Bonita Vink en Christie Vroemen winnen de NVvK- Elmex © scriptieprijs

Bonita-Vink-en-Christie-Vroemen-winnen-de-NVvK--Elmex-scriptieprijs

Tijdens het NVvK-congres is de NVvK-Elmex® scriptieprijs uitgereikt aan Bonita Vink en Christie Vroemen van Hogeschool Inholland, Amsterdam. De prijs werd voor de achtste keer uitgereikt voor de beste scriptie op het gebied van de kindertandheelkunde.

Deze prijs wordt jaarlijks alternerend uitgereikt aan de beste Bachelorscriptie van de opleidingen mondzorgkunde en de beste Masterscriptie van de opleidingen tandheelkunde. Dit jaar was mondzorgkunde aan de beurt.

De tweede prijs ging naar Marit Bakker en Samuel Los (Hanzehogeschool Groningen) en de derde prijs was voor Nour Taha (Hogeschool Inholland, Amsterdam).

Communicatiemiddelen in relatie tot lage gezondheidsvaardigheden

Bonita Vink en Christie Vroemen hebben tijdens het congres een presentatie gegeven over de scriptie met als titel: “ Kennis en toepassing van bestaande communicatiemiddelen in relatie tot lage gezondheidsvaardigheden in een kinderverwijspraktijk”.

Eén op de tien Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden en daardoor mogelijk slechtere gezondheidsuitkomsten. Volgens de resultaten van de scriptie blijkt dat mondzorgverleners het begrip gezondheidsvaardigheden niet kunnen toelichten en moeite hebben met het herkennen van de verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden. Echter blijkt uit de observaties, dat de mondzorgverleners zich wel degelijk aanpassen aan het niveau van gezondheidsvaardigheden van de ouders/verzorgers. Zo maken de mondzorgverleners gebruik van eenvoudig taalgebruik, gebiedende wijs, stellen van open vragen en het stimuleren om zelf oplossingen te bedenken. Daarnaast hebben de mondzorgverleners aangegeven open te staan voor bijscholing om meer kennis en vaardigheid te verkrijgen.

Inzenden scriptie voor deelname in 2022/2023

Dit studiejaar (2022/2023) kunnen scripties van studenten tandheelkunde (afgerond na 9 juli 2021 en voor 10 juli 2023) meedingen naar de prijs! Meedoen? Stuur je scriptie naar secretariaat@nvvk.org.

Lees meer over: Cariës, Thema A-Z