken…
25 april 2016/door dentalinfo

Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen volgens het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit
7 maart 2016/door dentalinfo
radiologie

Richtlijn Tandheelkundige Radiologie KNMT

Deze richtlijn is samengesteld door de projectgroep Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde in samenwerking met de afdeling Orale en Maxillofaciale Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
10 november 2015/door dentalinfo

Richtlijn periodiek mondonderzoek

Klinische praktijkrichtlijnen ontwikkeld door UMC St Radboud Nijmegen, 2007.
29 oktober 2015/door dentalinfo

KNMT-praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten

In de richtlijng Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren vindt u alle aspecten voor het kunnen waarborgen van een continu aanbod van tandheelkundige zorg aan patiënten.
28 april 2015/door dentalinfo

KNMT-Richtlijn Patiëntendossier

Iedere zorgverlener is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen over de gezondheid van een patiënt en de uitgevoerde verrichtingen.
28 april 2015/door dentalinfo

Richtlijn computerwerk

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft onlangs een nieuwe richtlijn opgesteld voor gezond computergebruik. Een interessante richtlijn voor praktijkmedewerkers die veel achter de computer werken.
10 juni 2014/door dentalinfo
Toon meer