Video: Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak (BRONJ)

Video Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak (BRONJ)

In deze video wordt bisfosfonaat gerelateerde osteonecrose van de kaak besproken.

Bisfosfonaten worden veelvuldig gebruikt voor behandeling van maligniteiten, hypercalciëmie en osteoporose. De pathogenese van de botnecrose, de verschillende type BRONJ als gevolg van orale en intraveneuze toediening en de stadia van BRONJ laesies en de behandeling worden beknopt besproken.

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z, Video