Sociaal isolement gelinkt aan minder resterende tanden en versneld tandverlies

Sociaal isolement gelinkt aan minder resterende tanden en versneld tandverlies

Tandverlies weerspiegelt niet alleen de geschiedenis van mondaandoeningen en tandheelkundige zorg, blijkt uit een publicatie in Community Dentistry and Oral Epidemiology. Bij een onderzoek naar Chinese ouderen werd sociaal isolement geassocieerd met minder resterende tanden en versneld tandverlies.

Tandverlies bij ouderen

In 2010 misten ongeveer 158 miljoen mensen, of ongeveer 2,3% van de wereldbevolking, tanden, schreven de auteurs. Oudere volwassenen hebben meer kans op tandverlies, wat in verband is gebracht met cognitieve achteruitgang, verminderde fysieke functie en chronische aandoeningen. Bovendien kan een gebrek aan tanden de kwaliteit van leven van een persoon verminderen, wat van invloed is op spraak, zelfrespect en meer.

Sociaal isolement en eenzaamheid

Andere wereldwijde gezondheidsproblemen zijn onder meer sociaal isolement en eenzaamheid, en deze problemen treffen onevenredig veel oudere volwassenen. In de VS wordt ongeveer 24% van de thuiswonende volwassenen van 65 jaar en ouder als sociaal geïsoleerd beschouwd. Daarnaast voelt 29,8% van de oudere volwassenen in China zich eenzaam, volgens de auteurs.

Verband met gezondheid

Verschillende factoren kunnen sociaal isolement en gezondheid in verband brengen, waaronder fysiologische ontregeling en levensstijl. Mensen die eenzaam zijn, zijn bijvoorbeeld meer geneigd om te roken. Degenen die geen sociale interactie hebben, poetsen hun tanden misschien niet zo vaak of gaan niet zo vaak naar de tandarts, wat kan leiden tot tandverlies.

Onderzoek naar Chinese ouderen

Om het verband tussen tandverlies en sociaal isolement te onderzoeken gebruikten onderzoekers onder leiding van Ziang Qi van de University of New York de Chinese Longitudinal Health Longevity Survey. In totaal werden de gegevens geanalyseerd van 4.268 mensen van 65 jaar en ouder. De data werden gecorrigeerd voor sociodemografische en leefstijlfactoren, mondhygiënegedrag, fysieke en cognitieve gezondheid en eenzaamheid.

Minder tanden bij sociaal geïsoleerden

Mensen werden als sociaal geïsoleerd beschouwd als ze alleen woonden, niet getrouwd waren, niet deelnamen aan sociale activiteiten en geen sociale steun hadden. In totaal ging dit om ongeveer 28% van de deelnemers. Gemiddeld hadden sociaal geïsoleerde volwassenen 2,1 minder natuurlijke tanden en verloren tanden 1,4 keer zo vaak als degenen met sterkere sociale banden, schreven de onderzoekers. Eenzaamheid had hier geen verband mee.

Eerste studie

De auteurs denken dat dit de eerste studie is die gegevens van een nationaal representatieve groep gebruikt om te onderzoeken hoe sociaal isolement de mondgezondheid beïnvloedt. Een beperking van de studie is dat de deelnemers zelf hun aantal ontbrekende tanden en gezondheidsstatus rapporteerden.

Interventies ontwikkelen

Er moeten interventies en programma’s worden ontwikkeld die intergenerationele ondersteuning binnen gezinnen bevorderen en de sociale en sociale connecties van oudere volwassenen binnen gemeenschappen verbeteren, aldus de auteurs. “Het onderhouden en verbeteren van sociale contacten kan de mondgezondheid van Chinese oudere volwassenen ten goede komen”, concluderen ze.

Bron:
Community Dentistry and Oral Epidemiology

 

 

Lees meer over: Ouderentandheelkunde, Thema A-Z