Controles IGJ samenwerking voor bestrijding antibioticaresistentie

Controles IGJ samenwerking voor bestrijding antibioticaresistentie

Naar aanleiding van de toenemende antibioticaresistentie (ABR), controleert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 2012 steeds strenger op infectiepreventie en antibioticabeleid. Dit jaar zal de Inspectie in toenemende mate zorgaanbieders bezoeken om te controleren of zij goed samenwerken om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Nationaal Actie Plan ABR

Om antibioticaresistentie zo effectief mogelijk tegen te gaan is er door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en het programmateam ABR een Nationaal Actie Plan ABR (NAP) opgesteld. Met behulp van dit plan wordt onder andere gewerkt aan het oprichten van tien regionale zorgnetwerken, met specifieke doelen rondom het bestrijden van antibioticaresistentie.

Toezichtproject voor bevordering goede samenwerking

Om het behalen van de doelstellingen te bevorderen en een goede samenwerking te stimuleren zal de IGJ een toezichtproject starten waarbij steeds bij één bepaalde regio een oogje in het zeil wordt gehouden. Dit zal beginnen met regionaal zorgnetwerk ABR Limburg.

Bezoeken mondzorgpraktijken

Binnenkort zal de Inspectie ook zorgaanbieders, waaronder mondzorgpraktijken, bezoeken. Dit zal gebeuren op basis van een representatieve steekproef. Elk bezoek zal van tevoren worden aangekondigd. Het toetsingskader is voorafgaand aan de bezoeken te vinden op de website van de IGJ.

Bron:
Brief IGJ

Lees meer over: Inspectie, Thema A-Z/