In Miljoenennota 2019 mondzorg niet genoemd

In Miljoenennota 2019 mondzorg niet genoemd

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het regeringsbeleid voor komend jaar gepresenteerd. In de Miljoenennota 2019 staat weinig nieuws over de zorg. De mondzorg wordt helemaal niet genoemd. Wat staat er wel in over de zorg?

Vijf miljard extra aan zorg

In de Miljoenennota staat vermeld dat er in 2019 vijf miljard euro meer wordt uitgegeven aan de zorg dan dit jaar. De totale zorguitgaven komen daarmee op 71 miljard euro. Het extra geld wordt onder andere besteed aan uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering. Veelbelovende handelingen, technologieën en medicijnen zullen hiermee sneller bij patiënten toegepast kunnen worden. De mondzorg blijft nog steeds buiten het basispakket.

Ouderenzorg

De ouderenzorg krijgt er een miljard euro extra bij volgend jaar. Tijdens de kabinetsperiode zal het extra bedrag voor de ouderenzorg oplopen naar ongeveer drie miljard euro per jaar. Volgens de Troonrede is dit geld vrijgemaakt voor ouderen “zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis”.
Binnen de mondzorg is al langer bekend dat kwetsbare ouderen vaak een slechte mondgezondheid hebben. Door een verminderde mobiliteit schiet het tandartsbezoek er meestal bij in. Zelf goed de tanden poetsen lukt vaak ook niet meer, terwijl dat door verzorgenden niet altijd wordt gedaan. Met extra geld kan de mondzorg bij kwetsbare ouderen wellicht beter ter hand genomen worden.

Kostenbesparing

Het kabinet heeft ook maatregelen genomen om kosten te besparen. Er zijn het afgelopen jaar zorgakkoorden gesloten voor de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. Hierin is afgesproken dat de stijging van de zorgkosten gedurende de kabinetsperiode verminderd wordt van 19 miljard naar 17 miljard euro.

Stijgende gezondheidskosten

Eerder was al bekend gemaakt dat de premie voor de ziektekostenverzekering komend jaar zal stijgen. Het kabinet verwacht dat de zorgpremie komend jaar 1432 euro zal bedragen, dat is zo’n tien euro per maand meer. Daarnaast wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Hierdoor zullen medicijnen en voedsel duurder worden.

Bron:
Skipr
ANT

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z