De audit van een kwaliteitsmanagementsysteem

Een audit is een belangrijke tool om te toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem werkt. Het is een onderdeel dat thuishoort in de C-stap (Check) uit de verbeter- of PDCA-cyclus* In de vorm van een interview en een kritische blik op de documenten in het praktijkwerkboek, wordt getoetst of het managementsysteem nog voldoet aan de normeisen, het managementsysteem wordt nageleefd en er mogelijkheden zijn tot verbetering.* De PDCA-cyclus is de basis voor een kwaliteitsmanagementsysteem. De letters staan voor:
P – Plan: De plannen die je maakt en doelen die je stelt voor de praktijkvoering.
D – Do: Je gaat aan de slag om de doelen te realiseren.
C – heck: Je checkt of je op de goede weg zit.
A – Act: Je stelt de doelen bij of zet een tandje bij om alsnog de doelen te behalen.

Soorten
Er zijn 3 soorten audits:

  • Een eerste partij of interne audit binnen dezelfde organisatie.
  • Een tweede partij of externe audit waarbij een organisatie een leverancier of aannemer audit.
  • Een derde partij of externe audit uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, ook wel een certificatieaudit genoemd.

Voorwaarden
Een audit moet aan diverse voorwaarden voldoen om succesvol te verlopen:

  • Een audit dient plaats te vinden door een onafhankelijk persoon voor een objectief resultaat.
  • Er moet een toepassingsgebied of scope vastgesteld worden. Zo kan men ervoor kiezen om binnen een praktijk alleen de processen te toetsen die betrekking hebben op de eerstelijns tandheelkunde en niet de processen voor de orthodontie.
  • Er moeten auditcriteria of eisen geformuleerd worden welke dienen als referentie waartegen getoetst gaat worden. Zo kan getoetst worden of men voldoet aan wet- en regelgeving, normen, procesbeschrijvingen in het praktijkwerkboek en werkinstructies.
  • Feiten en bewijzen vormen de basis op grond waarvan conclusies worden getrokken om gericht actie te kunnen nemen.

Een concreet resultaat is bijvoorbeeld dat er behoefte is aan training of dat niet conform een procedure in het praktijkwerkboek gewerkt wordt. Op grond daarvan kan weer actie worden ondernomen en de PDCA-cyclus is weer rond.

Door:
Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management

Lees meer over: Kennis, Kwaliteit/
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *