Adviezen mondzorg

In deze categorie vindt u alle adviezen voor de tandarts, mondhygiënist en preventieassistent.

Het voedingsdagboek Ivoren Kruis
,

Het voedingsdagboek

Een voedingsdagboek kan waardevolle informatie geven over de mogelijke relatie tussen voedselinname en gebitsklachten van de patiënt. Een voedingsdagboek kunt u inzetten bij patiënten die onverklaarde cariës ontwikkelen, erosieve of andere vormen van gebitsslijtage vertonen of droge mondklachten hebben.​ 
Vernieuwd advies Droge mond
,

Advies Droge Mond

 Dit advies Droge mond is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten. Het advies bevat inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen die door de zorgverlener kunnen worden verricht.
Gezond en veilig werken met straling
,

Gezond en veilig werken met straling

De Inspectie SZW heeft de digitale publicatie ‘U werkt veilig met straling. Weet u dat zeker?’ uitgebracht. Daarin staat kort en bondig hoe u de risico’s van werken met straling kunt voorkomen of beperken.
Concept advies erosie
, ,

Concept Advies Erosieve gebitsslijtage

Het concept Advies Erosieve gebitsslijtage is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten. Het beoogt mondzorgverleners te ondersteunen bij het herkennen, diagnosticeren en preventief behandelen van erosieve gebitsslijtage.
,

Preventie bacteriële endocarditis

Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting
prikaccidenten
,

NMT handreiking recappen

Sinds 1 januari 2012 is het zogenaamde recappen van injectienaalden verboden. Recappen is het terugzetten van doppen op injectienaalden.
, , ,

Advies Preventie fissuurcariës, 2012

Ter ondersteuning bij de beslissing fissuurlak aan te brengen.
Personeelshandboek
,

Handboek Integrale Mondzorg

Het verlenen van kwalitatief goede mondzorg aan cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen wordt steeds problematischer. Het Handboek Integrale Mondzorg biedt hulp

Partnernieuws

Links

Het Ivoren Kruis ontwikkelt regelmatig adviezen voor de mondzorg.

Meer adviezen mondzorg