Voldoet jouw praktijk aan de eisen voor taakdelegatie?

samenwerken

In het toetsingskader ‘Taakdelegatie in de mondzorg’ heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangegeven aan welke voorwaarden je als tandarts moet voldoen als je voorbehouden handelingen delegeert aan zorgverleners zonder BIG-registratie. Uit openbare rapporten van de inspectie is gebleken, dat het risicogestuurd toezicht hierop is begonnen. Aan welke zes normen moet je voldoen?

6 Normen

In het toetsingskader zijn 6 normen te vinden waaraan moet worden voldaan in het geval van taakdelegatie:

  1. Je vertelt het de patiënt als je een voorbehouden handeling in opdracht van de tandarts uitvoert, en vraagt om toestemming.
  2. Je noteert in het patiëntendossier dat je toestemming hebt van de patiënt gekregen voor de gedelegeerde voorbehouden handeling.
  3. De tandarts houdt toezicht op de gedelegeerde voorbehouden handeling. De tandarts moet in de praktijk aanwezig zijn, omdat hij of zij aanwijzingen moet kunnen geven en zo nodig kunnen ingrijpen.
  4. De tandarts moet zich ervan verzekeren dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren.
  5. De tandarts geeft de opdracht voor de voorbehouden handeling per patiënt, geeft zo nodig aanwijzingen en evalueert de (be)handeling.
  6. De praktijk beschikt over protocollen voor het delegeren van voorbehouden handelingen. Daarin staat hoe je als team omgaat met taakdelegatie.

Aantoonbaar verantwoorden

Voor iedere praktijk is het belangrijk aantoonbaar te voldoen aan bovenstaande normen. Het is dan ook belangrijk deze normen op een praktische wijze te vertalen naar de praktijk, waarbij documentatie – zoals beleid, protocollen, dossiervoering en personeelsdossiers – als onderbouwing en verantwoording dient voor de werkwijze. Zaken die je als praktijk direct moet kunnen aantonen bij een inspectie van IGJ.

Dental Management Toolkit

Binnen de Dental Management Toolkit zijn de volgende video’s en documenten beschikbaar om als praktijk deze praktische vertaling gemakkelijk te kunnen maken:

Door:
Sjoerd Kuiken, Kuiken Praktijkmanagement Hij is initiatiefnemer van de Dental Management Toolkit, samen met dentalinfo.nl

 

Dental Management Toolkit: Online protocollen, video’s en tipsIedere praktijk is anders. Je wilt daarom zelf invulling geven aan de organisatie van je praktijk. De Dental Management Toolkit helpt je hierbij. De Dental Management Toolkit is een database met 175+ voorbeelddocumenten en video’s voor praktijkmanagement die je naar eigen inzicht kunt downloaden, gebruiken en aanpassen aan jouw situatie. Vanuit onze ervaring bij veel praktijken geven we oplossingen voor vragen en problemen die leven in praktijken. Daarmee is de Dental Management Toolkit geschikt voor alle praktijken – van klein tot groot – die zelf aan de slag willen gaan om hun praktijk op orde te krijgen en willen werken aan het praktijkmanagement van hun praktijk. Lees meer

 

 

Lees meer over: Management, Ondernemen