Congresverslagen

dental INFO maakt regelmatig verslagen van congressen voor tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen, implantologen, endodontologen, orthodontisten, tandprothetici en (preventie)assistenten van lezingen van gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse sprekers.

Front implantaat
, , ,

Tijdelijke kronen bij front implantaten

In het front is er een belangrijke extra component bij implanteren: de esthetiek. En dan voornamelijk van de weke delen. Deze zijn manipuleerbaar. Hiervoor worden eerst individuele verschroefde tijdelijke kronen gemaakt. Hoe gaat u te werk?
De interprofessionele mondhygiënist
,

De interprofessionele mondhygiënist: samenwerking met andere professies en professionals

“Mondhygiënisten moeten T-shaped professionals worden die interprofessioneel samenwerken met andere professies en professionals. Zo wordt integraal vanuit verschillende vakgebieden naar een probleem gekeken en gezamenlijk een diagnose en een aanpak opgesteld.” Verslag van de lezing van Wieke van Boxtel over interprofessioneel samenwerken.
protocol
, , ,

Protocol voor immediate vervanging in de esthetische zone

De conventionele methoden voor het vervangen van een element in de esthetische zone – eerst extractie, implantatie na genezing - hebben z’n beperkingen. Tristan Staas en Edith Groenendijk hebben daarom een protocol opgesteld waarbij een element in de esthetische zone in één dag vervangen wordt voor een implantaat met een tijdelijke kroon.
verdoven van kinderen
, , , ,

Verdoven van kinderen. Ja, nee en hoe?

Op het eerste gezicht is er niet veel verschil tussen lokale anesthesie bij volwassenen en kinderen. Toch zijn er belangrijke verschillen. Bekijk de zeven vragen en antwoorden voor het verdoven van kinderen.
elektronische lengtebepaler
, , ,

Anatomie, opening en elektronische lengtebepaler bij wortelkanaalbehandeling

Voor het uitvoeren van een goede wortelkanaalbehandeling is het van belang de anatomie van het element goed te kennen. Waar bevinden zich de kanalen? Bekijk ook het overzicht van belangrijke factoren bij het gebruik van een elektronische lengtebepaler.
implantaat
, , ,

“Kleine” implantologie in het onderfront

Implantologie in het onderfront kent grote uitdagingen, zeker als het om meertandsvervanging gaat. Verslag van de lezing van Marco Cune en Steven Zijderveld over deze problematiek. Met uitleg over chirurgische en restauratieve oplossingen voor het vervangen van ontbrekende gebitselementen in het onderfront.
tandletsel
, , , ,

Autotransplantatie: Als het toch misgaat bij tandletsel en ook bij agenesieën

Niet alle dento-alveolaire letsels lopen goed af. Bij avulsie en intrusie-luxatie is de prognose vaak matig tot slecht. Autotransplantatie biedt dan een oplossing. Ook bij agenesiën. Verslag van de lezing van Jacques Baart over de voorwaarden voor autotransplantatie, welk donorelement en het succespercentage.
3D planning in de traumatologie
, , ,

3D planning in de traumatologie

Bij herstel van schade door trauma wordt veel gebruik gemaakt van 3D beeldvorming en planning. Dit maakt behandeling voorspelbaar en geeft goede resultaten. Het proces is op te delen in 3D beeldvorming, 3D printing en 3D navigatie. Hoe werkt dit precies?

Meer

preventieassistent:

Voor uw preventieassistent: De DPSI onder de knie?

Tot de jaren 40 van de vorige eeuw werd de parodontale conditie met de natte vinger geschat: een subjectieve manier. We willen tegenwoordig de conditie van de gingiva in maat en getal uitdrukken. Maar waar bevinden zich de verdiepte ruimtes en wanneer start het paro-traject?
18 april 2017/door Redactie
digitale communicatie

Digitale communicatie naar uw patiënt

De komst van nieuwe media heeft ervoor gezorgd dat we op een andere manier met elkaar communiceren. Ze bieden u als tandheelkundig professional nieuwe mogelijkheden voor communicatie met uw patiënt. Welke vormen van digitale communicatie kunt u gebruiken en hoe zet u dit effectief in?
3 april 2017/door Redactie
infectie

Infecties in het hoofd/hals gebied

Hoe kunt u infecties in het hoofd/hals gebied adequaat diagnosticeren en zo nodig behandelen? Welke dentogene infecties zijn er? Verslag van de lezing van dr. Baas, MKA-chirurg, tijdens het ANT-congres Dental Studie Update.
6 maart 2017/door Anita de Klerk
het-grote-zorgdebat

Het Grote Zorgdebat 2017: politici aan het woord

Het Grote Zorgdebat, een debat over de zorg van de toekomst, werd goed bezocht. Politici die kandidaat staan voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart debatteerden over de zorg aan de hand van allerlei vragen. Het debat werd georganiseerd door 25 organisaties in de zorg, waaronder de KNMT en NVM-mondhygiënisten.
6 maart 2017/door Anita de Klerk
praktijkoverdracht

Praktijkoverdracht: Wat komt er allemaal bij kijken?

Als u uw tandartsenpraktijk wilt overdragen aan een collega, zijn er veel zaken waar u op moet letten. Een overzicht van de belangrijkste punten bij praktijkoverdracht.
20 februari 2017/door Redactie
smile design

Digitale fotografie en Smile Design

Ontwikkelingen in de esthetische tandheelkunde hebben geleid tot betere resultaten, maar ook tot hogere verwachtingen van onze patiënten. Paul de Kok liet zien hoe digitale fotografie en Smile Design helpen om het esthetisch behandelplan vooraf inzichtelijker maken.
20 februari 2017/door Redactie

Congres Kindertandheelkunde zeer goed bezocht

Op 3 februari vond het congres Kindertandheelkunde plaats in RAI Amsterdam. Bezoekers werden tijdens dit congres bijgepraat over de kindertandheelkunde in haar volle breedte.
9 februari 2017/door Redactie
Oncologische afwijkingen

Oncologische afwijkingen en de rol van de tandarts

4% van de Nederlandse bevolking leeft met kanker of de gevolgen ervan en 100.000 mensen hebben een oncologische afwijking. Hoe is de behandeling, nazorg en preventie ervan en welke rol speelt het tandheelkundig team hierin? Waar moet je als tandarts op letten bij hoofd-halstumoren?
23 januari 2017/door Redactie
funderingsrestauraties

Funderingsrestauraties bij avitale elementen

Na endodontisch behandelen van een gebitselement, moet er een keuze gemaakt worden over hoe het element gerestaureerd gaat worden. Welke afwegingen spelen een rol bij het vervaardigen van een (adhesieve) funderingsrestauratie? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? Welke stiften zijn tegenwoordig beschikbaar?
9 januari 2017/door Redactie
composietrestauratie

De posterieure enkelvoudige composietrestauratie

Composiet wordt wereldwijd beschouwd als eerste keuze materiaal voor directe restauraties in de posterieure regio. Verslag van de lezing van prof. dr. Marleen Peumans over de verschillende stappen bij het plaatsen van de enkelvoudige posterieure composietrestauratie.
19 december 2016/door Redactie
Endodontische behandeling: 2d of 3d?

Endodontische behandeling: kiest u voor 2d of 3d?

Kan de 2D röntgenfoto zijn bijzonder belangrijke rol blijven spelen bij de endodontische behandeling? Wat is de waarde van nieuwe beeldvormende technieken zoals 3D en wat zijn de risico’s ervan?
19 december 2016/door Redactie
Tandletsel

Tandletsel: Opvang van de patiënt en eerste hulp

Elke tandarts krijgt patiënten met tandletsel in de praktijk. Het gaat vooral om kinderen. ‘Doe ik het wel goed?’ Er is vaak nog koudwatervrees bij tandartsen, merkt Jacques Baart. Verslag van zijn lezing waarin hij de stappen geeft bij de opvang van trauma patiënten.
5 december 2016/door Redactie
Toon meer