NZa Stand van de zorg 2018: stijging mondzorgkosten met 1,4%

NZa Stand van de zorg 2018: stijging mondzorgkosten met 1,4%

Onlangs is de derde editie van ‘Stand van de zorg 2018’  uitgekomen – het online magazine van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin wordt een beeld geschetst van hoe de zorg er op dit moment voor staat, en welke veranderingen er worden verwacht voor 2019.

Mondzorgkosten nemen toe met 1,4%

Uit het magazine blijkt dat naar schatting de totale kosten van de mondzorg in 2018 rond de €780,1 miljoen liggen. De kosten van de totale Zorgverzekeringswet worden geschat op €47.619,1 miljoen. Naar verwachting zullen in 2019 de totale Zorgverzekeringswet op €50.359,8 miljoen liggen, waarvan €791,3 miljoen voor de mondzorg zullen zijn. Hiermee wordt een stijging van mondzorgkosten van 1,4% verwacht.

Waarborgen van kwaliteit

De NZa benadrukt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het belang van dat de patiënt op een goede kwaliteit moet kunnen verklaren. Hiernaast moet elke patiënt juist geïnformeerd zijn over de eventuele kosten. De NZa en IGJ hebben afgelopen jaar verschillende toezichtacties gehouden om te zorgen dat dit kan worden gewaarborgd, en dat er bij te bewijzen fraude kan worden ingegrepen.

Belang van een duidelijke nota

Komend jaar blijft het een speerpunt om de zorgnota zo duidelijk mogelijk te maken. Voor mondzorg is dit extra belangrijk, omdat de mondzorg voor iedereen boven de 18 jaar oud niet zit inbegrepen in het basispakket. Het is daarom van belang dat patiënten hun nota zelf goed kunnen controleren en een duidelijke offerte ontvangen voor behandelingen waarvan de kosten hoger dan €250 zijn.

Patiënt staat centraal

In het online magazine wordt ook opnieuw nadruk gelegd op het belang van een goede samenwerking tussen verschillende toezichthouders in de zorg. Zo hebben NZa en de IGJ beiden hun eigen taken en bevoegdheden, maar kunnen ze in sommige gevallen ook elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van deze taken. Ook in 2019 zal de NZa samenwerken met verschillende beroepsgroepen aan kwaliteit, uitkomsten, preventie en transparantie, om zo te blijven zorgen dat de patiënt altijd centraal staat.

Bron:
NZa

Lees meer over: Tarieven, Thema A-Z