Meerdere soorten fluoridebehandelingen werken mogelijk bij oudere volwassenen

Meerdere-soorten-fluoridebehandelingen-werken-mogelijk-bij-oudere-volwassenen

Tandartsen gebruiken routinematig fluoridetherapie om tandcariës, wat vaak voorkomt bij oudere volwassenen, te voorkomen en beheersen. Preventieve maatregelen die effectief zijn in andere leeftijdsgroepen zijn echter mogelijk niet geschikt voor oudere volwassenen, en er is niet één beste strategie voor oudere mensen, volgens een systematische review in het Journal of Dentistry.

Weinig aandacht voor oudere volwassenen

De levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking nemen wereldwijd toe. Ouder worden, multimorbiditeit en polyfarmacie maken ouderen kwetsbaar voor mondziekten. Bijna de helft van de oudere volwassenen heeft tegenwoordig last van tandcariës. Hoewel deze aandoening erkend is als de meest voorkomende mondziekte en de preventie ervan is benadrukt, is er weinig aandacht besteed aan de preventie van cariës specifiek bij oudere volwassenen.

Andere soorten cariës en risicofactoren

Preventieve maatregelen die effectief zijn gebleken voor andere leeftijdsgroepen zijn mogelijk niet van toepassing op oudere volwassenen, omdat de soorten cariës en de bijbehorende risicofactoren verschillen. De meeste klinische onderzoeken naar het gebruik van fluoride voor de preventie van cariës zijn gericht op kinderen en adolescenten.

Systematische review

Om deze reden hebben wetenschappers van de University of Hong Kong een systematische review uitgevoerd om klinisch bewijs te beoordelen voor professioneel toegepaste fluoridetherapie om cariës bij oudere volwassenen te voorkomen en te stoppen.

Twee onafhankelijke onderzoekers doorzochten de Engelse literatuur in vijf databases voor klinische onderzoeken naar de effectiviteit van professioneel toegepaste fluoride om cariës te voorkomen of te stoppen bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Van de 525 studies die ze vonden voldeden echter slechts zeven aan de criteria voor de beoogde patiëntenpopulatie.

Meerdere effectieve behandelingen

De onderzoeksresultaten geven aan dat 38% zilverdiaminefluoride (SDF) -oplossing 25 tot 71% van wortelcariës voorkwamen. Bij 5% natriumfluoride (NaF) -vernis was dit percentage 64%, en 1,23% aangezuurde fosfaatfluoridegel was 32% effectief in het voorkomen van wortelcariës. Er werden geen statistisch significante verschillen gedetecteerd tussen de effectieve middelen. Een meta-analyse van drie studies naar het jaarlijks toedienen van 38% SDF duidde op een afname van het aantal nieuwe wortelcariës met 0,55.

Combinatie met educatieprogramma

Eén studie meldde dat een jaarlijkse toepassing van 38% SDF-oplossing in combinatie met een mondgezondheidseducatieprogramma nieuwe wortelcariës aanzienlijk voorkwam. Het programma werd gegeven door een mondhygiënist om de dagelijkse praktijk van de mondzorg te evalueren en te veranderen. De onderzoekers vinden echter dat de kosteneffectiviteit moet worden beoordeeld voordat het programma wordt gebruikt voor interventies op het gebied van de volksgezondheid, aangezien er een aanzienlijke hoeveelheid tijd en mankracht nodig voor is.

Meer klinisch onderzoek nodig

Een beperking van de review is dat slechts er slechts zeven geschikte artikelen zijn gevonden. “Er moeten meer goed opgezette klinische onderzoeken worden uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende methoden voor de preventie en arrestatie van cariës bij oudere volwassenen om meer bewijs te leveren voor gebruik in de klinische praktijk en maatregelen op het gebied van de volksgezondheid”, schrijven de auteurs.

Bron:
Journal of Dentistry

 

 

Lees meer over: Ouderentandheelkunde, Thema A-Z