ACTA-protocol: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

ACTA-protocol: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

Deze richtlijn is samengesteld op basis van een systematische search naar bestaande evidence-based richtlijnen en gebaseerd op bestaande richtlijnen uit de UK en de VS. Een Nederlandse multidisciplinaire evidence-based richtlijn is in ontwikkeling. Hoewel de aanbevelingen geacht worden juist te zijn, kan ACTA niet verantwoordelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen die ontstaan bij naleving van deze richtlijn.


Download brochure richtlijn-acta-antistolling-juni2012.pdf
Lees meer over: Kennis, Richtlijnen