SRP plus chloorhexidine chip: voor een grotere kans op succes van de parodontitisbehandeling

Periochip-400

Moderne mondhygiëne – miljoenen keren toegepast. Het doel van elke parodontitisbehandeling is het behoud van de tanden in functie en esthetiek en een ontstekingsvrije mond. Om dit te bereiken is een omvattend behandelplan nodig en zijn er een aantal hulpmiddelen voor op de markt. Tandartsen- en mondhygiëneteams over de hele wereld maken met succes gebruik van een van deze hulpmiddelen: PerioChip® (Dexcel® Pharma, Alzenau) – met een goede reden.

De taken die zich in de parodontitistherapie en mondhygiëne voordoen zijn talrijk. Het motiveren en trainen van patiënten, anti-infectieuze therapie, herevaluatie, tenslotte ondersteunende parodontale therapie en, indien nodig, chirurgische maatregelen, Scaling and Root Planing (SRP) – en natuurlijk de hele organisatie eromheen. Het belang van ondersteunende parodontale therapie, voor het succes van de behandeling op lange termijn kan nauwelijks worden overschat.

PerioChip® met antibacteriële werkzame stof chloorhexidinebis

Met PerioChip® (Dexcel® Pharma, Alzenau) wordt de kans van een succes van de ondersteunende behandeling vergroot. Deze chip, die wereldwijd miljoenen keren is toegepast, is een matrix gelatine chip met de antibacteriële werkzame stof chloorhexidinebis (D-gluconaat) in hoge concentratie (ca. 36 %). PerioChip® 2,5 mg insert voor dentaal gebruik wordt eenvoudig met een pincet in de tandvleespocket aangebracht en lost binnen 7 dagen volledig op.

Gedurende deze periode wordt een gegarandeerde chloorhexidineconcentratie van 125 µg/ml in de pocket bereikt door de successieve afgifte van werkzame stof, waardoor tot 99 % van de kiemen worden verwijderd. Tot slot duurt het kiemarm effect tot 11 weken (depot-effect).

gebruik-Periochip

Grotere kans op succes bij behandeling van parodontitis

In combinatie resulteert SRP plus PerioChip® in een grotere kans op succes bij de behandeling van parodontitis. De pocketdieptes zijn bij de combinatiebehandeling duidelijk beter verminderd dan bij SRP alleen. Een pluspunt voor de patiënt: de chip lost volledig op en hoeft dus niet te worden verwijderd en er zijn geen beperkingen voor de mondhygiëne thuis. Dit is ook een steun voor de mondhygiënist de patiënt ook de volgende keer te motiveren zijn goede mondhygiëne voltehouden.

Meer informatie

I www.periochip.nl
E [email protected]
T 0800 – 022 73 21

¹ Soskolne, W.A. et. al. (1997): Sustained Local Delivery of Chlorhexidine in the Treatment of Periodontitis. A Multi-Center Study. J Periodontol, Vol. 68, Nr. 1, p. 32 – 36.

Bekijk de PerioChip®, insert voor dentaal gebruik 2,5 mg

 

Lees meer over: Mondhygiëne, Partnernieuws, Partnernieuws, Producten