IGJ: bijna een derde van mondzorgaanbieders scoort onvoldoende voor deskundigheid radiologie

IGJ: bijna een derde van mondzorgaanbieders scoort onvoldoende deskundigheid radiologie

De Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde onlangs een factsheet met de resultaten van haar onderzoek van eind 2017 naar radiologie in de mondzorg. 29% van de mondzorgaanbieders had niet het juiste deskundigheidsniveau voor radiologie.

De inspectie deed 28 onaangekondigde bezoeken bij mondzorgaanbieders waarbij zij voor radiologie beoordeeld werden op de onderwerpen Veiligheid, Deskundigheid en Kwaliteit.
De resultaten zijn als volgt:

Onderwerp Veiligheid

Bij 55% van de vragen over het onderwerp Veiligheid werd volgens de norm gescoord. Punten waarbij niet volgens de norm werd gescoord zijn volgens de inspectie:
1. Het ontbreken van een goede stralingsrisicoanalyse
2. De röntgentoestellen waren niet aangemeld bij de
rijksoverheid (ANVS)
3. Er was voor ingebruikname van de röntgentoestellen
geen acceptatietest uitgevoerd

Onderwerp Deskundigheid

Bij 71% van de bezochte mondzorgaanbieders had de zorgverlener het juiste deskundigheidsniveau. Deze mondzorgaanbieders hadden ook een plan voor bij- en nascholing voor radiologie.

Onderwerp kwaliteit

Volgens het onderzoek van de inspectie is 59% van de beoordeelde KEW-dossiers incompleet. Als voorbeeld van ontbrekende documenten noemde de inspectie:

– Een kopie van de melding van de röntgentoestellen bij de Rijksoverheid
– Een stralingsrisicoanalyse
– Acceptatietesten
– Onderhoudshistorie van röntgenapparatuur
– Registratie BIG-register
– Uittreksel van Kamer van Koophandel
– De aanwijzing van een tandarts-toezichthoudend deskundige
door de ondernemer, per feb 2018: Toezichthoudend medewerker stralingshygiëne TMS

Meer aandacht voor Deskundigheid radiologie

De inspectie concludeert dat de resultaten minder positief zijn dan verwacht. 29% van de zorgaanbieders scoorde onvoldoende op het onderwerp Deskundigheid. De inspectie verwacht dat het geven van meer aandacht aan dit onderwerp er ook een verbetering zal optreden voor de onderwerpen Veiligheid en Kwaliteit. De IGJ wijst op de verplichte bij- en nascholing voor radiologie.

Toezicht IGJ voor radiologie mondzorg

Het toezicht van de IGJ op radiologie in de mondzorg richt zich op twee thema’s: randvoorwaardelijke en zorginhoudelijke aspecten. Aandachtspunten binnen het randvoorwaardelijk toezicht zijn onderhoud van röntgentoestellen, deskundigheid, stralingshygiëne en het beheer van het KEW-dossier. Bij zorginhoudelijk toezicht bekijkt de inspectie of het nemen van een röntgenfoto gerechtvaardigd was. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de randvoorwaardelijke onderzoeken die de inspectie deed eind 2017.

Lees de IGJ-factsheet Risicotoezicht randvoorwaardelijke aspecten radiologie in de mondzorg

Lees het artikel Regelgeving stralingsbescherming tandartsen: wat is er veranderd

Bron:
IGJ.nl

Lees meer over: Inspectie, Röntgen | Digitale tandheelkunde, Thema A-Z