Start toezicht op gunstbetoon bij dentale implantaten in najaar 2018

Start toezicht op gunstbetoon bij dentale implantaten in najaar 2018

Waar er sinds 1 januari 2018 een verbod is gezet op gunstbetoon wordt hier vanaf het najaar 2018 ook toezicht op gehouden. Binnenkort zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek starten naar gunstbetoon bij leveranciers van medische hulpmiddelen.

Wat is gunstbetoon?

Gunstbetoon betreft het aanbieden van geld, diensten of goederen ten behoeve van de bevordering van de verkoop van medische hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan kunnen ook zijn het geven van cadeaus of een vergoeding voor diners, reiskosten en deelname aan congressen.

Verbod op gunsten voor medische hulpmiddelen

Begin dit jaar is officieel een verbod ingesteld voor partijen zoals fabrikanten en leveranciers, die een commercieel belang hebben bij de toepassing van medische hulpmiddelen. Het verbod geldt ook voor alle beroepsgroepen die de keuze van een medisch hulpmiddel kunnen beïnvloeden, zoals artsen, verpleegkundigen en zorgverzekeraars. De regels gelden beide kanten op: er mag niet worden gegeven, maar ook niet worden genomen.

Uitzonderingen verbod gunstbetoon

Het verbod kent wel een aantal uitzonderingen. Zo is de vergoeding van de kosten van bijvoorbeeld deelname aan een product gerelateerd congres toegestaan, mits dit beperkt blijft tot de noodzakelijke kosten voor deelname. Hiernaast zijn passende dienstverleningsrelaties vastgesteld in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst, en zijn geschenken met een kleine waarde die nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep wel toegestaan. Tenslotte mogen er branche gerelateerde kortingen en bonussen met betrekking op de inkoop van medische hulpmiddelen worden gegeven.

Start onderzoek najaar 2018

Dit najaar gaat het onderzoek van IGJ naar gunstbetoon bij leveranciers van medische hulpmiddelen van start. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar drie verschillende deelsegmenten, namelijk cardiologie, orthopedie en dentale implantaten. Er zal worden gekeken naar de dienstverleningsovereenkomsten die professionals binnen deze gebieden hebben gesloten met leveranciers. Bij overtreding zal er waarschijnlijk een bestuurlijke boete worden opgelegd. De resultaten worden verwacht begin 2019.

Bron:
IGJ

Lees meer over: Inspectie, Thema A-Z/