Tuchtrecht: tandarts geschorst vanwege onvakkundige behandeling

Tuchtrecht: tandarts geschorst vanwege onvakkundige behandeling

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft een uitspraak gedaan over een klacht tegen een tandarts. De tandarts voerde een behandeling dermate slecht uit dat de patiënt schade aan het gebit opliep. Daarnaast werd er over het algemeen onvakkundig gehandeld. Er is besloten om de tandarts voor zes maanden voorwaardelijk te schorsen.

Situatie

De patiënt schreef zich in 2010 in bij de desbetreffende tandartspraktijk, en was in 2017 nog steeds bij de tandarts toen werd afgesproken dat er zowel in de onder- als bovenkaak diverse kronen en bruggen zouden worden geplaatst. De twijfel van de patiënt over de deskundigheid van de tandarts begon toen het maken van een afdruk voor de definitieve kronen, nadat er al noodkronen waren geplaatst, twee keer mislukte. Om deze reden vroeg de patiënt om een second opinion, waaruit bleek dat het plaatsen van de noodkronen al erg slecht was uitgevoerd. De kronen in de onderkaak toonden een slechte randaansluiting en stoken over de outline van de preparatie. Daarnaast werden er cementresten gevonden en was het tandvlees ontstoken. Ook de kronen in de bovenkaak voldeden niet aan de eisen. Aangezien de patiënt op basis hiervan niet terug wilde naar de tandarts werd er contact opgenomen met een tandtechnicus. Deze concludeerde dat door de behandeling zware biologische schade aan het gebit is toegebracht. De volledige behandeling moet opnieuw worden uitgevoerd.

Klacht

De patiënt heeft de tandarts aangeklaagd vanwege de erg slechte uitvoering van de behandeling van haar gebit, waardoor zij ontstekingen heeft opgelopen en de gehele behandeling opnieuw moet worden uitgevoerd.

Beoordeling

Na bestudering van het dossier, inclusief de mond- en röntgenfoto’s, beaamt het College het feit dat de tandarts zwaar tekort is geschoten in het werk met als resultaat dat het gebit van de patiënt schade heeft opgelopen. Het College constateert dat de tandarts op meerdere vlakken onvakkundig heeft gehandeld. Zo werd er ook onvoldoende vooronderzoek gedaan, waardoor onder andere een bestaande ontsteking aan een wortelpunt over het hoofd werd gezien. Daarnaast is er onvoldoende gecontroleerd of de aangebrachte brug en kronen passend waren. Het verweer van de tandarts dat hij op de tandtechnicus vertrouwde toont zijn eigen gebrek aan verantwoordelijkheid aan.
Hiernaast erkent de tandarts nog steeds niet de schade die de patiënt heeft opgelopen. In zijn verweer gaf hij aan dat de patiënt de communicatie plotseling staakte. Hierbij vergeet hij echter de aangetekende brief die de patiënt hem stuurde na de second opinion, maar hij niet beantwoorde.

Besluit

Het College acht de klacht gegrond. Ondanks het feit dat de tandarts geen tuchtrechtelijk verleden heeft kan het oordeel vanwege de ernst van de zaak niet worden volstaan met een waarschuwing of berisping. Het College heeft daarom een voorwaardelijke schorsing van zes maanden opgelegd.

Bron:
Tuchtrecht.overheid.nl

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht