Voorbeeldbrief patiënt over kosten parodontale behandeling bij mondhygiënist in 2022

Veel paropatiënten hebben vragen over de kosten van hun parodontale behandeling. Hoe geef je goede uitleg aan je patiënt? Mondhygiënist Lieneke Steverink-Jorna maakte een voorbeeldbrief waarin de nieuwe paro-richtlijn – geïntroduceerd in maart 2020 – en de mondzorgtarieven voor 2022 zijn verwerkt.

Download hier de voorbeeldbrief patiënt over kosten parodontale behandeling mondhygiënist: Kosten parodontale behandeling bij de mondhygiënist in 2022

Kosten parodontale behandeling bij de mondhygiënist in 2022

U bent zojuist voor een intake geweest bij …………………………….

De conditie van uw tandvlees is ingeschat en u blijkt parodontitis te hebben. Parodontitis is een tandvleesziekte waarbij kaakbot verdwijnt. Om uw kaakbot zo goed mogelijk op peil te houden, de ontsteking te minimaliseren en de gevolgen voor uw algehele gezondheid te beperken, is u voorgesteld om u te laten behandelen.

Bij xxx werken de mondhygiënisten volgens de landelijk geldende paro-richtlijn. In het paro-traject is een bepaalde volgorde van handelen opgenomen om u van een zo hoog mogelijke kwaliteit te voorzien.

De onderstaande codes zijn de declaratiecodes. U kunt bij uw verzekering vragen in hoeverre u deze codes vergoed krijgt. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt het rond de 75-80 % vergoed tot een bepaald bedrag per jaar. Bij xxx beschikken we over software waarop we uw vergoeding in de meeste gevallen voor u kunnen checken. Dit is een service die wij kunnen verlenen en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten. U doet er daarom goed aan om zelf uw verzekering te bellen en deze declaratiecodes te noemen. Mocht u op dit moment niet in aanmerking komen tot vergoeding dan kunt u zich eventueel laten bijverzekeren. Wij mogen u niet een bepaalde verzekering adviseren.

Daarnaast vindt u de omschrijvingen van de behandeling. Daarachter staat het maximum bedrag. Deze tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit opgesteld.

Het eerste onderzoek

T012                Onderzoek tandvlees                                                            176,43 euro

Naast het klinisch meten van uw tandvlees moeten meestal ook röntgenfoto’s bekeken worden. Soms zijn de juiste foto’s al aanwezig, soms ook niet.

Na dit onderzoek kan uw begroting verder gespecificeerd worden.

Op het moment dat u naar aanleiding van dit onderzoek verwezen moet worden naar extern dan wordt er C015 (73,01 euro) in rekening gebracht. Ook wanneer er besloten wordt niet verder het paro-traject te volgen, kan deze code gehanteerd worden.

Let op: de behandeling moet binnen een jaar starten. Anders moet het onderzoek opnieuw gedaan en gerekend worden.

T012 mag niet samen met het periodiek mondonderzoek (de controle) in rekening worden gebracht. Zorgt u er dus samen met ons voor dat u deze twee onderzoeken niet met elkaar combineert op een dag?

Begeleiding mondhygiëne en oppervlakkige reiniging

Voordat de diepe reiniging van start kan gaan, moeten er aan de volgende voorwaardes voldaan worden:

  • Het moet passen in het te behalen zorgdoel, zorgplan en uw wens
  • U bent gemotiveerd om de behandeling te ondergaan
  • Er zijn geen verhinderde beperkingen van fysieke of medische aard
  • De behandeling valt binnen uw financiële mogelijkheden
  • U heeft voldoende tijd voor de behandeling
  • U werkt goed mee aan de behandeling; u volgt de adviezen goed op.

Voorafgaand aan de initiële therapie / diepe reiniging vindt er een inventarisatie van uw zelfzorg plaats. Aan de hand daarvan volgt er voorlichting en begeleiding in het optimaliseren van de dagelijkse mondhygiëne. U ontvangt advies op maat omtrent gezondheidsgedrag en ook een gebitsreiniging boven de rand van het tandvlees.

Na deze interventie zou het kunnen dat het gewenste resultaat al is bereikt en dat een diepe reiniging (onder de rand van het tandvlees) niet meer nodig is.

Voor dit consult wordt de M-code gehanteerd die u meestal al van ons gewend bent van bijvoorbeeld de preventieassistent.

De M-code wordt per (afgeronde) vijf minuten in rekening gebracht: 13,64 euro.

Diepe reiniging

Na het onderzoek volgt ‘initiële therapie’. De tanden/kiezen met een pocket (let op: het aantal blijkt dus uit het onderzoek) worden als volgt berekend:

T021                Grondig reinigen wortel, complex                per tand/kies 32,85 euro

T022                Grondig reinigen wortel, standaard             per tand/kies 24,34 euro

A10                 Eventueel verdoving                                      aantal keren   15,21 euro

De tussentijdse beoordeling

Afhankelijk van uw situatie kan er besloten worden om tussen de grondige reiniging onder uw tandvlees en het bekijken van het resultaat hiervan u nogmaals te begeleiden in de eigen mondhygiene en alles na te lopen. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt hiervoor berekend:

T042                Standaard nazorg                                                      91,64 euro

Het kan zijn dat de mondhygiënist met u besluit om dit bij de paro-assistent te laten uitvoeren.

 T043                Uitgebreide nazorg                                                   121,79 euro

Dit consult wordt berekend als er een ontoereikende mondhygiëne is, er een aantal te behandelen pockets zijn van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen of op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

T044                Complexe nazorg                                                      162,19 euro

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg en aanwezigheid van complicerende factoren zoals een furcatie (botverlies tussen wortels van een kies).

De evaluatie

Na drie maanden volgt er wederom een onderzoek (evaluatiestatus) en zal in de meeste gevallen de nazorg worden uitgevoerd.

T032                Evaluatie                                                                       109,51 euro

en

T033                Bespreking                                                                      66,92 euro

 Nazorg

Na nazorg is in het begin elke drie maanden nodig. Nazorg blijft altijd nodig. Stopt u met behandelen, dan loopt de situatie achteruit en moet er opnieuw begonnen worden.

T042                Standaard nazorg                                                      92,74 euro

Het kan zijn dat de mondhygiënist met u besluit om dit bij de paro-assistent te laten uitvoeren.

T043                Uitgebreide nazorg                                                   122,89 euro

Dit consult wordt berekend als er een ontoereikende mondhygiëne is, er een aantal te behandelen pockets zijn van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen of op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

T044                Complexe nazorg                                                      163,65 euro

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg en aanwezigheid van complicerende factoren zoals een furcatie (botverlies tussen wortels van een kies).

Herbeoordeling

Een keer per jaar / twee jaar moet opnieuw het onderzoek worden gedaan.

T032                Herbeoordeling                                                         109,51 euro

en

T033                Bespreking                                                                66,92 euro

Uitzonderingen

T161                Bacteriologisch onderzoek (kweek)                          42,59 euro exclusief laboratoriumkosten

T162                Behandeling abces                                                    82,13 euro

T165                Voedingsonderzoek                                                   60,29 euro

T163                Lokaal medicament                                                  60,84 euro

J35                  Implantaat onder tandvlees reinigen                                   24,40 euro

Uit het protocol

Als blijkt dat er geen pockets meer aanwezig zijn, dan worden er geen T-codes meer gehanteerd. Uw tandsteen en de voorlichting kunnen dan (weer) onder de M-code gedeclareerd worden. Doorgaans wordt dit door de (paro)preventieassistent gedaan. Dit is een 5-minuten tarief: 13,64 euro.

Minder betalen

De genoemde bedragen zijn maximum bedragen. We hebben de plicht om de juiste code te declareren. Soms wordt hierbij het bedrag verlaagd als het niet in evenwicht is met de bestede tijd. Het is goed te weten dat uw eigen inzet en zelfzorg vaak zorgt voor minder kosten. Uitstellen van behandeling is soms niet te voorkomen. Het is echter een illusie dat hiermee kosten worden bespaard. De kosten zullen hierbij juist hoger uitkomen.

Door:
© Lieneke Steverink-Jorna, mondhygiënist

 

 

Lees meer over: Communicatie patiënt, Kennis, Parodontologie, Tarieven, Thema A-Z