Ouderentandheelkunde

Vele ouderen krijgen te kampen met een afnemende mondgezondheid. In deze categorie vindt u artikelen over de ouderentandheelkunde, zoals informatie over waar een ouderentandarts op moet letten en over preventieve mondzorg in bejaardentehuizen.

mobiele tandartspraktijk
, ,

Tweede mobiele tandartspraktijk Stichting Mondzorg in gebruik

Afgelopen vrijdag 21 april heeft Stichting Mondzorg haar tweede mobiele tandartspraktijk in gebruik genomen. In 2015 startte de stichting met dit concept.
mondkanker
,

Grotere kans op depressiviteit bij oudere patiënten met mondkanker

Oudere patiënten met mondkanker hebben een grotere kans op depressiviteit, blijkt uit nieuw onderzoek.
gebitsslijtage
,

Goede tool tegen gebitsslijtage op dit moment onvindbaar

Welke tool werkt het beste tegen gebitsslijtage? Volgens een nieuwe studie is het enige juiste antwoord helaas geen. Onderzoekers kwam erachter dat de vier meest gebruikte systemen om erosie te categoriseren allemaal tekortkomingen hebben.
Nieuw lectoraat
, ,

Nieuw lectoraat van de Hogeschool Utrecht richt eerste projecten op mondzorg

Onder leiding van dr. Katarina Jerković–Ćosić is De Hogeschool van Utrecht een lectoraat gestart wat zich richt op kennis en preventie in de gezondheidszorg met de eerste projecten op het gebied van mondzorg.
Ouderen
,

Mondgezondheid ouderen meten met vertaalde OHAT

De Oral Health Assessment Tool is recentelijk vertaald naar het Nederlands zodat de tool ook in Nederland door verzorgenden en verpleegkundigen gebruikt kan worden om mondgezondheid bij ouderen te meten.
vijfenzeventigplussers
,

Dalende mondgezondheid bij vijfenzeventigplussers

In 2020 zal ongeveer 40% van de bevolking in Noord Nederland vijfenzestigplusser zijn. Deze stijgende vergrijzing brengt ook meer gezondheidsproblemen met zich mee. Een afnemende mondgezondheid onder zorgafhankelijke ouderen maakt hier deel van uit.
Rontgen
, , ,

Virtual dental homes: tandheelkundige zorg toegankelijk voor iedereen

Een virtual dental home in onder andere scholen en verpleeghuizen blijkt een effectief alternatief te zijn voor het aanbieden van tandheelkundige zorg aan kwetsbare groepen. Dit blijkt uit een demonstratieproject in Californië, opgezet door The Pacific Center for Special Care.
ouderentandarts
,

Nieuwe aanpak om mondgezondheid ouderen te verbeteren

Er is een nieuwe multidisciplinaire aanpak om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren. In de nieuwe aanpak - ontwikkeld in het project De Mond Niet Vergeten! - werken thuiszorgteams, huisartspraktijken, tandartsen en andere mondzorgverleners samen aan de mondgezondheid van ouderen.

Partnernieuws

Links ouderentandheelkunde

(h)Oud de mond gezond! – ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen

Patiëntenfolder ouderentandheelkunde

Meer ouderentandheelkunde

Crowdfunding mondzorg mondhygienist Jirka - Van Staden

Crowdfunding voor deelname ouderenproject De mond niet vergeten

Mondhyiënist Diana Jirka-Van Staden doet met haar praktijk mee met het ouderenproject De mond niet vergeten en zoekt nu via crowdfunding investeerders.
15 augustus 2016/door Anita de Klerk
ouderen

Cees de Baat: Mondzorg voor ouderen is onze verantwoordelijkheid

“Het is onze verantwoordelijkheid om kwetsbare ouderen te behandelen. Het hoort niet om zomaar te stoppen.”
14 juli 2016/door Redactie
Ouderentandarts mondzorg voor ouderen

Start programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen

Een groot aantal partijen gaat samen werken aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen. Een speciaal programma moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen oud worden met een goed eigen gebit, of zo lang mogelijk goed kunnen blijven kauwen met een kunstgebit. Dat draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven.
4 juli 2016/door Anita de Klerk
Preventieve mondzorg ouderen

Preventieve mondzorg in bejaardentehuis

De inwoners van een aantal Zwitserse bejaardentehuizen krijgen met een nieuw ingevoerd project zes maanden mondzorg, zonder het huis te hoeven verlaten. Met dit project heeft het tehuis een primeur. Doel is om eventuele toekomstige problemen te voorkomen.
15 juni 2016/door dentalinfo
afweergedrag

Afweergedrag bij mondzorg bij ouderen

Het kan voorkomen dat oudere patiënten thuis of in verpleeghuizen afweergedrag vertonen wat betreft mondzorg. Mocht dit zo zijn, dan is het belangrijk om methodisch te werk te gaan.
14 maart 2016/door dentalinfo

Mondzorgprofessionals helpen detecteren vroege diagnose dementie

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van dementie, volgens de British Dental Health Foundation.
29 februari 2016/door dentalinfo

Ondersteun patiënten met dementie

Door de vergrijzing wordt een explosieve stijging van het aantal mensen met dementie verwacht. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing in de toekomst flink stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
15 februari 2016/door dentalinfo
Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering mondzorg in verpleeghuizen

Goede mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en negen zorgaanbieders hebben daarom samen de Alliantie Mondzorg opgericht waardoor de kwaliteit van mondzorg aantoonbaar is verbeterd.
18 januari 2016/door Redactie

Ouderenproject www.h-ouddemondgezond.nl online

Het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen (h)oud de mond gezond heeft nu ook een website: www.h-ouddemondgezond.nl.
13 oktober 2015/door dentalinfo

ANT pleit voor collectieve betaling mondzorg ouderen en aangepaste tarieven

Honderdduizenden kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, blijven verstoken van noodzakelijke mondzorg. De ANT luidt, na signalen van tandartsen uit de praktijk, de noodklok.
1 oktober 2015/door dentalinfo

Betere mondzorg voor ouderen speerpunt voor tandartsen

De oudere mond is nu lang niet altijd gezond en er komen steeds meer ouderen. Reden voor de KNMT om, veelal samen met andere partijen in de (mond)zorg, een reeks initiatieven te starten en te ondersteunen.
28 september 2015/door dentalinfo

Slechts 40% van de 80-plussers op controle bij de tandarts

Minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80, en minder dan 40% van de 80-plussers zag in 2014 een tandarts. Om het belang van een gezonde mond voor ouderen te onderstrepen houden tandartsen in heel Nederland daarom vrijdag 2 oktober open huis.
28 september 2015/door dentalinfo
Toon meer