Laden agenda

« Alle Evenementen

NVvP Voorjaarscongres 2023: Top Gun: parodontitis stadium IV

15 april

Organisator

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)

Locatie

Gooiland
Emmastraat 2
Hilversum, Noord-holland 1211 NG Nederland
+ Google Maps
 

Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het NVvP Voorjaarscongres 2023 ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ uitgenodigd.

The Battle

Om in het thema van de dag te blijven, begint het programma met The Battle tussen de Nederlandse Maverick en Ice Man. Centraal hierbij staan de volgende vragen: hebben elementen met duidelijk aanhechtingsverlies nog een toekomst? Welk vluchtplan stippelen we uit zodra er sprake is van botafbraak? Kiezen we voor extractie, implantaat of streven we toch naar behoud van het element? En op welke co-piloten kunnen we dan vertrouwen in het TopGun-team?

Richtlijn & gedragsverandering

De zes lezingen van het programma belichten vervolgens de diverse disciplines die bij parodontitis stadium IV een belangrijke rol spelen. Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en andere mondzorgverleners als ook medisch specialisten in de medische en psychische begeleiding van ernstige paropatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl. Diegene die het gevecht samen met de patiënt richting een gezonde gedragsverandering wint, zal op de lange termijn meer succes boeken met conventionele en chirurgische therapie.

Chirurgie 

Prof. Giulio Rasperini bespreekt in zijn lezing welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Over innovatie en moeilijkheidsgraad gesproken: Giuliano zal tevens laten zien hoe regeneratieve chirurgie met mucogingivale plastische chirurgie gecombineerd kan worden om de mooiste en voorspelbare resultaten in de esthetische zone te boeken. Een wens van vele patiënten!

Hypermobiliteit

Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij de elementen met ernstige mobiliteit – ‘secondairocclusietrauma’ – alleen met het reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is het raadzaam om deze via spalken te stabiliseren? De Italiaanse ‘top pilot’ met paroprothetische training, dr. Rodolfo Gianserra, licht dit lastige onderwerp uitgebreid toe. Daarbij is één ding zeker: de mondhygiënist is onmisbaarbij het ontdekken van de signalen van hetocclusietrauma.

Driften en dan?

Welke orthodontische behandeling is vereist wanneer elementen als gevolg van parodontitis stadium IV gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan? Welke orthodontische aanpak kan geïndiceerd zijn bij elementen met forse botafbraak?
De italiaanse orthodontist Daniela Garbo bespreekt tussentijdse nazorg en controles en gaat daarbij ook in op het belang van adequate communicatie tussen alle behandelaars en de patiënt. Voor elke behandelaar worden de bijzondere aspecten van orthodontie bij paropatiënten in stadium IV toegelicht: bij welke condities is het veilig om te starten, hoe zijnmonitoring en nazorg tijdens de behandeling, wanneer is het noodzakelijk om de actieve orthobehandeling te parkeren en wat is het succesvolle eindresultaat?

Prothetiek bij gebitsslijtage

De prothetische aspecten bij gebitsslijtage als gevolg van vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar: ‘Parodontitis en bruxisme engebitsslijtage, een lastige drie-eenheid’. Gedurende deze voordracht wordt de actuele kennis omtrent bruxisme en gebitsslijtage doorgenomen en wordt aangegeven hoe deze beide multifactoriële condities te diagnosticeren. U krijgt daarbij diverse suggesties over wat te doen als deze condities aanwezig zijn. Zo kan verder verlies van gebitselementen worden voorkomen of verminderd.

Nazorg op maat

Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de paropatiënt met stadium IV vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier in zijn lezing over gepersonaliseerde nazorg. Hierin legt Ramseier onder andere uit hoe behandelaar en patiënt kunnen profiteren van het implementeren van de dieptemeting van de pockets in een speciale mathematische formule. In combinatie met de totale risicofactorenanalyse kan zo’n algoritme helpen om optimale tijdintervallen tussen recall per patiënt te berekenen. Zulke personaliseerde nazorg is zeer efficient voor patiënten én praktijk.

Now boarding!

De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor tandarts, mondhygiënist, orthodontist én parodontoloog:samen vormen zij een Top team. Na het bijwonen van ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’ bent u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met vergevorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen. Ready for take off? Boarden kan nu via www.nvvp.org.