3D-techniek kan kosten en tijd besparen bij operatie kaakfractuur

3D-techniek kan kosten en tijd besparen bij operatie kaakfractuur

Aan de Washington University School of Medicine is onderzocht of een 3D-printer ingezet kan worden bij operaties van complexe onderkaakfracturen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat dit mogelijk een besparing van een paar honderd dollar per operatie kan opleveren.

Complexe onderkaakfracturen

Bij onderkaakfracturen zijn tijdens het genezingsproces soms metalen plaatjes nodig om de botten op de plaats te houden en te ondersteunen. Chirurgen maken in toenemende mate gebruik van 3D-geprinte mallen om deze plaatjes voor de operatie te buigen. Zo’n mal kan echter duizenden dollars kosten en het printen ervan kan weken duren. Deze technologie is daardoor niet bruikbaar voor complexe fracturen waarbij onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is.

De onderzoekers vroegen zich af of binnen de tijd die bij complexe breuken beschikbaar is, kleinere, kortere mallen 3D geprint kunnen worden. Ze besloten dit te testen in een kleine haalbaarheidsstudie.

Onderzoek

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de CT-scans van drie patiënten met een verbrijzelde of verschoven kaak. Aan de hand van de scans maakten de onderzoekers twee soorten mallen: een complete mal en zes korte mallen die samen de hele kaakboog beslaan. Beide soorten mallen werden geprint en het gebruik ervan met elkaar vergeleken.

Het printen van de zes korte mallen kostte 200 dollar, terwijl een complete mal die door een extern bedrijf wordt gemaakt, tussen de 2.000 en 6.000 dollar kost. Ook bleek het gebruik van de zes korte mallen een tijdsbesparing op te leveren.

Nader onderzoek nodig

De plaatjes die met behulp van de mallen werden gebogen, zijn alleen voor het onderzoek gebruikt en niet bij de patiënten toegepast. Nader onderzoek moet uitwijzen of gebruik bij een operatie daadwerkelijk een kosten- en tijdsreductie kan opleveren.

Bron:
JAMA – Facial plastic surgery

 

 

 

Lees meer over: 3D-printen, Thema A-Z