Casus Kerr: Esthetische indirecte restauratie met keramische facing

Kerr keramische facing

Dit artikel is een verslag van de restauratie van twee frontelementen in de bovenkaak met porseleinen facings. Deze klinische casus van Kerr is uitgevoerd met behulp van een ‘non-prep’-techniek, waarbij de tanden niet hoefden te worden geprepareerd of beslepen noch een voorlopige kroon was nodig.

De gebruikte keramiek was lithiumdisilicaat (e.max, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein). De meeste facings worden om cosmetische redenen geplaatst. Porseleinen facings zijn een relatief conservatieve behandeling met een grote kans op een uitstekend esthetisch resultaat en duurzaamheid.

Vanzelfsprekend zijn alle stappen van een esthetische restauratie belangrijk, maar het cementeren is ongetwijfeld de meest cruciale
fase. Het cementeren moet met de grootst mogelijke zorg en de meest betrouwbare producten uitgevoerd worden.

In dit artikel wordt een eenvoudig protocol voor esthetische indirecte restauraties gepresenteerd, gebruikmakend van moderne
materialen en hun bijkomende gunstige eigenschappen.

Casusverslag porseleinen facings

Een gezonde man van 22 jaar oud kwam op kantoor met klachten over het aanzien van zijn laterale snijtanden. Hij wilde ze groter
hebben en hij wilde een mooiere glimlach (Afb. 1). We hebben voor porseleinen facings gekozen om optimale esthetische resultaten
te behalen.

Facing Kerr

Afbeelding 1

Passen van de facing

Nadat de facings uit het laboratorium (Lab. Justo Rubio, Valencia, Spanje) aangekomen waren, zijn ze op het testmodel onderzocht
op integriteit (Afb. 2), evenals op maat en pasvorm (Afb. 3). Om ervoor te zorgen dat het cementeren in volledige isolatie werd
uitgevoerd, is er een rubberdam geplaatst (OptiDam™, Kerr™, Bioggio, Zwitserland). Zoals op de foto te zien is, combineert de dam de voordelen van vochtbeheersing, beter zicht en meer ruimte voor instrumenten.

Facing Kerr

Afbeelding 2

Afdruk gebit

Afbeelding 3

Vervolgens werden de facings op de tanden aangebracht om de pasvorm, maat en kleur te controleren. Om het effect van de cementkleur op de uiteindelijke kleur van de restauratie te bepalen, werd proefcement gebruikt (NX3 Tryin-Gel, Kerr, Bioggio, Zwitserland). Omdat het gele cement te donker bleek, is ervoor gekozen verder te gaan met wit cement voor de uiteindelijke restauratie.

Kerr

Afbeelding 4

 

Kerr

Afbeelding 5

Voorbereiding facingoppervlak

Nadat de facings gereinigd zijn, werd de binnenkant van de facings voorbereid volgens de volgende procedure die is opgesteld door
Magne en Cascione6:
• 60 seconden fluorwaterstofzuur van 9% aanbrengen (Afb. 6 en 7),
• 20 seconden spoelen met water,
• met alcohol en lucht drogen

fluorwater zuurstof

Afbeelding 6

Fluorwaterzuurstof

Afbeelding 7

Vervolgens werd één minuut een silaanmiddel (Silane Primer, Kerr, Bioggio, Zwitserland) aangebracht (Afb. 8) en werd de facing met
lucht gedroogd. Tijdens het uitvoeren van deze procedure is het belangrijk om te controleren of de binnenste oppervlakken van
de facings uniform, mat en vrij van overblijfselen, witte plekken of glimmende stukken zijn.

Silane Primer, Kerr

Afbeelding 8

Voorafgaand aan het cementeren werd het adhesief van een zelfetsend, lichtuithardend bondingsysteem (OptiBond™ XTR, Kerr,
Bioggio, Zwitserland) aangebracht op het binnenste oppervlak van de facings, uitgedroogd en beschermd tegen omgevingslicht (Afb. 9).

OptiBond™ XTR, Kerr

Afbeelding 9

Voorbereiding tandoppervlak

Zoals eerder vermeld, is volledige isolatie belangrijk om voorspelbare adhesieve cementering te bereiken. De producent heeft het geselecteerde universele adhesief (OptiBond XTR, Kerr, Bioggio, Zwitserland) ontwikkeld voor gebruik op glazuur, zonder dat er vooraf geëtst hoeft te worden. Desalniettemin heeft de auteur, in overeenstemming met de studies van Nazari et al (2012)11en Erickson et al (2009)12, ervoor gekozen om het glazuur eerst gedurende 15 seconden te etsen met orthofosforzuur van 37,5% (Gel Etchant, Kerr, Bioggio, Zwitserland) en het vervolgens af te spoelen en te drogen (Afb. 10). Na het etsen moet het glazuur er opaak en schoon uitzien.

Gel Etchant, Kerr

Afbeelding 10

De primer van het zelfetsende universele bondingsysteem (fles OptiBond XTR-primer, Kerr, Bioggio, Zwitserland) werd vervolgens
20 seconden aangebracht op het glazuur en 5 seconden met lucht gedroogd. Tot slot werd het adhesief (fles OptiBond XTR-adhesief,
KerrHawe, Bioggio, Zwitserland) 15 seconden aangebracht en daarna nog 5 extra seconden met lucht gedroogd (Afb. 11).

fles OptiBond XTR-adhesief, KerrHawe

Afbeelding 11

Het cementeren

Zodra de facings en het tandoppervlak waren voorbereid kon het dubbelhardende universele kunstharscement worden aangebracht op het binnenste oppervlak van de facing (NX3, Kerr, Bioggio, Zwitserland) (Afb. 12).

NX3, Kerr

Afbeelding 12

Voor het cementeren van facings kiezen sommige artsen ervoor om NX3 lichthardend cement van Kerr te gebruiken, dat speciaal is geïndiceerd voor dit soort restauraties, omdat het voor een onbeperkte werktijd zorgt (Afb. 13).

NX3 lichthardend cement van Kerr

Afbeelding 13

Vervolgens werden de facings geplaatst en drie tot vier seconden gedeeltelijk uitgehard. In deze fase kon het overtollige cement worden verwijderd, zonder dat de positie van de facings in gevaar komt. Voor de definitieve uitharding, werd er een glycerinegel op alle randen
aangebracht, om de vorming van een door zuurstof geïnhibeerde laag te voorkomen en het cement werd gepolymeriseerd met een led-uithardingslamp (Demi™ Ultra, Kerr, Bioggio, Zwitserland) gedurende 40 seconden aan alle kanten, inclusief het gehemelte.

Occlusale afstelling

Als onderdeel van de procedure is het belangrijk dat er geen excentrische contacten op de facings zijn.

Afwerking en polijsten

Het overgebleven overtollige cement werd van de randen en het oppervlak van de facings verwijderd met behulp van een scherpe
curette (Schure 349, Denmat, Lompoc, VS). De randen werden afgewerkt met fijne boortjes (BluWhite Diamonds, Kerr, Bioggio, Zwitserland). De proximale gebieden zijn bewerkt met behulp van gekartelde en eenzijdige strips voor de afwerking en het polijsten (Hawe Diamond Strips, Kerr, Bioggio, Zwitserland). Vervolgens werd er een afwerkingssysteem gebruikt voor alle oppervlakken (OptiDisc™ discs, Kerr, Bioggio, Zwitserland). De interproximale ruimten werden met floss gecontroleerd op gladheid.

Net zoals natuurlijke tanden, moeten keramische restauraties ook worden gepolijst om een glad oppervlak te krijgen om de groei van
bacterieel microfilm tegen te gaan. Om deze reden werd er een polijstsysteem (Occlubrush®, Kerr, Bioggio, Zwitserland) gebruikt.

Eindresultaat

De patiënt was bijzonder tevreden met het resultaat (Afb. 14 en 15) en er is een vervolgafspraak gemaakt voor een laatste controle.

Facing tevreden patiënt

Afbeelding 14

Eindresultaat facing

Afbeelding 15

Over Dr.med.dent. German Gomez

Spanjaard en afgestudeerd aan de Universiteit van Tübingen, Duitsland, eerst in tandheelkunde en vier jaar later in geneeskunde. Hij heeft drie nationale prijzen in de ‘Young Scientist’-wedstrijd in Duitsland gewonnen. Na zijn afstuderen in tandheelkunde, voltooide hij aan dezelfde universiteit zijn proefschrift over implantologie. In de afgelopen 18 jaar heeft dr. Gómez ruim 320 lezingen en 42 toegepaste workshops in 42 landen over de hele wereld gegeven. Bovendien heeft hij meerdere publicaties in verschillende talen geschreven. Zijn opleiding in esthetische tandheelkunde heeft hij in Los Angeles en San Francisco gevolgd. Na een aantal jaar in de meest prestigieuze tandartspraktijken in Duitsland te hebben gewerkt, verhuisde dr. Gómez in 2004 uiteindelijk naar Spanje, waar hij zijn tandartspraktijk in Valencia runt en waar hij zich voornamelijk richt op esthetische tandheelkunde en implantaten. Sinds 2013 is hij directeur van het permanentevormingsprogramma ‘Specialist in esthetische tandheelkunde’ van het European Institute of Dental Education (EIDE), dat momenteel in Bahrein en Dubai wordt gehouden.

Disclaimer: Dr. Gómez is een door Kerr Dental betaalde consultant. De meningen die in deze klinische casus worden verkondigt zijn die van Dr. Gómez. Kerr Dental is een producent van medische hulpmiddelen en geeft geen medisch advies. Artsen dienen hun eigen professionele oordeel te gebruiken bij de behandeling van hun patiënten. Alle geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaren.

Lees meer over: Casus, Esthetiek, Producten