Minder mondzorgprofessionals in komende jaren maar zorgvraag stijgt

tandarts praktijk

De komende vijf tot twintig jaar gaat een deel van de huidige tandartsen en mondhygiënisten stoppen. Daarnaast verwachten tandartsen en mondhygiënisten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan, in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkte het Capaciteitsorgaan aan een raming voor de benodigde instroom in de opleidingen tot tandarts en mondhygiënist. Naar verwachting zal de vraag naar tandartsen en mondhygiënisten de komende jaren verder groeien. Het ministerie wil daarom in beeld hebben hoeveel mondzorgprofessionals er nodig zijn om aan de groeiende vraag te voldoen en hield een enquête onder beide beroepsgroepen.

Conclusies

Twee feiten uit de enquête gaan over uitstroom van tandartsen en mondhygiënisten. Over vijf jaar verwacht circa 26 procent van de tandartsen uitgestroomd te zijn, na tien jaar is dit 42 procent, na 15 jaar 52 procent, en na 20 jaar 63 procent. Over vijf jaar verwacht circa 11 procent van de mondhygiënisten uitgestroomd te zijn, na tien jaar is dit 20 procent, na vijftien jaar 31 procent en na twintig jaar 46 procent.

Zowel tandartsen en mondhygiënisten verwachten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken.

Uit het onderzoek van Regioplan blijkt ook dat circa een op de vijf tandartsen zijn of haar opleiding in het buitenland heeft gevolgd.

Bron:
Regioplan

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z