Inspecteur Mondzorg nu ook op Twitter

twitter

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil in 2018 haar toezichtresultaten toegankelijker maken voor een breed publiek. Reden om gebruik te gaan maken van moderne communicatiemiddelen zoals Twitter. Wat en hoe wil de IGJ met de mondzorgprofessionals gaan communiceren? dental INFO vroeg het aan de IGJ.

Verschillende kanalen

De IGJ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de (mond)zorg. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie uit onderzoek en analyse en uit meldingen. Ook worden zorgverleners beoordeeld aan de hand van veldnormen en richtlijnen die door de beroepsgroepen zelf zijn opgesteld. Meer dan voorheen wil de IGJ de komende tijd de resultaten van het toezicht openbaar maken en laten zien hoe het toezicht wordt uitgeoefend. Hoe wil ze dat voor de mondzorg gaan doen? De IGJ: “De inspectie communiceert via allerlei kanalen met en over de mondzorg; bijvoorbeeld door overleg met beroepsverenigingen, via de publieksmedia en de vakpers, de website, het meldpunt IGJ, het Landelijke Meldpunt Zorg, en ook via social media. De rol van social media wordt snel belangrijker. We volgen de burger en dus ook de zorgprofessionals in hun keuze van communicatiekanalen. Momenteel zijn vooral Twitter, LinkedIn en de website IGJ.nl belangrijk.”

Twitterende inspecteurs

De IGJ wil de communicatiekracht van haar inspecteurs benutten: “Zij zijn het gezicht van de organisatie en hebben veel kennis van hun werkveld. Sinds ruim een maand zijn er voor mondzorg en een aantal andere zorgsectoren twitterende inspecteurs. Zij twitteren namens de inspectie. Ze kunnen dat samen doen met collega-inspecteurs of na een tijdje deze rol aan een collega overdoen.

De twitterende inspecteurs geven heel praktisch inzicht in hun werk en zijn daarover in gesprek met zorgverleners, patiënten en ‘het publiek’ in het algemeen. Dit vergroot de bekendheid met wat de inspectie is en doet, hoe ze dat doet en wat daarvan de resultaten zijn. Wij denken dat meer bekendheid met de inspectie leidt tot meer vertrouwen in het toezicht en indirect ook tot meer vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarmee draagt deze toezichtcommunicatie bij aan de doelstellingen van de inspectie.”

Doelgroepen

Zowel beroepsverenigingen als individuele mondzorgprofessionals hoopt de IGJ op deze manier te bereiken. “De inspectie overlegt vanzelfsprekend en al heel lang met koepelorganisaties, beroepsverenigingen en patiënten- en cliëntenorganisaties over kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dat blijven we doen. Dankzij de ontwikkeling van social media komt daar bij dat we gemakkelijker dan vroeger ook rechtstreeks met zorgverleners en patiënten/cliënten kunnen communiceren. Dat verwachten burgers tegenwoordig, ook van hun overheid. De inspecteurs twitteren over hun dagelijks werk, bijvoorbeeld over wat ze meemaken in hun toezicht, over geanonimiseerde bevindingen daarvan, en over relevante nieuwsberichten, weetjes, onderzoeken en berichtgeving van IGJ. De tweets richten zich op zorgverleners en hun patiënten. Het bereik is na een maand nog niet zo groot, maar we verwachten dat het snel gaat toenemen, ook al omdat publieksmedia en vakpers ook actief zijn op Twitter.”

Website

Naast Twitter blijft de website van de IGJ een bron van informatie voor tandartsen en mondhygiënisten. Per zorgsector wordt toegelicht wat de inspectie doet. Voor mondzorg staat ook duidelijk omschreven wat er in 2018 te verwachten is. Zo zal er veel aandacht zijn voor radiologie, vooral voor het maken van röntgenfoto’s bij kinderen. In de loop van het jaar zullen rapporten in het kader van risicotoezicht aan mondzorgpraktijken openbaar gemaakt worden. Het hele werkplan 2018 is te downloaden. Ook meldingen kunnen via de website gedaan worden.

Interview met Walter Verhoeven, Hoofd Communicatie IGZ, en de twitterende inspecteur namens het team Mondzorg (@inspecteurmondz), door Yvette in ’t Velt.

Lees meer over: Inspectie, Thema A-Z