Adviezen

In deze categorie vindt u alle adviezen voor de tandarts, mondhygiënist en preventieassistent.

,

Gezond en veilig werken met straling

De Inspectie SZW heeft de digitale publicatie ‘U werkt veilig met straling. Weet u dat zeker?’ uitgebracht. Daarin staat kort en bondig hoe u de risico’s van werken met straling kunt voorkomen of beperken.
, ,

Concept Advies Erosieve gebitsslijtage

Het concept Advies Erosieve gebitsslijtage is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten. Het beoogt mondzorgverleners te ondersteunen bij het herkennen, diagnosticeren en preventief behandelen van erosieve gebitsslijtage.
,

Preventie bacteriële endocarditis

Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting
,

NMT handreiking recappen

Sinds 1 januari 2012 is het zogenaamde recappen van injectienaalden verboden. Recappen is het terugzetten van doppen op injectienaalden.
,

Advies Preventie fissuurcariës, 2012

Ter ondersteuning bij de beslissing fissuurlak aan te brengen.
,

Handboek Integrale Mondzorg

Het verlenen van kwalitatief goede mondzorg aan cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen wordt steeds problematischer. Het Handboek Integrale Mondzorg biedt hulp
,

Het advies Cariëspreventie

Het advies Cariëspreventie is bedoeld voor iedereen die professionele adviezen geeft over preventieve mondzorg. Het Advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.
,

Protocol parodontale diagnostiek en behandeling

Systematische- en fasegewijze aanpak van de parodontale behandeling volgens een vastgelegde routing. Protocol van de NVvP.

Partnernieuws

Links

Het Ivoren Kruis ontwikkelt regelmatig adviezen voor de mondzorg.

Meer