Publiekscampagne KNMT en NVvE: Tand eruit? Tand erin!

Tand-eruit-tand-erin

Tijdens het sporten, buitenspelen of stoeien; het kan zo maar gebeuren dat een kind een tand verliest. Bij een dergelijk tandtrauma is het van het grootste belang dat er direct de juiste zorg wordt verleend. De KNMT start samen met de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie) de campagne Tand eruit? Tand erin!. Plaats de tand terug en ga meteen naar de tandarts om ergere schade te voorkomen. Want dat is kort en krachtig de boodschap als een kind een tand verliest tijdens het sporten of buitenspelen.

Vanaf maandag 2 september hangen er in de tandartspraktijken die bij de KNMT zijn aangesloten campagneposters, waarop duidelijk wordt uitgelegd welke drie stappen moeten worden ondernomen.

Wat doen bij verlies van een tand?

1. Pak de tand aan de bovenkant vast. Raak nooit de wortel aan! Spoel als dat kan de tand met wortel en al 10 seconden af onder koud stromend water.
2. Dep de tand niet droog en plaats hem onmiddellijk terug. Lukt dat niet, bewaar hem dan in melk of in de mond, bijvoorbeeld tussen de kiezen en de wang.
3. Ga direct naar de tandarts.

Een belangrijke waarschuwing hierbij is dat een melktandje nooit teruggeplaatst mag worden. Dat kan schadelijk zijn voor de onderliggende tand, die nog moet doorkomen. Wel luidt het advies om ook dan voor de zekerheid naar de tandarts te gaan.

Snel en goed handelen

De KNMT en de NVvE zijn ervan overtuigd dat er meer blijvende tanden kunnen worden gered indien ouders/verzorgers in geval van een tandongeluk weten wat ze moeten doen. De ervaring leert dat ze met het kind in eerste instantie naar de spoedeisende hulp of huisarts gaan. Maar door het bezoeken van een onjuiste zorgverlener, gaat veel tijd verloren. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.

”Alhoewel tandartsen veel patiënten zien met een tand eruit overkomt het je als individu hopelijk zelden”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Het is dus vrij logisch dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Het is belangrijk snel en goed te handelen: als je dat niet doet, kun je een tand kwijtraken. Daarom dragen wij deze boodschap zo nadrukkelijk uit. En dat zullen we blijven doen, want er staan steeds weer nieuwe trainers langs de sportvelden en er komen steeds weer nieuwe ouders bij.”

Tandartsen worden gevraagd hun patiënten te attenderen op de publiekscampagne. Op de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl kan de A3-poster gratis worden gedownload, zodat die ook op scholen en sportclubs kan worden opgehangen. Ook wordt de poster getoond op wachtkamerschermen. Ook zijn er informatiekaartjes beschikbaar die tandartsen kunnen geven aan patiënten die betrokken zijn bij jeugdactiviteiten.

Tand eruit, tand erin

Lees meer over: Communicatie patiënt, Kennis