Casus: Wat ziet u en wat is uw advies?

Tandslijtage

Bekijk de gebitsfoto’s van twee pubers. Welke dentale conditie is naast de white spot laesier te zien? Zou u zich zorgen maken en hoe gaat u hiermee om?

Deze foto’s zijn van twee pubers, allebei hebben een slechte mondhygiëne, een aantal white spot laesies, geen duidelijke malocclusies, geen orale symptomen en geen relevante medische voorgeschiedenis.

Vragen

  1. Welke dentale conditie is naast de white spot laesies te zien op alle foto’s?
  2. Zou u zich zorgen maken om deze conditie?
  3. Hoe zou u hier mee omgaan?

Antwoorden

  1. Alle foto’s tonen tandslijtage. Op foto 1 is er sprake van verlies van labiaal glazuuroppervlak, een gereduceerde klinische kroon en chipping van de incisale rand. Op foto 2 zie je cupping van de mesiobuccale knobbel van de eerste blijvende molaar in de onderkaak links en afvlakking van de ondercuspidaat. Foto 3 toont slijtage van het incisale oppervlak van de boven- en onderincisieven.
    Slijtage is een overkoepelende term voor het beschrijven van verlies van harde tandweefsels die veroorzaakt wordt door verschillende vormen van fysieke en chemische prikkels, zonder de invloed van bacteriën en trauma. Deze term omvat abrasie, attritie, abfractie en erosie. Tandslijtage is een normaal fysiologisch proces en neemt toe met de leeftijd. Tandslijtage bij kinderen en pubers, die zowel de melkdentitie als het blijvende gebit aantast, wordt steeds meer in de literatuur beschreven.
  2. Als tandweefsel eenmaal verloren is, kan dit niet worden geregenereerd. Bij vroege detectie van tandslijtage bij jonge patiënten moet de tandarts letten op de mogelijke oorzaken van deze conditie. Als de slijtage niet wordt onderkend, kan dit leiden tot complicaties als sensitiviteit of esthetische problemen wanneer de conditie zich voortschrijdt.
  3. Herkennen dat er sprake is van tandslijtage is de eerste stap. Een zorgvuldige anamnese, inclusief medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, dieet en gewoonten, is essentieel om de veroorzakende factoren vast te stellen. Begeleiding moet zich richten op de geïdentificeerde factoren. Dit zijn voor deze leeftijdsgroep gewoonlijk voeding, zure dranken en gewoonten geassocieerd met de consumptie van zure producten. Tweemaal daags gebruik van fluoride tandpasta met 1,450ppm F wordt aanbevolen. Het monitoren van deze conditie betekent het vastleggen van de tanden en oppervlakken die door slijtage zijn aangedaan en de uitgebreidheid hiervan. Foto’s van de aangetaste tanden moeten, indien mogelijk, worden genomen.

    Wanneer slijtage in een vroeg stadium wordt geïdentificeerd is het doel de patiënt aan te moedigen zijn levensstijl te veranderen om de conditie te stabiliseren en de progressie te beperken. Als de conditie zich voortschrijdt, ondanks verbetering van de levensstijl, kan er een onderliggende medische conditie of eetstoornis aan ten grondslag liggen. Dit behoeft dan verwijzing voor verder onderzoek.

Bron: Journal of the Irish Dental Association
Dec 2011/Jan 2012

 

Lees meer over: Casus, Kennis/