Geen uitspraak rondom dubbel verzekerde Wlz-gerechtigden

Contract, deal, ondertekenen

De zaak gaat over de vraag of zorgverzekeraars aanvullende tandartsverzekeringen mogen verkopen aan gebruikers van intramurale zorg. Deze zorg wordt vaak door de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald. Maar vanuit deze wet zijn ook mondzorgkosten vaak verzekerd. Dit levert veel dubbel verzekerden op.

Uit een enquête van Radar uit 2016 bleek al dat 64% van de mensen in een verpleeghuis of zorginstelling dubbel verzekerd zijn. Nieuw is het probleem dus niet. Een groep Twentse belangenvertegenwoordigers sleepte Menzis hiervoor voor de rechter. Volgens de eisers heeft Menzis vier jaar lang onterecht premie ontvangen van Wlz-gerechtigden voor aanvullende tandartsverzekeringen.

Onduidelijkheid en onwetendheid

Er bestaat veel onduidelijkheid en onwetendheid over de kwestie. Veel bewoners van zorginstellingen weten bijvoorbeeld niet dat veel zorg vanuit de Wlz wordt vergoed. Hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij weten vaak niet goed waarvoor ze verzekerd zijn.

Hier maken zorgverzekeraars bewust of onbewust gebruik van. Zo komt het dat veel mensen in de Wlz dubbel verzekerd zijn. Zij betalen vaak veel meer premie dan nodig, terwijl ze meestal geen gunstige financiële situatie hebben. Volgens de Twentse eisers kan het landelijk gaan om 300 tot 400 miljoen aan premies voor dubbele verzekeringen.

De advocaat van Menzis wijst op de eigen verantwoordelijkheid van een verzekerde bij het afsluiten van een tandartsverzekering. Maar in hoeverre kan je van eigen verantwoordelijkheid spreken wanneer iemand niet goed geïnformeerd of ondersteund wordt?

Verkeerde Menzis

Het zal nog even wachten zijn op een uitspraak in de zaak die de Twentse eisers tegen Menzis aanspanden. Zij daagden namelijk de verkeerde rechtspersoon. Zij daagden Menzis Zorgverzekeraar, terwijl ze Menzis NV hadden moeten dagen. ‘Juridische haarkloverij’, aldus Jan Wegdam van de Stichting Fonds De Twentse Zorg Centra, die de vier eisers financieel steunt, tegenover Skipr.

Bron:
Uitspraken.rechtspraak.nl

 

 

Lees meer over: Thema A-Z, Zorgverzekeringen