[wpmem_loginout]

logo-5

Dental Management Toolkit

Het management van een praktijk vraagt net zo veel passie en gedrevenheid als de uitoefening van uw vak als tandarts of mondhygiënist. Voor veel praktijken is het een uitdaging om het praktijkmanagement – het ‘smeermiddel’ binnen een praktijk – net zo goed uit te voeren als de zorgverlening aan de patiënt. De Dental Management Toolkit helpt u hierbij met protocollen, video’s en tips.

“Het wiel is vast al uitgevonden, maar niet bij mij bekend”
Iedere praktijk heeft grotendeels te maken met dezelfde vragen en problemen op management gebied. Vanuit onze ervaring bij veel praktijken kunnen we gericht adviseren en oplossingen aandragen. Met de Dental Management Toolkit worden de kennis én praktische oplossingen op een laagdrempelige manier beschikbaar gesteld voor praktijken. Deze toolkit is bedoeld voor alle praktijken – van klein tot groot – die continu willen verbeteren en daarvoor praktische oplossingen aangedragen willen krijgen.

Toegang tot de Dental Management Toolkit
U heeft gedurende 365 dagen toegang tot de Dental Management Toolkit na eenvoudige aanmelding. Via deze online omgeving heeft u vrije toegang tot veel voorbeeld protocollen en formulieren. Van hygiëne protocollen en voorbeeldformulieren voor het functioneringsgesprek tot video’s met tips en handige documenten voor praktijkmanagement.

Naast de vrije toegang van de toolkit wordt de praktijk via Dental Management Toolkit regelmatig en op verschillende manieren getriggerd zich verder te verbeteren. Zo ontvangt u regelmatig een advies of tip en worden nieuwe protocollen of formulieren beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wetgeving zoals de WKKGZ.

Wat biedt een abonnement op Dental Management Toolkit?
Met de Dental Management Toolkit ontvangt u gedurende 365 dagen één gebruikersaccount per praktijk, dat recht geeft op:

 • Toegang tot de afgeschermde Toolkit.
 • De mogelijkheid voorbeeld protocollen en formulieren vrij te downloaden en te gebruiken.
 • Het bekijken van (instructie) video’s voor verdere uitleg en achtergronden.
 • Update of aanvulling van protocollen en formulieren en regelmatig nieuwe video’s, adviezen
  en/of tips.

Tarief
Het tarief voor toegang tot de Dental Management Toolkit bedraagt € 250,00 (exclusief 21% BTW) en kan individueel of per praktijk worden afgesloten. De toegang geldt voor een periode van 1 jaar.

Mogelijke aanvulling: Consult op locatie
Is er onzekerheid of uw praktijk onze protocollen en formulieren wel op de juiste wijze heeft geïmplementeerd? Of uw KEW dossier wel op orde is en of er goed volgens de WIP richtlijn wordt gewerkt? Wij bieden ook een consult aan in uw praktijk. Wij komen dan gedurende een dagdeel in uw praktijk om samen met u al uw vragen door te nemen en uw praktijk te screenen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld toetsen en adviseren op de volgende onderwerpen:

 • Protocollen
 • WIP richtlijn
 • KEW dossier
 • Arbo RI&E

Het consult bedraagt € 475,- (excl. 21% BTW). Voor praktijken buiten de Randstad worden eventueel extra reiskosten in rekening gebracht.

Gebruikersvoorwaarden Dental Management Toolkit
Voor de toegang en het gebruik van de Dental Management Toolkit gelden de volgende voorwaarden:

 1. Toegang tot de Dental Management Toolkit is alleen rechtsgeldig voor de aangemelde persoon of praktijk. De toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden zonder toestemming van Dental Management Toolkit.
 2. De documenten in de Toolkit zijn alleen bedoeld voor intern gebruik bij de aangemelde praktijk en mogen niet zonder toestemming van Dental Management Toolkit worden verspreid.
 3. Dental Management Toolkit heeft alle documenten met de hoogst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en Dental Management Toolkit is niet aansprakelijk voor de toepassing of het gebruik van deze documenten.

Toegang tot de Toolkit wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar en kan tot uiterlijk 1 maand voor afloop worden opgezegd. Zonder opzegging wordt de toegang verlengd voor een nieuw jaar tegen het tarief van € 250,00 exclusief 21% BTW.

Meer informatie
Dental Management Toolkit is een initiatief van Kuiken Praktijkmanagement en dental INFO. Heeft u vragen? Mail naar info@dentalinfo.nl