Geen vroegtijdige uitstroom onder MKA-chirurgen en orthodontisten

Dental-365-kaakchirurg

Vijftien jaar na de opleiding is nog ongeveer 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten werkzaam in hun beroep. Van vroegtijdige uitstroom is dus geen sprake. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

De beroepsgroepen Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) en orthodontie zijn ongeveer even groot: in 2022 zijn zo’n 281 MKA-chirurgen en 291 orthodontisten werkzaam in Nederland. De meeste afgestudeerde MKA-chirurgen en orthodontisten gaan na hun opleiding werken in hun beroep en blijven dit relatief lang doen.

Lange opleiding

MKA-chirurgen hebben een lange basis- en vervolgopleiding achter de rug. Bijna allemaal kiezen zij dan ook voor het vak waarin zij zijn opgeleid en blijven relatief lang werkzaam in het beroep. Dit laatste geldt overigens ook voor de orthodontisten. Vijftien jaar na de opleiding is nog zo’n 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten werkzaam in hun sector.

Verwachte uitstroom 30% tot 40% in de komende tien jaar

De verwachting is dat ongeveer een derde van de MKA-chirurgen de komende tien jaar zal uitstromen. Bij orthodontisten ligt dit op 40%, dus iets hoger. Het verschil heeft te maken de leeftijdsopbouw. In beide groepen zullen er aanzienlijk minder vrouwen dan mannen uitstromen. De reden hiervoor is dat deze beroepen vroeger in meerderheid door mannen werden uitgeoefend. Steeds meer vrouwen volgen de opleiding. Zij zijn gemiddeld wat jonger dan hun mannelijke collega’s.

Aantal uren werk

Driekwart van de MKA-chirurgen en orthodontisten verwacht evenveel uren te blijven werken.

Bron:
Nivel

Lees meer over: Carrière, Thema A-Z