Stoppen met roken vooral vanwege gezondheid kinderen

stoppen met roken

De gezondheid van kinderen was in 2016 de meest voorkomende reden om te stoppen met roken. Ook het advies van zorgverleners bleek een grote motivatie, aldus het CBS.

Redenen om te stoppen met roken

Net als in 2014 en 2015 deed in 2016 ongeveer een derde van de rokers in Nederland (boven de 18 jaar) een serieuze poging om te stoppen met roken. 91% van deze groep gaf aan dit te doen vanwege de gezondheid van hun kinderen. Met 87% was de op een na meest genoemde reden de eigen gezondheid. Gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen speelden bij 21% van de mensen een rol in hun poging om te stoppen met roken.

Advies van zorgverlener

Een andere veelvoorkomende reden om te stoppen was het advies van zorgverleners. Veel rokers werden aangespoord door bijvoorbeeld hun tandarts, huisarts, psycholoog of verloskundige. Het bleek dat van de rokers die in 2016 minstens één keer in contact kwamen met een zorgverlener een derde het advies had gekregen om te stoppen. Dit gebeurde het vaakst bij laagopgeleiden, ouderen en dagelijkse rokers. Voor zo’n driekwart van de rokers zou dit advies een rol hebben gespeeld bij hun poging om te stoppen.

Stoppen met roken goed voor gezondheid

Dat het loont om te stoppen met roken is geen geheim. De levensverwachting van zware rokers is gemiddeld 13 jaar lager dan van niet-rokers. Door voor het 50-ste levensjaar te stoppen met roken halveert het sterfrisico. In 2016 gaf bijna een kwart (24%) van de mensen aan (weleens) te roken. Dit is twee procent lager dan in 2015. Een derde van de volwassenen geeft aan gerookt te hebben. 44% van de mensen zegt nooit te hebben gerookt.

Bron:
CBS

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/